Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння” від 06.03.2013 р. № 374

Редакція від 30.07.2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 06.03.2013 р. № 374
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 липня 2013 р. за № 1111/23643

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Відповідно до статті 8 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.
2. Департаменту державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України (Клепчуков В. П.) та Департаменту пробірного контролю та контрольно-наглядової роботи Державної пробірної служби України (Бірюков О. І.) забезпечити в установленому порядку:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України – керівника апарату Шевченка Ю. І. та Голову Державної пробірної служби України Назимка М. М.
Виконуючий обов’язки
Міністра                                                                  А. Мярковський
ПОГОДЖЕНО:      
Голова Державної служби з
питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва                              М. Ю. Бродський
В. о. Голови Антимонопольного
комітету України                                                   Р. І. Кузьмін
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06.03.2013 № 374
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 липня 2013 р. за № 1111/23643

Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” і встановлюють організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі – відходи і брухт дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння).
1.2. Ліцензійні умови є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (далі – Ліцензіат).
1.3. У межах діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюються:
а) збирання та первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів;
б) збирання та первинна обробка відходів дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.
1.4. Ліцензуванню не підлягає господарська діяльність, пов’язана зі збиранням відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від власного виробництва.
1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:
брухт із вмістом дорогоцінних металів – деталі, вузли, вироби та матеріали, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність і містять дорогоцінні метали у будь-якому вигляді;
відходи із вмістом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – технологічні відходи виробництва або виробничий брак, які містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння;
збирання відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – господарська діяльність, пов’язана із збиранням, набуттям у власність, зберіганням та реалізацією відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Інші терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”.
1.6. Органом ліцензування господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння є Державна пробірна служба України (далі – Пробірна служба України).
1.7. Форма заяви про видачу ліцензії, відомості про наявність власних або орендованих нежитлових приміщень, відомості про наявність матеріально-технічної бази, відомості про стан охорони виробничих приміщень, форма заяви про видачу копії ліцензії, форма заяви про переоформлення ліцензії, форма заяви про видачу дубліката ліцензії, опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, наведені в додатках 1 – 8 до цих Ліцензійних умов.
1.8. Ліцензіат повинен повідомляти Пробірну службу України про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом десяти робочих днів надати до Пробірної служби України письмове повідомлення разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни.

2. Організаційні та технологічні вимоги

2.1. Ліцензіат повинен забезпечити наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (повністю або частково), зокрема ваговимірювальні засоби повинні мати чинне свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.
2.2. Ліцензіат під час провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зобов’язаний забезпечити їх охорону.
Охорона здійснюється в установленому порядку органами внутрішніх справ або суб’єктами господарювання, які мають одержані в установленому порядку ліцензії на здійснення такої діяльності, або працівниками ліцензіата.
2.3. Ліцензіат зобов’язаний:
2.3.1. Дотримуватися вимог:
Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”;
Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 1998 року № 802;
Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06 квітня 1998 року № 84, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за № 271/2711 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року № 1230);
державних стандартів, що діють у сфері, пов’язаній зі збиранням, первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (ДСТУ 2250-93, ДСТУ 2964-94, ДСТУ 2897-94, ДСТУ 2829.0-94 – ДСТУ 2829.7-94).
2.3.2. Розробляти, затверджувати наказом керівника та дотримуватись:
внутрішньої інструкції про порядок одержання, використання, обліку і зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
технологічного регламенту, який повинен відповідати законодавству, що діє у сфері, пов’язаній з обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та містити вимоги до комплексу технологічного обладнання, техніки безпеки й охорони навколишнього середовища;
схеми руху відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням стану та складу вихідної сировини, особливостей технологічного процесу первинної обробки та вимог до кінцевої продукції.
2.3.3. Забезпечувати проведення аналізів вмісту дорогоцінних металів у зібраних та оброблених відходах і брухті дорогоцінних металів в лабораторіях, атестованих (акредитованих) у встановленому порядку відповідно до вимог Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 року № 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за № 392/10672, або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”, або ГСТУ 75.1-000134480-003-2003 “Метали дорогоцінні та їх сплави. Правила акредитації вимірювальних лабораторій”, або інших нормативних документів, нормативно-правових актів з питань державного пробірного контролю.
2.3.4. У разі направлення відходів і брухту іншим суб’єктам господарювання для їх переробки здійснювати це за договорами купівлі-продажу або на умовах давальницької сировини.
2.3.5. Вести бухгалтерський і оперативний облік дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог чинного законодавства.
2.3.6. Не допускати використання виробничих приміщень, у яких здійснюється господарська діяльність зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, іншими суб’єктами господарювання для провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Виробничі приміщення, які використовуються ліцензіатом для здійснення господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинні мати чітко окреслені межі.
 Директор Департаменту державної
політики у сфері пробірного нагляду,
документів суворої звітності
та лотерейної діяльності                                                  В. П. Клепчуков
 
Додатки розміщено тут
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння” від 06.03.2013 р. № 374

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>