Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби” від 02.04.2012 р. № 426

Редакція від 14.05.2012 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 02.04.2012 р. № 426
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2012 р. за № 613/20926

Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби

Відповідно до статті 69 Розділу II Податкового кодексу України, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою удосконалення інформаційного обміну між фінансовими установами та органами державної податкової служби України, практичного впровадження Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронний цифровий підпис”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 23 грудня 2010 року № 993 “Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1426/18721.
3. Установити, що з 01 травня 2012 року до 01 серпня 2012 року банки та інші фінансові установи подають повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків до органів державної податкової служби відповідно до цього наказу або наказу Державної податкової адміністрації України від 23 грудня 2010 року № 993 “Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1426/18721 (на власний вибір).
4. Державній податковій службі України (Клименко О. В.):
4.1. Забезпечити приведення функціонуючого програмного забезпечення у відповідність із цим наказом у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем;
4.2. Опублікувати структуру електронних документів про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах на основі специфікації XML та забезпечити доступ розробникам програмного забезпечення до структури XML-документа, відповідних схем контролю XML-документів та електронних форм документів у форматі PDF шляхом розміщення на веб-сайті ДПС України.
5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Цей наказ набирає чинності з 01 травня 2012 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності з 01 серпня 2012 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної податкової служби України Клименка О. В.
Міністр                                                                                Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:      
Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України                          Г. Резніков
Голова ліквідаційної комісії
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку                                                          Д. Тевелєв
В. о. Голови
Національного банку України                                        І. В. Соркін
Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату                                                              В. П. Павленко
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02.04.2012 № 426
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2012 р. за № 613/20926

ПОРЯДОК

подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 69 розділу II Податкового кодексу України, Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронний цифровий підпис” та Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452.
1.2. Цей Порядок визначає послідовність дій банків та інших фінансових установ при наданні повідомлень про відкриття або закриття рахунків (далі – Повідомлення) платників податків – юридичних осіб, у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб (далі – Платники податків) до органів державної податкової служби (далі – органи ДПС), в яких обліковуються Платники податків, та відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови органів ДПС у взятті рахунків на облік.

II. Вимоги до подання Повідомлень

2.1. Національний банк України, банки та інші фінансові установи (далі – фінансові установи) протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунків Платників податків (включаючи день відкриття/закриття) подають відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі – засоби телекомунікаційного зв’язку) на адресу Інформаційного порталу Державної податкової служби України (далі – адреса ДПС України).
У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють Повідомлення на адресу ДПС України у порядку, визначеному цим пунктом.
Форму та зміст електронних повідомлень наведено у додатку 1 до цього Порядку.
Адресу Інформаційного порталу Державної податкової служби України розміщено на веб-сайті ДПС України.
2.2. У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням про вручення в паперовому вигляді (додаток 2) протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття) до органу ДПС, у якому Платник податків обліковується як платник податків і зборів. У такому разі Повідомлення надається або надсилається разом із супровідним листом, в якому зазначається причина неможливості подання Повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.
2.3. У разі ліквідації банку Повідомлення про закриття рахунків платників податків подає ліквідатор банку.
Якщо ліквідатор банку не має можливості відправлення/приймання електронних повідомлень засобами телекомунікаційного зв’язку, то повідомлення про закриття рахунків Платників податків подається ліквідатором у паперовому вигляді (додаток 2) протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунка (включаючи день закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного органу ДПС, у якому Платник податків обліковується як платник податків і зборів. Повідомлення засвідчується печаткою банку (ліквідатора) та підписом ліквідатора.
2.4. Орган ДПС протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення в електронному вигляді зобов’язаний надіслати до фінансової установи засобами телекомунікаційного зв’язку електронне повідомлення-відповідь щодо взяття рахунка на облік в органі ДПС (далі – Повідомлення-відповідь), структура якого визначається згідно з додатком 1 до цього Порядку. У разі відмови в узятті рахунка на облік Повідомлення-відповідь повинно містити підставу відмови.
2.5. У разі надходження від фінансової установи повідомлення про відкриття рахунка Платника податків у паперовому вигляді орган ДПС протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення зобов’язаний надати або надіслати до фінансової установи, в якій відкрито рахунок Платника податків, корінець Повідомлення (додаток 2) з відміткою про взяття рахунка на облік або повідомлення органу ДПС про відмову в узятті на облік рахунка Платника податків за формою № П2 (додаток 3) із зазначенням причини відмови.
2.6. Датою початку видаткових операцій за рахунком Платника податків (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою: отримання фінансовою установою Повідомлення-відповіді з відміткою про взяття рахунка на облік в органі ДПС або реєстрації отримання фінансовою установою корінця Повідомлення з відміткою про взяття рахунка на облік в органі ДПС.

III. Підстави для відмови в узятті органом ДПС рахунка на облік

3.1. Підставою для відмови в узятті органом ДПС рахунка на облік є:
3.1.1. Відсутність Платника податків на обліку в органі ДПС.
3.1.2. Наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
3.1.3. Наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
3.1.4. Наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунка іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції.
3.1.5. Наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунка.
Надходження до фінансової установи Повідомлення-відповіді із такою причиною відмови свідчить про те, що рахунок вже взято на облік органом ДПС. У такому разі Повідомлення-відповідь буде містити дату взяття рахунка на облік в органі ДПС.
Отримання фінансовою установою Повідомлення-відповіді з причиною відмови у зв’язку із наявністю у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунка є підставою для початку видаткових операцій за цим рахунком Платника податків.
3.1.6. Наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунка, довідки про відсутність заборгованості з податків та зборів, яка видається Платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
3.1.7. Наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах ДПС.
3.1.8. Наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунка (крім рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України).
3.1.9. Невідповідність інформації щодо податкового номера або серії та номера паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті, найменування (прізвища, імені, по батькові), податкової адреси платника податків, поданої у Повідомленні, цим відомостям у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), Єдиному державному реєстрі та Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб.
3.1.10. Відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податків – фізичної особи – підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, які відповідно до законодавства повинні бути включені до Єдиного державного реєстру.
3.2. Перелік кодів причин відмови в узятті на облік рахунка Платника податків наведено в додатку 4 до цього Порядку.

IV. Вимоги до підготовки та подання електронних документів засобами телекомунікаційного зв’язку

4.1. Обмін інформацією щодо відкриття/закриття рахунків Платників податків в електронному вигляді між ДПС України та фінансовими установами здійснюється шляхом обміну електронними документами. Один електронний документ може містити інформацію щодо:
одного або декількох однотипних електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансовій установі (далі – Файл повідомлень);
одного або декількох однотипних електронних повідомлень-відповідей про взяття/відмову у взятті на облік в органах ДПС рахунків Платників податків, відкритих у фінансовій установі (далі – Файл-відповідь);
результатів приймання та перевірки зазначених файлів (далі – квитанції).
4.2. Файли повідомлень, Файли-відповіді та квитанції (далі – Файли) формуються на основі специфікації eXte№sible Markup La№guage (XML).
4.3. Контроль Файлів у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Схеми контролю XML-документів розробляються і поширюються для кожного виду Файла ДПС України шляхом розміщення на веб-сайті ДПС України.
4.4. Розробка електронних форм документів та кодування відповідних полів документів здійснюються у форматі Adobe Portable Docume№t Format (PDF). Електронні форми розробляються для кожного типу Файла окремо.
4.5. Створення електронного документа завершується накладанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).
4.6. ДПС України при використанні ЕЦП дотримується вимог Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452.
4.7. Суб’єкти інформаційного обміну застосовують електронний цифровий підпис з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису, виданий акредитованими центрами сертифікації ключів.
ДПС України розміщує список акредитованих центрів сертифікації ключів на веб-сайті ДПС України.
4.8. Формат транспортного повідомлення відповідає вимогам уніфікованого формату транспортного повідомлення при інформаційній взаємодії платників податків і органів ДПС в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку з використанням ЕЦП.
4.9. Фінансова установа для обміну Файлами з ДПС України повинна мати:
програмне забезпечення, призначене для створення і оброблення Файлів у форматі, встановленому цим Порядком (додаток 1);
доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання Файлів електронною поштою;
надійні засоби ЕЦП, сумісні із засобами ЕЦП, що використовуються в органах ДПС;
чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформовані акредитованим центром сертифікації ключів для двох відповідальних посадових осіб фінансової установи, які внутрішніми розпорядчими документами фінансової установи уповноважені засвідчувати Повідомлення (далі – відповідальні особи), та фінансової установи (печатка фінансової установи). Особисті ключі знаходяться на ключових (електронних) носіях, що зберігаються відповідно до умов договору з акредитованим центром сертифікації ключів.
4.10. Підставою для прийняття до оброблення Файла є:
його відповідність встановленому формату;
підтвердження ЕЦП фінансової установи та її відповідальних осіб;
чинність відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП (підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів, або якщо до моменту одержання електронного документа строк дії відповідного сертифіката не був закінчений або відповідний сертифікат не був скасований/блокований);
чинність посиленого сертифіката відкритого ключа акредитованого центру сертифікації ключів та/або посиленого сертифіката відкритого ключа відповідного засвідчувального центру.
4.11. Остання адреса електронної пошти, з якої надіслано Файл повідомлень від фінансової установи, зберігається в базі даних ДПС України, використовується для відправлення квитанцій та Файлів-відповідей цій фінансовій установі та у разі її зміни оновлюється в базі даних ДПС України.

V. Порядок обміну інформацією в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку

5.1. При обміні інформацією щодо відкриття та закриття рахунків в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку фінансові установи та ДПС України повинні додержуватися такого порядку:
5.1.1. Фінансова установа створює Файл повідомлень відповідно до затвердженого формату за допомогою програмного забезпечення. Формат Файла повідомлень (функціональний підтип файла F, P або K) наведено у додатку 1 до цього Порядку.
Після підготовки фінансовою установою Файла повідомлень на нього накладаються ЕЦП відповідальних посадових осіб фінансової установи у такому порядку: першим – ЕЦП другої відповідальної особи фінансової установи, другим – ЕЦП першої відповідальної особи фінансової установи, третім – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки фінансової установи (далі – електронна печатка).
5.1.2. Після накладання ЕЦП фінансова установа здійснює шифрування Файла повідомлень з використанням відкритого ключа Інформаційного порталу ДПС України, що міститься у посиленому сертифікаті відкритого ключа, та направляє його на адресу ДПС України через електронну пошту мережі Інтернет. Другий примірник Файла повідомлень у відкритому вигляді з накладеними ЕЦП зберігається у фінансовій установі.
5.1.3. Квитанція про одержання (далі – перша квитанція) Файла повідомлень – це Файл, що формується програмним забезпеченням ДПС України та засвідчує факт і час одержання Файла повідомлень. Формат першої квитанції наведено у додатку 1 до цього Порядку.
Перша квитанція є підтвердженням фінансовій установі передачі її Файла повідомлень до ДПС України засобами телекомунікаційного зв’язку у разі, якщо код помилки (додаток 8) за Файлом повідомлень, який квитується, дорівнює нулю.
Перша квитанція надсилається ДПС України на адресу електронної пошти фінансової установи, з якої було надіслано Файл повідомлень.
5.1.4. Після одержання від фінансової установи Файла повідомлень ДПС України проводить його розшифрування, перевірку ЕЦП, перевірку відповідності розшифрованого файла затвердженому формату.
5.1.5. Квитанція про прийняття до оброблення (далі – друга квитанція) Файла повідомлень – це Файл, що формується програмним забезпеченням ДПС України та засвідчує факт та час проходження Файлом повідомлень форматно-логічного контролю, а також містить відомості щодо приймання інформації Файла повідомлень до оброблення або її відхилення.
У другій квитанції зазначаються реквізити Файла повідомлень, який квитується, інформація про фінансову установу, результати розшифрування, відповідність Файла повідомлень затвердженому формату (код помилки за Файлом повідомлень, який квитується) та код помилки щодо кожного Повідомлення, яке відбраковується. Формат другої квитанції наведено у додатку 1 до цього Порядку.
5.1.6. Якщо надісланий Файл повідомлень сформовано з помилкою, яка унеможливлює його оброблення, то фінансовій установі надсилається друга квитанція про неприйняття Файла повідомлень до оброблення із зазначенням причини. Вся інформація, яка містилася у такому Файлі повідомлень, вважається неприйнятою ДПС України.
Якщо Файл повідомлень, який квитується, має помилки в окремих Повідомленнях, то інформація з таких Повідомлень не приймається ДПС України та друга квитанція містить відповідний код помилки для кожного Повідомлення, яке відбраковується. Решту Повідомлень з Файла повідомлень, який квитується, ДПС України приймає до оброблення.
5.1.7. Файл-відповідь про результати оброблення Файла повідомлень формується програмним забезпеченням ДПС України та містить відомості щодо взяття на облік/відмову у взятті на облік в органах ДПС рахунків Платників податків, інформація про відкриття яких надійшла у Файлі повідомлень, на який надається Файл-відповідь, і була прийнята до оброблення в ДПС України. Формат Файла-відповіді (функціональний підтип R або D) наведено у додатку 1 до цього Порядку.
У Файлі-відповіді визначаються реквізити Файла повідомлень, на який надається відповідь, інформація про фінансову установу та Платників податків, які відкривають рахунки у фінансовій установі, реквізити рахунків, а також відомості про дати взяття на облік або причини відмови у взятті на облік в органах ДПС рахунків Платників податків.
Якщо жодне з повідомлень про відкриття рахунків, які надійшли у Файлі повідомлень, за даними другої квитанції не було прийнято до оброблення, то на такий Файл повідомлень не надається Файл-відповідь.
5.1.8. На всі квитанції та Файл-відповідь накладається ЕЦП Інформаційного порталу ДПС України, здійснюється їх шифрування з використанням відкритого ключа електронної печатки фінансової установи, з якої було надіслано Файл повідомлень, та надсилання засобами телекомунікаційного зв’язку на адресу електронної пошти цієї фінансової установи. Другі примірники квитанцій та Файла-відповіді в електронному вигляді зберігаються в ДПС України.
5.1.9. Фінансова установа після отримання квитанцій або Файла-відповіді проводить їх розшифрування, перевірку ЕЦП Інформаційного порталу ДПС України, перевірку відповідності розшифрованого файла затвердженому формату та співставлення отриманої інформації зі змістом Файла повідомлень.
Після одержання Файла-відповіді фінансова установа направляє на адресу ДПС України квитанцію про прийняття до оброблення (друга квитанція) Файла-відповіді. Формат квитанції наведено у додатку 1 до цього Порядку.
5.2. ДПС України забезпечує цілодобовий прийом Файлів повідомлень.
У разі одержання Файла повідомлень до 16-ї години фінансовій установі протягом двох годин з часу прийняття надсилається перша квитанція, яка засвідчує факт одержання Файла повідомлень, в іншому разі – протягом перших двох годин наступного робочого дня.
Якщо на електронну адресу фінансової установи протягом зазначеного строку після відправки Файла повідомлень не надійшла перша квитанція, то фінансова установа має вважати Файл повідомлень неодержаним і вжити заходів для його повторного відправлення.
Оброблення Файлів повідомлень здійснюється з 9-ї до 17-ї години щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих днів.
Якщо на адресу ДПС України протягом одного робочого дня після відправки Файла-відповіді від фінансової установи не надійшла квитанція про приймання Файла-відповіді, то ДПС України вважає Файл-відповідь неодержаним і вживає заходів для його повторного відправлення.
ДПС України надає список телефонів технічної підтримки на веб-сайті ДПС України.
5.3. Фінансова установа у разі неможливості розшифрування та оброблення квитанцій чи Файла-відповіді, отримання першої чи другої квитанції з кодом помилки, відмінним від нуля, або неотримання другої квитанції чи Файла-відповіді протягом робочого дня з моменту одержання першої квитанції вживає заходів для з’ясування ситуації, після чого фінансовою установою або ДПС України відправляється новий файл.
5.4. Датою та часом надання фінансовою установою Повідомлення в електронному вигляді до ДПС України є дата та час, зафіксовані у першій квитанції про одержання Файла повідомлень, який містить таке Повідомлення, за умови отримання фінансовою установою другої квитанції з інформацією про відсутність помилки при обробці цього Повідомлення.

VI. Організація зберігання та оброблення Повідомлень

6.1. Органи ДПС мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків Платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному державному реєстрі, у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, у ДРФО та у базах даних органів ДПС.
6.2. Контроль за зберіганням та нерозголошенням інформації про відкриття або закриття рахунків Платників податків у обчислювальних мережах державної податкової служби покладається на органи ДПС згідно з законодавством.
6.3. Передача інформації від органів ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до органів ДПС районного рівня здійснюється за допомогою корпоративної електронної пошти органів ДПС з використанням захищеного відповідно до законодавства каналу зв’язку.
6.4. Відомості про всі отримані або відправлені Повідомлення відповідними підрозділами органу ДПС заносяться до електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3 (додаток 5). Корінці Повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи Платника податків.
6.5. Повідомлення про відкриття кожного рахунка Платника податків, яке надійшло до органу ДПС в електронному вигляді, роздруковується, засвідчується підписом відповідальної особи підрозділу обліку платників податків та долучається до реєстраційної частини облікової справи Платника податків.
Форма паперової копії електронного Повідомлення щодо відкриття рахунка у фінансовій установі наведена в додатку 6 до цього Порядку.
6.6. Відомості щодо взяття на облік кожного рахунка, які надані у Файлі-відповіді в електронному вигляді, та закриття кожного рахунка, які формуються відповідно до отриманих квитанцій, фінансовою установою роздруковуються, засвідчуються підписом відповідальної особи фінансової установи та долучаються до справи клієнта (документів, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунка клієнта).
Форма паперової копії електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС наведена в додатку 7 до цього Порядку.
 
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку                             М. О. Чмерук
 
Додатки розміщено тут
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби” від 02.04.2012 р. № 426

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>