Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті” від 10.03.2015 р. № 308

Редакція: 26.06.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 березня 2015 року № 308
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2015 року за № 486/26931

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті

Відповідно до статті 246 Митного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 “Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними”, Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63, та Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2009 року № 320,НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Державної митної служби України від 17 вересня 2004 року № 678 “Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2004 року за № 1286/9885;
пункт 3 наказу Державної митної служби України від 10 жовтня 2007 року № 842 “Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за № 1323/14500;
наказ Державної митної служби України від 11 березня 2010 року № 230 “Про затвердження Змін до Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17 вересня 2004 р. № 678″, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 травня 2010 року за № 334/17629.
4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та заступника Голови Державної фіскальної служби України Макаренка А. В.
Міністр
Н. Яресько
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Голова Державної
регуляторної служби України
К. М. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 10 березня 2015 року № 308
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2015 року за № 486/26931
ПОРЯДОК
виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України з метою визначення порядку виконання митних формальностей при переміщенні водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними.
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають такі значення:
акт-повідомлення - документ, що складається при виявленні будь-яких розбіжностей при прийнятті портом товарів від адміністрації судна, підписується уповноваженим представником адміністрації судна, представниками порту і митниці;
генеральний акт - документ, що визначає загальну кількість місць і вагу переданих судном та прийнятих портом товарів;
митниця відправлення - митниця на території України, де починається переміщення товарів, що перебувають під митним контролем;
митниця призначення – митниця на території України, де закінчується переміщення товарів, що перебувають під митним контролем;
портовий оператор (стивідорна компанія) - суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію морського терміналу, проводить вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання товарів, обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності;
тальманська розписка – первинний обліковий документ, в якому відображаються відомості про кількість місць і вагу вивантажених із судна й прийнятих портом товарів.
Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Митному кодексі України, Кодексі торговельного мореплавства України, Законі України “Про морські порти України”, Типовій технологічній схемі пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними (далі – Типова ТС пропуску), та Типовій технологічній схемі здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон (далі – Типова ТС контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451, Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63 (зі змінами).
3. Митниці у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення взаємодіють з державними органами, що здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль (далі – контролюючі органи), координують їх роботу в зонах митного контролю у порядку, встановленому Митним кодексом України та іншими актами законодавства України.
У разі впровадження в морських (річкових) портах Інформаційної системи портового співтовариства (далі – ІСПС) контролюючі органи, експедитори, морські агенти, інші учасники процесу оформлення товарів і транспортних засобів використовують її відповідно до вимог пунктів 7 та 10 Типової ТС пропуску.
4. Контроль суден закордонного плавання при їх переміщенні через митний кордон України здійснюється комісією, яка утворюється та працює відповідно до Типової ТС пропуску та Типової ТС контролю.
Застосування для судна вільної практики здійснюється відповідно до вимог пункту 10 Типової ТС пропуску.
5. Особи, яким представниками уповноважених державних органів, які входять до складу комісії, дозволено відвідання судна під час роботи комісії чи під час здійснення вантажних операцій без участі комісії на борту судна при застосуванні до судна вільної практики, можуть перебувати на ньому тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих обов’язків. Такі особи не повинні мати при собі товарів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством, крім тих, що використовуються ними для виконання своїх службових обов’язків. Товари цих осіб декларуються ними усно чи письмово на вимогу посадової особи митного органу. Вибірковий митний контроль переміщуваних товарів здійснюється за рішенням посадової особи митниці.
6. Місце стоянки суден закордонного плавання, посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією порту за погодженням з митницею та органом охорони державного кордону.
Зміна місця стоянки судна проводиться з відома митниці й органу охорони державного кордону, за винятком випадків аварії чи дій обставин непереборної сили. При цьому адміністрація порту негайно повідомляє про це митницю.
Адміністрація порту не дозволяє капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митниці на генеральній декларації.
7. Судна, що здійснюють каботажне плавання, перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митні формальності відносно судна каботажного плавання, що плаває під Державним Прапором України, закінчуються після завершення ним каботажного перевезення та за відсутності на ньому товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, та/або суднових приміщень чи інших спеціально обладнаних місць з накладеним митним забезпеченням.
8. Митні формальності відносно суден закордонного плавання і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України, здійснюються митницею біля причалів, в акваторіях портів або на місці якірної стоянки на рейді. Митний контроль в акваторіях портів чи на місці якірної стоянки на рейді здійснюється за погодженням з органом охорони державного кордону.
9. Митні формальності відносно судна, що прибуває на митну територію України або вибуває за її межі, здійснюються на його борту. Огляд судна представниками контролюючих органів проводиться за погодженням з органом охорони державного кордону та митницею.
Митні формальності відносно суден закордонного плавання під іноземним прапором можуть здійснюватись документально за умови їх постійного перебування під контролем митниці в зонах митного контролю на територіях морських та річкових портів, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень.
Митні формальності відносно товарів, що переміщуються членами екіпажів суден закордонного плавання, можуть здійснюватись безпосередньо на борту таких суден або в інших місцях, визначених адміністрацією порту за погодженням з митницею, у зоні діяльності якої розташовано порт.
10. Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово з дотриманням черговості, що встановлена частиною другою статті 208 Митного кодексу України.
11. Агентська організація (морський агент) не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна в порт на митній території України подає митниці інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, в електронному вигляді за формою, визначеною розділом V цього Порядку. Така інформація використовується митницею виключно для визначення форми та обсягу контролю, достатніх для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи.
Капітан судна або представник агентської організації (морський агент) особисто або через адміністрацію порту не пізніше ніж за 4 години до прибуття (вибуття) судна подає до митниці заявку на здійснення митного контролю судна (далі – Заявка) з подальшим уточненням інформації за 1 годину до виїзду комісії на судно закордонного плавання. Якщо в порту використовується ІСПС, Заявка надається до митниці з використанням ІСПС або у вигляді електронного повідомлення, яке завіряється електронним цифровим підписом. Заявка повинна містити таку інформацію:
назва судна, його тип, код IMO (International Maritime Organization), національна належність, порт приписки;
дата та час прибуття (вибуття) судна;
місце стоянки;
характер та кількість товарів (якщо товари переміщуються у контейнерах, додатково зазначається кількість контейнерів і кількість товарів у контейнерах);
кількість членів екіпажу та пасажирів (із додатковим зазначенням кількості громадян України);
назви портів, до яких заходило судно під час рейсу;
найменування агентської організації (морського агента) (за наявності).
Для застосування до судна вільної практики митниці представником агентської організації (морським агентом) подається заявка з повідомленням про застосування вільної практики (далі – Заявка про вільну практику). Заявка про вільну практику подається агентською організацією (морським агентом) особисто або через адміністрацію порту з використанням ІСПС або у вигляді електронного повідомлення, яке завіряється електронним цифровим підписом.
Заявка про вільну практику подається не пізніше ніж за добу до прибуття судна в порт призначення на митній території України і, крім зазначених у абзаці першому цього пункту відомостей, для прийняття рішення про здійснення контролю із застосуванням вільної практики повинна містити таку інформацію:
мета заходу судна в порт;
відомості про судновласника (найменування, місцезнаходження – для юридичних осіб, прізвище, ім’я, місце проживання – для фізичних осіб);
інформація про заявлену капітаном судна потребу переміщення з борту судна/на борт судна членів екіпажу (пасажирів за наявності);
відомості про представника агентської організації (морського агента) (прізвище, ім’я, по батькові, посада), якому доручено пломбування приміщень на борту судна відповідно до пункту 21 Типової ТС контролю;
відомості про осіб, які будуть відвідувати судно закордонного плавання для проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) та здійснення розвантажувальних робіт без участі комісії.
Разом із Заявкою про вільну практику надаються електронні або паперові копії:
генеральної (загальної) декларації;
декларації про вантаж;
суднової ролі;
списку пасажирів (за наявності);
транспортних (перевізних) документів.
Документи можуть надаватись:
у паперовому вигляді, при цьому вони мають бути засвідчені в установленому порядку представником судновласника (агентською організацією (морським агентом), адміністрацією порту);
в електронному вигляді з використанням ІСПС або у вигляді електронного повідомлення, завіреного електронним цифровим підписом.
Реєстрації Заявки та Заявки про вільну практику здійснюються митницею. При подачі Заявки про вільну практику додатково Заявка не подається.
Початком застосування до судна вільної практики є час постановки судна до причалу порту.
12. Адміністрація порту або агентська організація (морський агент) забезпечує доставку на судно членів комісії з метою виконання покладених на них функцій, а також повернення їх до своїх установ.
13. На судно, що прибуло із-за кордону, комісія піднімається після завершення санітарного контролю та з дозволу представника санітарно-епідеміологічної служби.
14. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без надання митної декларації. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній (загальній) декларації.
Декларування судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), здійснюється у відповідному митному режимі з наданням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (далі – митна декларація) в установленому порядку.
15. Під час переміщення судна через митний кордон капітан судна або вповноважена ним особа серед інших документів, надання яких передбачено статтею 335 Митного кодексу України, подає два примірники зобов’язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання (далі – Зобов’язання) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку. При вивезенні за межі митної території України (увезенні на митну територію України) несамохідних суден закордонного плавання (без екіпажу) допускається надання Зобов’язання судновласником або уповноваженою ним особою.
Допускається надання митниці Зобов’язання, заповненого англійською чи російською мовою та/або за формою, перекладеною англійською чи російською мовою. Один примірник оформленого Зобов’язання залишається у справах митниці на контролі, другий – передається капітану судна для зберігання у справах судна. У разі прибуття на митну територію України судна, яке плаває під іноземним прапором, Зобов’язання зберігається у справах судна до здійснення митних формальностей відносно цього судна при вибутті за межі митної території України.
Бланк Зобов’язання може бути роздрукований капітаном судна закордонного плавання з мережі Інтернет. Форма Зобов’язання оприлюднюється ДФС України на її веб-сайті.
Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля та спорту, що класифікуються у товарній позиції 8903 згідно з УКТЗЕД (далі – яхти), що належать громадянам-нерезидентам і тимчасово ввозяться на митну територію України цими громадянами чи уповноваженими ними особами, а також яхти, що належать громадянам-резидентам і тимчасово вивозяться за межі митної території України цими громадянами чи уповноваженими ними особами, декларуються із застосуванням декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти (далі – декларація яхти), форма якої наведена у додатку до Типової ТС контролю, з одночасним наданням на бланку цієї декларації яхти зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) яхти (далі – Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти).
Декларація яхти оформлюється у трьох примірниках. Один примірник декларації яхти, оформленої посадовими особами контрольних служб, залишається у справах митниці на контролі, другий – у справах органу охорони державного кордону, а третій передається капітану яхти для зберігання у справах яхти. Декларація яхти, що зберігається у справах яхти, застосовується для декларування цієї яхти під час вибуття за межі митної території України (повернення в Україну) та здійснення її митного контролю та митного оформлення.
Декларування товарів, що під час стоянки залишаються на борту яхти і будуть вивезені за межі митної території України, здійснюється без надання митної декларації. Відомості про такі товари зазначаються у декларації про вантаж.
Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та митного оформлення яхт, які належать юридичним особам як резидентам, так і нерезидентам, здійснюється у порядку, що застосовується до суден закордонного плавання.
16. Зобов’язання та Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти реєструються в Журналі обліку зобов’язань капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання (далі – Журнал обліку зобов’язань).
Оформленим Зобов’язанню або Зобов’язанню про зворотне вивезення (ввезення) яхти присвоюється реєстраційний номер, який був завчасно отриманий у старшого зміни. При цьому декларації яхти присвоюється реєстраційний номер, що відповідає реєстраційному номеру Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти.
Інформація, що міститься в Зобов’язанні та Зобов’язанні про зворотне вивезення (ввезення) яхти, вноситься в Журнал обліку зобов’язань одразу після повернення комісії та у строк, що не перевищує 4 годин, та до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної фіскальної служби України (далі – ЄАІС ДФС України).
Журнал обліку зобов’язань ведеться в електронному вигляді з використанням програмно-інформаційного комплексу “Контроль за зворотним вивезенням судна закордонного плавання за межі митної території України (увезенням на митну територію України)” (далі – ПІК) ЄАІС ДФС України і повинен містити такі відомості:
порядковий номер Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти;
дата оформлення Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти;
реєстраційний номер Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти, що формується за такою схемою:
де 1 – 9-значний код митного органу згідно з Класифікатором ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи, затвердженим наказом Державної фіскальної служби України від 20 листопада 2014 року № 315 (далі – Класифікатор органів ДФС);
2 – чотири цифри поточного року;
3 – 6-значний порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року; з початку року нумерація поновлюється);
4 – літерний код ознаки судна (проставляється “Я” при оформленні яхт, в інших випадках не заповнюється);
реєстраційний номер суднової справи, який зазначено у функціональному модулі “Журнал реєстрації суднових справ” Автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор-2006″ (далі – АСМО “Інспектор-2006″) та який є числовим значенням, за яким користувачу можливо здійснити перехід до ПІК функціонального модуля “Журнал реєстрації суднових справ” АСМО “Інспектор-2006″;
назва та код IMO судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);
прапор, під яким плаває судно (назва та цифровий код країни відповідно до Класифікатора країн світу);
напрямок переміщення судна (вивезення/ввезення);
кінцевий строк реімпорту (реекспорту) судна згідно із Зобов’язанням або строк зворотного вивезення (ввезення) згідно із Зобов’язанням про зворотне вивезення (ввезення) яхти;
власник судна (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи);
особа, яка надала зобов’язання (посада, прізвище, ім’я та по батькові);
номер штампа “Під митним контролем” посадової особи митниці, якою оформлено Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти;
продовження строку тимчасового вивезення (ввезення) судна закордонного плавання або яхти (“Продовжено до ___.____________.20__ р.”; реквізити заяви про продовження строку тимчасового вивезення (ввезення); код митниці згідно з Класифікатором органів ДФС; дата, вхідний номер заяви); прізвище ініціали посадової особи митниці, яка надала дозвіл на продовження строку тимчасового вивезення (ввезення) судна закордонного плавання або яхти;
відмітка про виконання Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти (дата оформлення реімпорту (реекспорту) судна або дата зворотного вивезення (ввезення) яхти; код митниці згідно з Класифікатором органів ДФС);
номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення судна (яхти);
примітки (зазначаються відомості про складання протоколу про порушення митних правил, оформлення судна в інший митний режим тощо);
інше.
У разі потреби Журнал обліку зобов’язань роздруковується і формується у справи для зберігання.
17. Інформація про виконання Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти вноситься до ПІК посадовою особою митниці, у зоні діяльності якої розташований порт, через який було здійснено реімпорт (реекспорт) судна або зворотне вивезення (ввезення) яхти, шляхом зазначення дати оформлення судна, номера особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення цього судна (яхти), та коду митниці згідно з Класифікатором органів ДФС.
Для зняття Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти з контролю у відповідному полі Зобов’язання або в декларації яхти проставляються такі відмітки:
якщо порт реекспорту (зворотного вивезення) судна (яхти) збігається з портом його ввезення (порт реімпорту (зворотного ввезення) збігається з портом вивезення цього судна (яхти)), то посадова особа митниці, у зоні діяльності якої розташований цей порт, проставляє на обох примірниках Зобов’язання або у декларації яхти відбиток особистої номерної печатки;
якщо реімпорт (зворотне ввезення) судна (яхти) чи реекспорт (зворотне вивезення) судна (яхти) відбувся через інший порт, ніж порт його вивезення (ввезення), то посадова особа митниці, яка здійснила митні формальності відносно судна (яхти), проставляє на Зобов’язанні або декларації яхти, що наявна у капітана судна (яхти), відбиток особистої номерної печатки та вносить інформацію до ПІК відповідно до абзацу першого цього пункту. Посадова особа митниці, у справах якої Зобов’язання або декларація яхти перебуває на контролі, на підставі інформації в ПІК зазначає на Зобов’язанні або у декларації яхти:
дату оформлення судна (яхти);
номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення судна (яхти) при реімпорті (зворотному ввезенні) чи реекспорті (зворотному вивезенні);
код митниці згідно з Класифікатором органів ДФС, якою здійснено контроль і митне оформлення судна (яхти) при реімпорті (зворотному ввезенні) чи реекспорті (зворотному вивезенні), та засвідчує запис відбитком особистої номерної печатки.
18. З урахуванням мети тимчасового ввезення (вивезення) судна (яхти) та інших обставин строк, зазначений у Зобов’язанні або у декларації яхти, може бути продовжений митницею, якій було надане це Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти, або митницею, у зоні діяльності якої перебуває це судно (яхта), на підставі обґрунтованої заяви капітана судна (яхти) або судновласника про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна (яхти). При цьому строк тимчасового вивезення судна (яхти) закордонного плавання продовжується митницею, якій було надане Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне ввезення яхти, без пред’явлення митниці цього судна (яхти).
Якщо внаслідок дії надзвичайних обставин або невідворотних подій судно (яхту) неможливо пред’явити митниці у зв’язку з пошкодженням або непрацездатним станом, то разом із заявою капітан судна (яхти) чи судновласник повинен подати митниці, якою було оформлено Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти, документи, що засвідчують причини неможливості пред’явлення судна (яхти), видані відповідними державними органами та легалізовані консульською установою України в країні, де сталася подія під час перебування судна (яхти).
Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна (яхти) здійснюється шляхом накладення начальником митниці чи вповноваженою ним особою відповідної резолюції на заяві. На примірнику Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти, що стоїть на контролі в митниці, учиняється відповідний запис (“Продовжено до ___.____________.20__ р.”; код митниці, якою було продовжено строк зворотного вивезення (ввезення) судна (яхти), згідно з Класифікатором органів ДФС). Інформація про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна (яхти) вноситься до ПІК в день прийняття рішення начальником митниці чи уповноваженою ним особою.
19. Контроль за виконанням Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти здійснюється митницею, якій було надано це Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти, на підставі відомостей, що містяться в ПІК. Уповноважена посадова особа митниці щоденно переглядає інформацію в ПІК, у тому числі щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна закордонного плавання (яхти), щодо виконання Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти чи виявляє судна закордонного плавання та яхти, строк тимчасового вивезення (ввезення) яких закінчився.
Якщо строк тимчасового ввезення (вивезення) судна (яхти) закінчився, а в ПІК відсутня інформація про його (її) реекспорт (зворотне вивезення) чи реімпорт (зворотне ввезення), то митниця негайно вживає заходів для з’ясування причин і обставин відсутності інформації про реекспорт (зворотне вивезення) чи реімпорт (зворотне ввезення) цього судна (яхти) та установлення його (її) місцезнаходження.
У разі виявлення факту порушення Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти протокол про порушення митних правил складається митницею, посадова особа якої виявила це порушення.
20. Забезпечення ідентифікації при тимчасовому ввезенні (вивезенні) суден (яхт), встановлення строку тимчасового ввезення (вивезення) та його продовження, передача права використання при тимчасовому ввезенні (вивезенні), здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового вивезення (вивезення) суден (яхт) здійснюються у порядку, визначеному у розділах II і III Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1669/21981.
II. Митні формальності відносно судна
1. Підготовка до митних формальностей
1. Після отримання заявки на здійснення митного контролю судна посадова особа митниці повідомляє про її отримання старшого зміни, який відповідає за організацію роботи митного наряду в складі комісії.
2. Старший зміни:
1) при отриманні заявки без повідомлення про застосування вільної практики:
перевіряє наявність попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення в порт призначення на митній території України, наданої в електронному вигляді за формою, визначеною розділом V цього Порядку, у разі відсутності такої інформації повідомляє про це адміністрацію порту для вжиття відповідних заходів;
призначає старшого митного наряду для здійснення митного контролю та митного оформлення судна й визначає склад цього наряду;
резервує номер Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти у Журналі обліку зобов’язань, номер повідомляє старшому митного наряду;
визначає необхідність застосування форм та обсягу митних формальностей за результатами системи управління ризиками, у тому числі перевіряє наявність оперативної інформації, орієнтувань;
у разі включення до митного наряду інспектора-кінолога або інших посадових осіб структурного підрозділу митниці, до повноважень якого належать запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, проставляє про це відмітку у генеральній (загальній) декларації;
ставить перед старшим митного наряду завдання з проведення митних формальностей відносно судна, встановлення режиму зон митного контролю на судні та в місцях вивантаження товарів;
узгоджує з агентською організацією (морським агентом) час прибуття комісії на судно;
2) при отриманні заявки з повідомленням про застосування вільної практики:
перевіряє наявність попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення в порт призначення на митній території України, наданої в електронному вигляді за формою, визначеною розділом V цього Порядку, у разі відсутності такої інформації повідомляє про це адміністрацію порту для вжиття відповідних заходів;
призначає старшого митного наряду для здійснення митних формальностей відносно судна й визначає склад цього наряду;
резервує номер Зобов’язання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти у Журналі обліку зобов’язань, номер повідомляє старшому митного наряду;
визначає необхідність застосування форм та обсягу митних формальностей за результатами системи управління ризиками, у тому числі перевіряє наявність оперативної інформації, орієнтувань;
здійснює перевірку наявності документів та відомостей, наданих для здійснення митних формальностей згідно з пунктом 11 розділу I цього Порядку, необхідних для контролю та прийняття рішення про застосування вільної практики;
перевіряє наявність дозвільних відміток відповідних підрозділів контролюючих органів та органу охорони державного кордону на паперовому примірнику декларації про вантаж для прийняття рішення про застосування до судна вільної практики;
після виконання вищевказаних дій за результатами здійснення контролю електронних або паперових примірників документів вчиняє у декларації про вантаж запис про прийняте рішення щодо застосування до судна вільної практики та проставляє відбиток штампа “Під митним контролем”. У разі якщо в порту функціонує ІСПС, наявність документів, відміток контролюючих органів та інші відомості перевіряються за допомогою цієї ІСПС, в ІСПС проставляється також службова відмітка про прийняте рішення щодо застосування вільної практики;
ставить перед старшим митного наряду завдання з проведення митних формальностей відносно судна, встановлення режиму зон митного контролю на судні та в місцях вивантаження товарів в умовах застосування до судна вільної практики;
інформує структурний підрозділ митниці, до повноважень якого належать запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, про застосування до судна вільної практики;
узгоджує з агентською організацією (морським агентом) час прибуття комісії на судно;
3) вільна практика не може бути застосована за таких умов:
порушення установлених строків надання Заявки про вільну практику;
рішення інших державних контролюючих органів про незастосування до судна вільної практики;
ненадання документів та/або відомостей, визначених пунктом 11 розділу I цього Порядку;
наявність визначених митних формальностей за результатами системи управління ризиками, у тому числі наявність орієнтувань або іншої інформації правоохоронних органів, орієнтування структурних підрозділів митниці, до повноважень яких належать запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил;
ненадання попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення в порт призначення на митній території України, в електронному вигляді за формою, визначеною розділом V цього Порядку.
3. Старший митного наряду:
перевіряє готовність наряду до здійснення митних формальностей відносно судна, наявність необхідного митного забезпечення та технічних засобів контролю, що застосовуються при їх здійсненні;
доводить наряду визначені митні формальності, наявні орієнтування та ставить загальне завдання з огляду, виходячи з отриманої оперативної інформації.
4. До складу митного наряду для здійснення митних формальностей відносно судна за рішенням керівництва митниці можуть залучатись співробітники інших структурних підрозділів митниці. Загальне керівництво діями митного наряду в усіх випадках здійснює старший митного наряду.
5. Часом початку роботи митного наряду у складі комісії вважається момент надання капітаном судна або уповноваженою особою документів, визначених відповідно пунктом 2 глави 2 або пунктом 2 глави 3 цього розділу.
2. Порядок здійснення митних формальностей відносно судна, що прибуває на митну територію України
1. Старший митного наряду після прибуття митного наряду на судно:
установлює зв’язок з митницею із використанням наявних технічних засобів зв’язку;
установлює порядок взаємодії з представниками інших контролюючих органів;
призначає посадову особу (посадових осіб) митниці, відповідальну (відповідальних) за оформлення документів;
узгоджує з капітаном судна або уповноваженою ним особою кандидатури членів екіпажу, які супроводжуватимуть посадових осіб митного наряду при проведенні митного огляду судна;
розподіляє між посадовими особами митного наряду об’єкти огляду та виділених для супроводження членів екіпажу;
узгоджує з уповноваженою посадовою особою органу охорони державного кордону порядок і послідовність роботи митного наряду у складі комісії.
2. Під час переміщення судна через митний кордон України капітан судна або уповноважена ним особа подає документи та відомості, визначені пунктом 2 частини першої статті 335 Митного кодексу України.
Одночасно з ними надається другий примірник оформленого при вибутті з України Зобов’язання про реімпорт судна, яке плаває під Державним Прапором України, або два примірники Зобов’язання про реекспорт судна, яке плаває під іноземним прапором, або примірник оформленої при вибутті з України декларації яхти, яка плаває під Державним Прапором України, із Зобов’язанням про зворотне ввезення яхти або два примірники декларації яхти, яка плаває під іноземним прапором, із Зобов’язанням про зворотне ввезення яхти.
Разом із зазначеними документами та відомостями надається зобов’язання капітана судна (яхти) про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна (яхти).
Надані документи повинні бути засвідчені підписом капітана судна та скріплені відбитком суднової печатки. У разі перевезення товарів у контейнерах допускається надання на ці товари коносаментів, засвідчених підписом керівника або іншого належним чином уповноваженого працівника агентської організації (морського агента) і скріплених печаткою цієї агентської організації (морського агента).
3. Посадова особа митниці, відповідальна за оформлення документів, перевіряє їх комплектність, проводить звірення відомостей взаємопов’язаних документів (наприклад, відомостей декларації про вантаж та відомостей маніфесту або коносамента тощо), про що робить відповідні відмітки в перевірених документах.
4. Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон України, передаються на зберігання адміністрації судна шляхом розміщення їх у суднових приміщеннях або в інших, спеціально обладнаних для цього місцях, на які накладаються митні забезпечення. При цьому капітаном судна у довільній формі в двох примірниках складається акт приймання-передавання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) (далі – Акт).
Посадова особа митниці ознайомлює капітана судна зі змістом статті 469 Митного кодексу України. Капітан судна на лицьовому боці обох примірників Акта учиняє запис такого змісту:
“Я (прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий), приймаю на зберігання під митним контролем товари в опломбованих приміщеннях. Зі змістом статті 469 Митного кодексу України ознайомлений і попереджений про відповідальність за порушення митних правил.”.
Кожен із цих записів засвідчується проставленням дати, особистого підпису і відбитка суднової печатки, при цьому допускається учиняти запис англійською мовою.
Акт засвідчується відбитком штампа “Під митним контролем” посадової особи митниці та є підтвердженням приймання адміністрацією судна на зберігання під митним контролем товарів в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях).
Один примірник Акта зберігається в судновій справі в митниці, другий – у справах судна. Відомості про накладені митні забезпечення зазначаються посадовою особою митниці в генеральній (загальній) декларації.
5. Після виконання вищевказаних дій посадова особа митниці:
коносамент (річкову накладну), декларацію про вантаж, зобов’язання капітана судна (яхти) про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна (яхти), завіряє відбитком штампа “Під митним контролем”;
примірник оформленого при вибутті з України Зобов’язання про реімпорт судна, яке плаває під Державним Прапором України, завіряє відбитком особистої номерної печатки; два примірники Зобов’язання про реекспорт судна, яке плаває під іноземним прапором, завіряє відбитком штампа “Під митним контролем”; примірник оформленої при вибутті з України декларації яхти, яка плаває під Державним Прапором України, із Зобов’язанням про зворотне ввезення яхти завіряє відбитком особистої номерної печатки; два примірники декларації яхти, яка плаває під іноземним прапором, із Зобов’язанням про зворотне ввезення яхти, завіряє відбитком штампа “Під митним контролем”;
інші документи завіряє відбитком особистої номерної печатки;
підписує акт здійснення комісійного контролю судна у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення з визначенням часу здійснення митного контролю.
Якщо для митного оформлення подається більше одного примірника документа, то на примірнику, який залишається у справах митниці, робиться запис про кількість оформлених примірників цього документа.
6. Після закінчення митних формальностей відносно судна в справах митниці залишаються:
генеральна (загальна) декларація;
один примірник оформленого при прибутті Зобов’язання капітана судна про реекспорт судна, яке плаває під іноземним прапором (для обліку та контролю), або другий примірник оформленого при вибутті за межі України Зобов’язання капітана судна про реімпорт судна, яке плаває під Державним Прапором України (для зняття Зобов’язання з контролю);
декларація про вантаж;
транспортні (перевізні) документи;
суднова роль;
список пасажирів;
декларація про особисті речі членів екіпажу судна;
декларація про припаси (суднові припаси);
зобов’язання капітана судна про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна;
акт приймання-передавання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) (у разі його складання).
Після закінчення митних формальностей відносно яхти в справах митниці залишаються:
один примірник декларації яхти із Зобов’язанням про зворотне вивезення яхти або другий примірник оформленої при вибутті за межі України декларації яхти із Зобов’язанням про зворотне ввезення яхти;
зобов’язання капітана яхти про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені з яхти.
7. У справах судна залишаються з відмітками митниці: декларація про вантаж (при застосуванні вільної практики – з відмітками відповідних державних органів прикордонного контролю (санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний), у встановлених законодавством випадках – інших видів контролю), декларація про особисті речі членів екіпажу судна, декларація про припаси (суднові припаси), Зобов’язання (про реекспорт судна, яке плаває під іноземним прапором), один примірник декларації яхти із Зобов’язанням про зворотне вивезення яхти, акт приймання-передавання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) (у разі його складання), зобов’язання капітана судна (яхти) про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна (яхти).
8. При застосуванні до судна, що прибуває на митну територію України, вільної практики, розвантаження та навантаження, а також проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) допускаються без участі комісії на борту судна за наявності відповідних відміток посадових осіб підрозділів контролюючих органів та органу охорони державного кордону у декларації про вантаж, яка надається митниці капітаном судна або морським агентом, з позитивним рішенням посадової особи митниці (старшого зміни) про надання вільної практики.
У разі якщо в порту функціонує ІСПС, наявність відміток контролюючих органів та інші відомості перевіряються за допомогою цієї ІСПС, а також в ІСПС проставляється відмітка про рішення щодо застосування вільної практики.
3. Порядок здійснення митних формальностей відносно судна, що вибуває за межі митної території України
1. Після прибуття на судно старший митного наряду виконує дії, передбачені пунктом 1 глави 2 цього розділу.
2. Під час переміщення судна через митний кордон України капітан судна або вповноважена ним особа подає документи та відомості, визначені пунктом 2 частини першої статті 335 Митного кодексу України.
Одночасно з ними надається другий примірник оформленого при прибутті в Україну Зобов’язання про реекспорт судна, яке плаває під іноземним прапором, або два примірники Зобов’язання про реімпорт судна, яке плаває під Державним Прапором України, або один примірник оформленої декларації яхти, яка плаває під іноземним прапором, із Зобов’язанням про зворотне вивезення яхти, або два примірники декларації яхти, яка плаває під Державним Прапором України, із Зобов’язанням про зворотне ввезення яхти.
Надані документи повинні бути засвідчені підписом капітана судна і скріплені відбитком суднової печатки.
3. Посадова особа митниці, відповідальна за оформлення документів, здійснює перевірку їх комплектності, звіряє відомості взаємопов’язаних документів, перевіряє наявність на транспортних (перевізних) документах відміток, проставлених згідно з пунктом 5 глави 2 розділу III цього Порядку, проставляє на декларації про вантаж відбиток штампа “Під митним контролем”.
Посадова особа митниці, відповідальна за оформлення документів, на примірнику оформленого при прибутті в Україну Зобов’язання про реекспорт судна, яке плаває під іноземним прапором, проставляє відбиток особистої номерної печатки; на двох примірниках Зобов’язання про реімпорт судна, яке плаває під Державним Прапором України, проставляє відбиток штампа “Під митним контролем”; на примірнику оформленої при прибутті в Україну декларації яхти, яка плаває під іноземним прапором, із Зобов’язанням про зворотне вивезення яхти проставляє відбиток особистої номерної печатки; на двох примірниках декларації яхти, яка плаває під Державним Прапором України, із Зобов’язанням про зворотне ввезення яхти проставляє відбиток штампа “Під митним контролем”.
За умови, що не прийнято рішення про проведення митного огляду судна, посадова особа митниці завіряє надані документи відбитком особистої номерної печатки.
При прийнятті рішення про митний огляд судна старший митного наряду оголошує про його початок особі, яка подала документи.
4. При проведенні митного огляду судна посадова особа митниці перевіряє, у тому числі, наявність та цілість митного забезпечення, накладеного на суднових приміщеннях або в інших, спеціально обладнаних для цього місцях, використання валюти із суднової каси судна, яке плаває під іноземним прапором, відповідність фактичної наявності на борту судна суднових припасів відомостям, заявленим про них.
5. Після проведення митного огляду судна посадова особа митниці проставляє відбиток особистої номерної печатки на наданих документах та підписує акт здійснення комісійного контролю судна у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення з визначенням часу здійснення митного контролю.
6. Після закінчення митного оформлення судна в справах митниці залишаються:
генеральна (загальна) декларація;
один примірник зобов’язання капітана судна про реімпорт судна (декларації яхти), що плаває під Державним Прапором України (для обліку та контролю), або другий примірник оформленого після прибуття в Україну зобов’язання капітана судна про реекспорт судна (декларації яхти), що плаває під іноземним прапором (для зняття зобов’язання з контролю);
декларація про вантаж;
транспортні (перевізні) документи;
суднова роль;
список пасажирів;
декларація про особисті речі членів екіпажу судна;
декларація про припаси (суднові припаси).
3.7. У справах судна залишаються з відмітками митниці: генеральна (загальна) декларація, декларація про вантаж, транспортні (перевізні) документи, декларація про особисті речі членів суднового екіпажу, декларація про суднові припаси, Зобов’язання (про реімпорт судна, яке плаває під Державним Прапором України), декларація яхти, яка плаває під Державним Прапором України, із Зобов’язанням про зворотне ввезення яхти.
4. Порядок формування та реєстрації суднової справи
1. Документи, згідно з якими було здійснено митний контроль і митне оформлення судна, формуються в суднову справу, яка реєструється у функціональному модулі “Журнал реєстрації суднових справ”, що є складовою частиною АСМО “Інспектор-2006″ (далі – Журнал реєстрації суднових справ) і повинен містити такі відомості:
№ з/п;
реєстраційний номер суднової справи, що формується за такою схемою:
де 1 – 9-значний код митниці згідно з Класифікатором органів ДФС;
2 – поточний рік;
3 – порядковий номер суднової справи згідно з Журналом реєстрації суднових справ (у порядку зростання протягом поточного року; з початку року нумерація поновлюється);
4 – двозначний літерний код ознаки перевезення (проставляється “З” при міжнародному перевезенні, “К” – при каботажному перевезенні). Перша літера коду зазначається після прибуття судна в порт на митній території України, друга літера – при вибутті за межі порту;
назва та код IMO судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);
прапор судна (назва та цифровий код країни відповідно до Класифікатора країн світу);
власник судна (назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові);
прізвище, ім’я та по батькові капітана судна, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий;
дата прибуття;
порт відправлення;
кількість членів суднового екіпажу (громадян України / іноземних громадян);
агентська організація (морський агент) (за наявності);
реєстраційний номер Зобов’язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання або Зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) яхти згідно з Журналом обліку зобов’язань, який зазначено у ПІК “Контроль за зворотним вивезенням судна закордонного плавання за межі митної території України (увезенням на митну територію України)” ЄАІС ДФС України та який є числовим значенням, за яким користувачу можливо здійснити перехід з функціонального модуля “Журнал реєстрації суднових справ” у ПІК “Контроль за зворотним вивезенням судна закордонного плавання за межі митної території України (увезенням на митну територію України)”;
ініціали, прізвище старшого митного наряду на прибуття судна;
дата вибуття;
порт призначення;
кількість членів суднового екіпажу (громадян України / іноземних громадян);
загальна вага вантажів (брутто, кг). У разі перевезення товарів у контейнерах додатково зазначається кількість контейнерів. За даними цього показника посадова особа митниці може перейти до Журналу обліку товарів, що ввозяться, чи до Журналу обліку товарів, що вивозяться;
ініціали, прізвище старшого митного наряду на вибуття судна;
інше.
У разі потреби Журнал реєстрації суднових справ роздруковується і формується у справи для зберігання.
2. Суднова справа формується з документів, згідно з якими були здійснені митні формальності відносно судна після прибуття його в порт на митній території України, і документів, згідно з якими були здійснені митні формальності відносно цього судна при вибутті за межі порту.
3. Оформлене митницею Зобов’язання або декларація яхти, яка плаває під Державним Прапором України, із Зобов’язанням про зворотне ввезення яхти зберігається в окремій справі митниці та знімається з контролю після виконання капітаном судна (яхти) наданого зобов’язання.
4. Документи, що були надані митниці для контролю за розвантаженням судна, яке прибуло на митну територію України, можуть формуватись в окрему справу, номер якої складається з реєстраційного номера відповідної суднової справи та відокремленого скісною лінією напису “Вантаж”. Ця справа є невід’ємною частиною суднової справи судна.
5. Сформована суднова справа судна, митний контроль якого завершено, зберігається у справах митниці.
III. Митні формальності відносно товарів, які переміщуються на суднах
1. При ввезенні з-за кордону
1. Вивантаження товарів із суден, що прибули з-за кордону, проводиться на підставі транспортних (перевізних) документів з дозволу митниці та під її контролем. На транспортних (перевізних) документах посадові особи митниці мають право робити написи із застереженнями, що забороняють або регулюють процес вивантаження і є обов’язковими для виконання всіма особами, які беруть участь у процесі вивантаження. Дозволом на вивантаження товарів з судна є напис на декларації про вантаж “Вивантаження дозволено”, який завіряється відбитком особистої номерної печатки.
2. Вивантаження товарів, у тому числі у разі застосування вільної практики, здійснюється в зони митного контролю, розташовані на території морського (річкового) порту, на транспортні засоби, що перебувають у цих зонах, або в інші місця, визначені законодавством.
Розвантаження товарів, щодо яких не подано інформацію в електронному вигляді за формою, визначеною розділом V цього Порядку, не дозволяється до моменту подання такої інформації. Якщо в порту функціонує ІСПС, зазначена інформація надається митниці з використанням ІСПС.
3. Для здійснення контролю за розвантаженням судна адміністрацією порту або іншими уповноваженими особами подаються митниці документи (наряди, тальманські розписки тощо), які відображають наміри та/або результати вивантаження товарів. По одному примірнику кожного з оформлених документів залишається в митниці.
У разі розбіжностей між наявною кількістю товарів та даних, зазначених у транспортних (перевізних) документах, або виявлення в процесі розвантаження судна пошкоджених (підмочених, зі слідами розпакування) вантажних місць уповноваженою особою складається акт-повідомлення та акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату за формою, затвердженою відповідно до законодавства.
Після розвантаження судна в генеральному акті зазначаються кількість місць і вага (маса) зданих судном і прийнятих портом товарів, а також інформація про номери та загальну кількість складених при розвантаженні судна актів-повідомлень та актів про невідповідність. Генеральний акт підписується представниками адміністрації порту, митниці та судна. Один примірник генерального акта залишається в митниці.
Після закінчення розвантаження судна транспортні (перевізні) документи разом з іншими документами щодо вивантаження товарів із судна долучаються до суднової справи.
4. Облік товарів, що надходять на митну територію України на суднах, і товарів, що вивозяться із зони митного контролю і порту, здійснюється митницею у функціональному модулі “Журнал обліку товарів, що надходять на митну територію України на суднах закордонного плавання та вивозяться із зони митного контролю і порту”, що є складовою частиною АСМО “Інспектор-2006″ (далі – Журнал обліку товарів при ввезенні) і повинен містити такі відомості:
дата прибуття судна;
назва та код IMO судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);
реєстраційний номер суднової справи (який визначено у функціональному модулі “Журнал реєстрації суднових справ” АСМО “Інспектор-2006″ та який є числовим значенням, за яким користувач може здійснити перехід із Журналу обліку товарів, що ввозяться, до функціонального модуля “Журнал реєстрації суднових справ” АСМО “Інспектор-2006″);
агентська організація (морський агент);
номер коносамента (річкової накладної);
номер контейнера (у разі перевезення товарів у контейнерах);
одержувач;
місцезнаходження (місце проживання) одержувача;
загальна назва товарів (згідно з коносаментом /річковою накладною/). У разі перевезення товарів у контейнерах вказується назва товарів по кожному контейнеру;
загальна вага товарів (брутто, кг) / кількість місць, а в разі перевезення товарів у контейнерах вказується вага товарів по кожному контейнеру (згідно з коносаментом /річковою накладною/);
ініціали, прізвище старшого митного наряду на прибуття судна;
дата вивезення товарів за межі зони митного контролю й порту;
експедитор;
номер документа, передбаченого правилами роботи портів (наряд, ордер тощо) для початку процедури вивезення з порту;
перевізник, відомості про транспортний засіб (вид та номер);
одержувач (підтвердження відомостей про одержувача при ввезенні товарів);
місцезнаходження (місце проживання) одержувача;
номер митної декларації (документа контролю доставки);
назва товарів (згідно з митною декларацією /документом контролю доставки/);
загальна вага товарів (брутто, кг) / кількість місць (згідно з митною декларацією /документом контролю доставки/);
фактично вивезено (вага товарів (брутто, кг) / кількість місць);
залишок (вага товарів (брутто, кг) / кількість місць) за митною декларацією або документом контролю доставки;
номер особистої номерної печатки посадової особи митниці, яка дозволила вивезення товарів за межі зони митного контролю й порту;
примітки;
інше.
У разі якщо товари надійшли в порт призначення в одному контейнері, але вивозяться до різних одержувачів, то відомості, зазначені у абзацах другому – двадцять п’ятому цього пункту, зазначаються по кожному одержувачу.
Для заповнення граф Журналу обліку товарів при ввезенні використовується інформація, надана агентською організацією (морським агентом) в електронному вигляді, відповідно до розділу V цього Порядку, інформація, надана за результатами розвантаження судна експедитором для оформлення вивезення товарів, а також інформація з ПІК “Контроль за доставкою товарів”.
У разі потреби Журнал обліку товарів при ввезенні роздруковується і формується у справи для зберігання.
У разі якщо в порту функціонує ІСПС для ведення Журналу обліку товарів при ввезенні використовується інформація, наявна в ІСПС.
5. Вивезення товарів із зони митного контролю і порту дозволяється в разі:
митного оформлення у відповідний митний режим;
направлення під митним контролем у митний орган призначення за наявності в ЄАІС ДФС України попередньої митної декларації або надання митниці іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 Митного кодексу України;
вивезення українських товарів, які надійшли до порту на судні каботажного плавання.
В інших випадках вивезення товарів із зони митного контролю і порту дозволяється за окремим письмовим дозволом керівництва митниці.
6. Завантаження товарів (у тому числі товарів у контейнерах), які знаходяться на території морського, річкового порту в межах пункту пропуску через державний кордон України, на транспортний засіб з метою подальшого здійснення їх митного контролю та вивезення із зони митного контролю і порту проводиться на підставі товаросупровідних документів та документів, передбачених правилами роботи портів (наряд, ордер тощо), поданих митниці експедитором, з дозволу митниці та під її контролем.
Товаросупровідні документи і документи, передбачені правилами роботи портів, надаються в паперовому та/або електронному вигляді та вносяться посадовою особою митниці до Журналу обліку товарів при ввезенні. У разі подання документів у паперовому вигляді відомості із цих документів вносяться до Журналу обліку товарів при ввезенні посадовою особою митниці самостійно.
За результатами застосування системи управління ризиками (аналіз інформації, наявної в Журналі обліку товарів при ввезенні, у документах, що використовуються для декларування товарів у митний режим транзиту /у тому числі у попередній митній декларації/ тощо) посадова особа визначає необхідність застосування форм та обсягу митних формальностей, у тому числі перевіряє наявність оперативної інформації, орієнтувань.
Інформація про визначені митні формальності (за наявності) вноситься посадовою особою митниці до документа, передбаченого правилами роботи портів, і завіряється відбитком штампа “Під митним контролем”.
Товаросупровідні документи і документ, передбачений правилами роботи портів, з відбитком штампа “Під митним контролем” є документом, який дозволяє завантаження товарів (у тому числі товарів у контейнерах) на транспортний засіб з метою подальшого здійснення митного контролю у визначених митницею місцях пункту пропуску.
Інформація про результати виконання митних формальностей вноситься посадовою особою митниці до Журналу обліку товарів при ввезенні. Не допускається вивезення із зони митного контролю і порту товарів, щодо яких не завершено здійснення митних формальностей.
У разі якщо в порту функціонує ІСПС зазначені вище дії виконуються із застосуванням цієї ІСПС. В ІСПС також проставляються відмітки про надання дозволу на завантаження товарів (у тому числі товарів у контейнерах) на транспортний засіб, на вивезення товарів із зони митного контролю і порту.
7. У справах митниці залишаються документи, що були підставою для пропуску товарів через митний кордон України.
2. При вивезенні за кордон
1. Товари і транспортні засоби, що знаходяться під митним контролем та призначені для подальшого вивезення за межі митної території України, зберігаються на території пункту пропуску у порядку, визначеному законодавством.
2. До початку навантаження товарів на судно вантажовласник або уповноважена ним особа подає митниці доручення на навантаження. Підставою для оформлення доручення на навантаження є митна декларація або інший документ, який відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України (представлені на паперовому носії або у формі електронного документа). У разі надходження товарів, які були оформлені іншими митницями та перебувають під митним контролем, подаються також товаросупровідні документи.
Після перевірки відповідності даних, зазначених у дорученнях на навантаження – документах, передбачених правилами роботи портів (наряд, ордер тощо), даним документів, зазначених у абзаці першому цього пункту, посадова особа митниці на дорученні на навантаження проставляє відбиток особистої номерної печатки. Оформлене таким чином доручення є підставою для навантаження зазначених у ньому товарів на судно.
Припаси постачаються на судно закордонного плавання, експлуатантом якого є нерезидент, у порядку, встановленому законодавством. При цьому доручення на навантаження вантажовласником або уповноваженою ним особою не подається.
Підставою для навантаження на судно закордонного плавання порожніх контейнерів є доручення на навантаження, в якому зазначається кількість порожніх контейнерів без зазначення їх номерів.
З метою запобігання простою транспортного засобу дозволяється оформлення доручень на навантаження за відсутності оригіналу митної декларації. Пропуск через митний кордон транспортних засобів і товарів здійснюється тільки за умови надання оригіналу митної декларації з відміткою митного органу про закінчення митного оформлення.
3. Доручення на навантаження подається митниці в необхідній кількості примірників, один з яких з доданими до нього паперовими аркушами митної декларації з позначенням “4/5″ або іншими паперовими документами, що відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України (або їх копіями), залишається у справах митниці для контролю за навантаженням судна. Загальна кількість оформлених примірників доручень зазначається у дорученні, яке залишається у справах митниці.
У разі надання митної декларації або іншого документа, який відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України, у формі електронного документа, в дорученні на навантаження зазначаються реквізити митної декларації або цього іншого документа.
У разі якщо в порту функціонує ІСПС, зазначені вище дії виконуються із застосуванням ІСПС.
4. Митниця здійснює облік товарів у функціональному модулі “Журнал обліку товарів, що вивозяться за межі митної території України на суднах”, що є складовою частиною АСМО “Інспектор-2006″ (далі – Журнал обліку товарів при вивезенні) і повинен містити такі відомості:
№ з/п;
дата надходження товарів у порт;
номер контейнера (у разі перевезення товарів у контейнерах);
відправник;
місцезнаходження (місце проживання) відправника;
загальна назва товарів (згідно з митною декларацією або іншим документом, який відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України). У разі перевезення товарів у контейнерах зазначається назва товарів по кожному контейнеру;
загальна вага товарів (брутто, кг) / кількість місць, а в разі перевезення товарів у контейнерах вказується вага товарів по кожному контейнеру (згідно з коносаментом /річковою накладною/);
номер митної декларації (іншого документа, який відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України);
номер штампа “Під митним контролем”, ініціали, прізвище посадової особи митниці, яка дала дозвіл на розміщення товарів в порту;
дата оформлення доручення на навантаження;
кількість контейнерів (у разі відвантаження порожніх контейнерів);
експедитор (за наявності);
номер документа, передбаченого правилами роботи портів (доручення на навантаження);
назва товарів (згідно з митною декларацією /документом контролю доставки/);
загальна вага товарів (брутто, кг) / кількість місць. У разі перевезення товарів у контейнерах зазначається вага товарів по кожному контейнеру (згідно з дорученням на навантаження);
порт призначення;
назва та код IMO судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна), на якому товари будуть вивезені з митної території України;
реєстраційний номер суднової справи (який визначено у функціональному модулі “Журнал реєстрації суднових справ” АСМО “Інспектор-2006″ та який є числовим значенням, за яким користувачу можливо здійснити перехід до функціонального модуля “Журнал реєстрації суднових справ” АСМО “Інспектор-2006″);
номер особистої номерної печатки посадової особи митниці, яка дозволила завантаження товарів на судно;
фактично відвантажено (назви товарів, вага товарів (брутто, кг) / кількість місць). У разі переміщення товарів у контейнерах назви товарів, вага товарів (брутто, кг) / кількість місць вказуються по кожному контейнеру;
залишок у порту (вага товарів (брутто, кг) / кількість місць) згідно з митною декларацією;
дата вибуття судна;
номер особистої номерної печатки посадової особи митниці, яка надала дозвіл на випуск товарів за межі зони митного контролю і порту;
примітки (відмітка про анулювання доручення на навантаження чи внесення змін до нього);
інше.
У разі потреби Журнал обліку товарів при вивезенні роздруковується і формується у справи для зберігання.
У разі якщо в порту функціонує ІСПС, ведення Журналу обліку товарів при вивезенні здійснюється з використанням інформації, наявної в ІСПС.
5. За письмовою заявою вантажовласника або уповноваженої ним особи митницею може бути дозволено анулювання доручення на навантаження за умови обов’язкового повернення митниці всіх раніше оформлених його примірників або внесення змін до всіх примірників доручення на навантаження, які завіряються печаткою вантажовласника або уповноваженої ним особи.
6. Після закінчення навантаження судна капітан судна або агентська організація (морський агент) подає митниці коносаменти й декларацію про вантаж для пропуску товарів через митний кордон України, а портовий оператор (стивідорна компанія), що здійснювала навантаження судна, надає митниці документи, що підтверджують кількість та асортимент навантажених товарів. У разі навантаження порожніх контейнерів додатково надається перелік контейнерів із зазначенням їх номерів та типів. Після звірення їх з дорученнями на навантаження (списками вантажів) і митними деклараціями або іншими документами, які відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України, посадова особа митниці проставляє на коносаментах (річкових накладних), декларації про вантаж відбитки штампа “Під митним контролем” та особистої номерної печатки.
Інформація вноситься до Журналу обліку товарів при вивезенні.
7. У справах митниці залишаються документи, що були підставою для пропуску товарів через митний кордон України.
IV. Особливості здійснення митних формальностей відносно суден і товарів, що переміщуються ними
1. Порядок здійснення митних формальностей відносно суден каботажного плавання
1. Митні формальності відносно суден каботажного плавання та товарів, що ними перевозяться, здійснюються відповідно до статей 97 – 100 Митного кодексу України та цього Порядку.
Товари, що перебувають під митним контролем, переміщуються на суднах каботажного плавання між портами України в режимі транзиту та контролюються митницями відповідно до законодавства з оформленням митної декларації чи іншого документа, визначеного статтею 94 Митного кодексу України.
2. Контроль судна каботажного плавання здійснюється службою капітана морського порту після виконання митних формальностей (у разі їх проведення). Про результати контролю судна каботажного плавання служба капітана морського порту інформує орган охорони державного кордону. Відповідна інформація передається оперативно-черговою службою органу охорони державного кордону в пункт пропуску через державний кордон, до якого прямує судно.
3. Для здійснення митних формальностей відносно судна каботажного плавання капітан судна або агентська організація (морський агент) подає:
два примірники генеральної (загальної) декларації, в якій, зокрема, зазначаються перелік товарів, призначених для каботажного перевезення; відомості про судно, що здійснюватиме таке перевезення, а також про назву українського порту (портів), де повинно здійснюватись вивантаження товарів. Генеральна (загальна) декларація повинна бути засвідчена підписом капітана судна каботажного плавання і скріплена відбитком суднової печатки;
оформлену митну декларацію на судно у відповідному митному режимі – для іноземних суден;
зобов’язання капітана судна в довільній формі про те, що цим рейсом не передбачається заходження до портів інших держав і причалювання до суден закордонного плавання. Таке зобов’язання повинно бути засвідчено підписом капітана судна каботажного плавання і скріплено відбитком суднової печатки. Допускається оформлення такого зобов’язання на зворотному боці генеральної (загальної) декларації;
документи, передбачені Митним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи та міжнародними договорами України (за потреби).
До навантаження товарів на судно каботажного плавання вантажовласник або уповноважена ним особа подає митниці доручення на навантаження. Підставою для оформлення доручення на навантаження іноземних товарів є митна декларація або інший документ, визначений статтею 94 Митного кодексу України. Оформлення митницею доручення на навантаження проводиться невідкладно після його надання і є дозволом на навантаження товарів на судно каботажного плавання. У разі невиконання вимог, зазначених у цьому Порядку, митниця має право відмовити у наданні дозволу на навантаження. При цьому митниця невідкладно письмово або в електронній формі повідомляє особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини та підстави такої відмови.
4. При вибутті судна каботажного плавання із порту, посадова особа митниці зазначає на генеральній (загальній) декларації відомості про наявність і кількість товарів, що перебувають під митним контролем на борту судна, накладене митне забезпечення (у разі складання акта приймання-передавання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях /спеціально обладнаних місцях/ зазначаються реквізити акта), учиняє на генеральній (загальній) декларації запис “Відхід судна в порт (назва порту) дозволено (строк доставки до митниці призначення). Капітану вручено:
1) генеральну (загальну) декларацію;
2) інші документи (у разі потреби).”.
Також посадова особа митниці зазначає кількість аркушів вручених документів і завіряє зроблені записи відбитком штампа “Під митним контролем”.
Під цим записом на генеральній (загальній) декларації капітан судна робить власноручно запис: “Документи отримав”, який засвідчується його особистим підписом із зазначенням дати, ініціалів і прізвища та відбитком суднової печатки.
Один примірник оформленої генеральної (загальної) декларації та документів надається капітану судна каботажного плавання або уповноваженій особі для надання митниці призначення. Другий примірник оформленої генеральної (загальної) декларації та інші документи, що подавались для здійснення митних формальностей, залишаються у справах митниці відправлення.
Після виконання зазначених дій посадова особа митниці повідомляє митницю призначення шляхом постановки на контроль в ЄАІС ДФС України документа, передбаченого статтею 94 Митного кодексу України.
Контроль за переміщенням товарів, судна каботажного плавання в порт призначення здійснюється митницею відправлення.
5. Після прибуття судна каботажного плавання в порт призначення капітан судна або уповноважена ним особа подає митниці призначення примірник оформленої митницею відправлення генеральної (загальної) декларації, перелік товарів, що підлягають вивантаженню в цьому порту, та документи, передбачені статтею 94 Митного кодексу України. Після чого посадова особа митниці призначення вчиняє на генеральній (загальній) декларації, оформленій митницею відправлення, запис “Прибуття до порту (назва порту, дата, час)” і засвідчує його відбитком особистої номерної печатки, після чого повідомляє митницю відправлення про надходження товарів та судна каботажного плавання в порт призначення шляхом внесення відповідної відмітки до ЄАІС ДФС України.
Дозвіл на вивантаження надається шляхом вчинення на генеральній (загальній) декларації напису “Вивантаження дозволено”, який завіряється відбитком особистої номерної печатки. Оформлена митницею генеральна (загальна) декларація є дозволом на вивантаження товарів з судна каботажного плавання, який надається невідкладно. Копія такої генеральної (загальної) декларації, завіреної посадовою особою митниці призначення, зберігається у справах митниці.
У разі невиконання вимог, зазначених у цьому Порядку, митниця має право відмовити у наданні дозволу на розвантаження. При цьому митниця невідкладно письмово або в електронній формі повідомляє особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини та підстави такої відмови.
6. Митні формальності відносно суден каботажного плавання, які під час рейсу з будь-якої причини заходили до іноземних портів або причалювали до суден закордонного плавання, здійснюються на загальних підставах.
2. Порядок здійснення митних формальностей відносно суден лоцманської та інших служб порту
1. Судна лоцманської служби порту, які забезпечують проведення суден до місця здійснення митних формальностей, підлягають митному контролю на вимогу митниці. Місця швартування суден лоцманської служби порту узгоджуються з митницею.
2. Судна інших служб порту, які забезпечують бункерування суден, постачання суднових припасів, перевезення членів екіпажу тощо, здійснюють ці операції з дотриманням митного законодавства в частині недопущення причалювання без дозволу митниці до суден, що перебувають під митним контролем, інших суден та плавучих засобів.
3. Агентська організація (морський агент) або адміністрація порту зобов’язані організувати завчасне (не менше ніж за одну годину) інформування митниці про плановані переміщення таких суден і, на вимогу митниці, забезпечити проходження ними митного контролю.
4. Особи, які перебувають на борту таких суден, не повинні мати при собі товарів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством. Товари цих осіб декларуються ними усно чи письмово на вимогу посадової особи митниці. За рішенням посадової особи митниці може здійснюватись вибірковий митний контроль переміщуваних товарів із застосуванням технічних засобів митного контролю.
3. Порядок здійснення митних формальностей відносно військових кораблів та суден забезпечення військово-морських сил
1. Військові кораблі та судна забезпечення військово-морських сил, які перетинають митний кордон України, підлягають митному оформленню відповідно до статті 252 Митного кодексу України та Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63, з дотриманням вимог Закону України “Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України”.
2. Митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється митницею за участю представників Міністерства оборони України, а в разі якщо заходи, в рамках яких переміщуються такі товари, належать до повноважень іншого центрального органу виконавчої влади – за участю представників цього центрального органу виконавчої влади.
3. Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством.
4. Особливості здійснення митних формальностей відносно круїзних суден
1. Круїзні судна оформлюються документально за умови постійного перебування цих суден в зонах митного контролю на територіях морських (річкових) портів, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень.
2. Митний контроль товарів, що переміщуються членами екіпажу (як резидентами, так і нерезидентами), здійснюється за декларацією про особисті речі членів суднового екіпажу.
3. Митний контроль товарів, що переміщуються пасажирами, здійснюється в оглядовому залі порту із застосуванням двоканальної системи митного контролю відповідно до статті 366 Митного кодексу України.
4. Якщо через митний кордон України громадянами (пасажирами, членами екіпажу) переміщуються товари, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження, то такі товари оформлюються посадовою особою митниці на підставі заповненої особою, яка переміщує товари через митний кордон України, митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 431 “Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності”.
5. Особливості здійснення митних формальностей під час переміщення товарів при поромних перевезеннях
1. Митні формальності відносно порому та товарів, що переміщуються при поромних перевезеннях, здійснюються згідно з цим Порядком.
2. При перевезенні залізничних вагонів та автотранспортних засобів у декларації про вантаж зазначається кількість одиниць транспорту (для кожного виду транспорту окремо).
На вимогу митниці можуть подаватись окремі списки транспортних засобів, які прибули або вибувають на поромі: на залізничні вагони – передатна відомість, на автотранспортні засоби – списки автотранспортних засобів.
3. При вибутті поромного судна митні формальності за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автотранспортними засобами, залізничними транспортними засобами здійснюються до навантаження таких транспортних засобів на пором у порядку, визначеному законодавством та цим Порядком, а при прибутті – після вивантаження.
Для проведення навантажувальних/вивантажувальних робіт на судні у передатних відомостях та/або списках автотранспортних засобів вчиняється запис “Навантаження/вивантаження дозволено”, який завіряється відбитком особистої номерної печатки та підписом посадової особи митниці.
4. Митні формальності відносно товарів, що переміщуються через митний кордон України пасажирами поромного судна, здійснюються в оглядовому залі порту із застосуванням двоканальної системи митного контролю.
Митні формальності відносно товарів, що переміщуються через митний кордон України членами екіпажу поромного судна (як резидентами, так і нерезидентами), що залишаються на судні до наступного міжнародного рейсу, здійснюються за декларацією про особисті речі членів суднового екіпажу.
Митні формальності відносно товарів, що переміщуються через митний кордон України водіями автотранспортних засобів, здійснюються одночасно з митними формальностями відносно транспортного засобу в місцях, спеціально призначених для контролю автотранспортних засобів, обладнаних оглядовою ямою та естакадою.
V. Порядок надання попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України
1. Агентська організація (морський агент) не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна в порт на митній території України подає митниці інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України (далі – Інформація).
Інформація направляється агентською організацією (морським агентом) на визначену поштову скриньку ДФС України в мережі Інтернет за структурою та у форматі, узгодженими ДФС України з кожною із агентських організацій (з кожним з морських агентів) шляхом укладення угоди про інформаційний обмін і відповідного протоколу, а у разі застосування ІСПС – до ІСПС на підставі Угоди про інформаційне співробітництво, укладеної агентською організацією (морським агентом) з державним підприємством “Адміністрація морських портів України”.
У разі якщо товари були прийняті до перевезення в портах інших держав Азово-Чорноморського басейну менше ніж за одну добу до прибуття судна в порт на митній території України, Інформація подається агентською організацією (морським агентом) одразу після виходу судна з останнього іноземного порту з додатковим зазначенням дати та часу виходу судна із порту.
Якщо судно закордонного плавання зайшло до порту у зв’язку з дією обставин, що мають характер непереборної сили, стихійним лихом чи з метою рятування людей, надання Інформації, зазначеної в пункті 2 цього розділу, не є обов’язковим.
2. Інформація передається у формі електронного документа, що містить:
1) загальні відомості:
назву агентської організації (морського агента), що подає інформацію;
дату та час надання інформації агентською організацією (морським агентом);
дату завантаження товарів на борт судна в порту первинного навантаження;
перевізника товару;
експедитора товару (за наявності);
2) відомості про судно закордонного плавання:
назву судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна) та код IMO судна;
перевізника товару (назва лінії (латинськими літерами));
номер рейсу (за наявності);
заплановані дату та час прибуття судна у порт на митній території України;
3) відомості про товари:
назву та код порту, в якому проводилося первинне навантаження товару на судно, відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) та код країни знаходження цього порту відповідно до Класифікатора країн світу;
назву та код першого порту призначення на митній території України відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД ООН;
код митниці згідно з Класифікатором органів ДФС, в зоні діяльності якої знаходиться перший порт призначення на митній території України;
назву відправника, його місцезнаходження (місце проживання) та код країни відправника відповідно до Класифікатора країн світу;
код країни відправлення відповідно до Класифікатора країн світу;
назву одержувача, його місцезнаходження (місце проживання) та код країни одержувача відповідно до Класифікатора країн світу;
назву індосанта, його адресу та код країни індосанта відповідно до Класифікатора країн світу (за наявності);
назву особи, що повідомляється про доставку (за наявності);
коди країн транзиту товарів відповідно до Класифікатора країн світу при переміщенні товарів з порту, де проводилося первинне навантаження, до першого порту призначення на митній території України, що зазначаються в хронологічному порядку (за наявності);
номер і дату коносамента (річкової накладної);
номер контейнера (у разі перевезення товарів у контейнерах);
код типу контейнера відповідно до Класифікатора типів контейнерів;
номер та тип пломби при відправці (у разі контейнерних перевезень);
код виду упаковки відповідно до Класифікатора видів упаковок;
кількість товарів (згідно з коносаментом);
опис товарів в обсязі, достатньому для ідентифікації товарів за кодом УКТЗЕД на рівні товарної позиції;
вагу товару (брутто, кг) (згідно з коносаментом);
кількість місць (згідно з коносаментом);
клас небезпеки вантажу IMO відповідно до Міжнародного кодексу морських перевезень небезпечних вантажів (за наявності);
код небезпеки вантажу (чотиризначний номер UN ООН речовини або виробу згідно з Рекомендаціями ООН з перевезення небезпечних вантажів (за наявності));
4) додаткові відомості (агентською організацією /морським агентом/ може бути надана інша наявна інформація, що може мати значення при визначенні форм та обсягу контролю товарів).
У всіх випадках, коли зазначається резидент, також вказується його код за ЄДРПОУ.
3. Інформація, надана агентською організацією (морським агентом), знімається з визначеної поштової скриньки ДФС України в мережі Інтернет або у разі функціонування в порту ІСПС завантажується з ІСПС, автоматично перевіряється на відповідність установленим структурі й формату та розміщується в ЄАІС ДФС України.
За наявності зауважень ДФС України невідкладно інформує агентську організацію (морського агента) про зміст цих зауважень шляхом направлення агентській організації (морському агенту) відповідного повідомлення, а у разі функціонування в порту ІСПС – до ІСПС. Заходи з уточнення інформації та усунення зауважень уживаються агентською організацією (морським агентом) у найкоротший строк. Виправлена інформація подається агентською організацією (морським агентом) відразу після усунення зауважень.
4. Форми й обсяг митних формальностей щодо товарів визначаються за результатами системи управління ризиками відповідно до Класифікатора митних формальностей, що можуть бути визначені за результатами застосування системи управління ризиками, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011 (зі змінами).
Визначаються такі митні формальності: застосування технічних засобів митного контролю (сканування за допомогою випромінюючих установок), застосування ваговимірювальних пристроїв, митний огляд. Інші форми контролю визначаються та застосовуються у пункті пропуску тільки у разі, якщо це необхідно для додержання законодавства з питань державної митної справи.
5. Після визначення форм і обсягу митних формальностей ДФС України направляє інформацію про них агентській організації (морському агенту) на визначену протоколом поштову скриньку в мережі Інтернет та до митниці, в зоні діяльності якої знаходиться порт.
Якщо в порту функціонує ІСПС, інформація подається агентській організації (морському агенту) за допомогою ІСПС.
Інформація про визначені митні формальності подається агентській організації (морському агенту) не пізніше ніж через дванадцять годин після надходження інформації агентської організації (морського агента) на визначену поштову скриньку ДФС України в мережі Інтернет і використовується агентською організацією (морським агентом) при вивантаженні судна.
Інформація про визначені митні формальності, що подається агентській організації (морському агенту), має містити такі відомості:
агентська організація (морський агент);
дата та час надходження інформації на поштову скриньку ДФС України;
порт на митній території України та його код згідно з Класифікатором портів та інших пунктів ЛОКОД ООН;
назва митниці;
назва судна;
заплановані дата та час прибуття судна;
номер коносамента (річкової накладної);
номер контейнера;
код(и) визначеної(их) форми (форм) та обсягу митних формальностей.
У разі якщо в порту функціонує ІСПС, інформація, що подається агентській організації (морському агенту), направляється ДФС України з визначеної поштової скриньки ДФС України в мережі Інтернет до ІСПС на поштову скриньку, визначену Угодою про інформаційне співробітництво, укладеною державним підприємством “Адміністрація морських портів України” та ДФС України.
Якщо системою управління ризиками не визначено застосування митних формальностей, то в інформації, що подається агентській організації (морському агенту), відомості про митні формальності будуть відсутні. Відсутність в інформації відомостей про митні формальності не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
6. У разі якщо товари були прийняті до перевезення в контейнерах у портах інших держав Азово-Чорноморського басейну менше ніж за одну добу до прибуття судна в порт на митній території України, Інформація про ці товари подається агентською організацією (морським агентом) із зазначенням у відповідній графі дати та часу прийняття цих товарів до перевезення. У такому разі інформація про визначені форми й обсяг митних формальностей агентській організації (морському агенту) не подається.
7. Митницями Інформація приймається у цілодобовому режимі. Інформація з визначними за результатами застосування системи управління ризиками формами митних формальностей розміщується в Журналі обліку товарів при ввезенні та використовується для обліку товарів, що ввозяться, визначення форм митних формальностей, що підлягають виконанню при вивантаженні судна, при здійсненні операцій з товарами в порту та при вивезенні їх з території порту.
8. Форми й обсяг митних формальностей можуть бути змінені під час або після вивантаження судна з урахуванням фактичної інформації (наявних товарів, фізичного стану контейнера, упаковки тощо) чи при здійсненні безпосередньо в пункті пропуску митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації.
9. Форми й обсяг митних формальностей щодо товарів, Інформація стосовно яких була надана з порушенням встановленого порядку, визначаються під час митного контролю та оформлення товарів у пункті пропуску через державний кордон України.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 
Додаток
до Порядку виконання митних формальностей на
морському та річковому транспорті
(пункт 15 розділу I)
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті” від 10.03.2015 р. № 308

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>