Наказ Міністерства фінансів України “Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон” від 07.07.2012 р. № 807

Редакція від 31.08.2012 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 07.07.2012 р. № 807
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 липня 2012 р. за № 1245/21557

Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

З метою приведення у відповідність зі статтею 121 Кодексу законів про працю України та постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (із змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року № 362), що додаються.
2. Департаменту фінансів соціальної сфери (Шнипко О. С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.
Міністр                                                         Ю. Колобов
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.07.2012 № 807
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 липня 2012 р. за № 1245/21557

Зміни

до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

1. У розділі I:
пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
“Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження.”;
пункт 14 викласти у такій редакції:
“14. За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) протягом усього часу відрядження, в тому числі й часу перебування в дорозі.
Працівнику, який направлений у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, та відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
На час відрядження особи, яка працює за сумісництвом, оплата праці здійснюється підприємством, що її відрядило. У разі направлення працівника у відрядження одночасно з основної роботи й роботи за сумісництвом оплата праці здійснюється підприємствами, що направляли працівника у відрядження, а видатки для відшкодування витрат на відрядження розподіляються між цими підприємствами за згодою між ними.”.
2. У розділі II:
у пункті 1:
абзац другий доповнити словами та цифрами: “за винятком випадків, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98.”;
абзаци третій – п’ятий виключити;
пункт 5 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
“Якщо працівник, відряджений для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, за умовами запрошення безоплатно забезпечується харчуванням організаторами таких заходів або якщо вартість харчування включається до рахунків на найм житлового приміщення, проїзних документів без визначення конкретної суми, добові витрати відшкодовуються в розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для України згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98, зокрема 80 відсотків – при одноразовому, 55 відсотків – дворазовому, 35 відсотків – триразовому харчуванні.”.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим.
3. У пункті 1 розділу III:
речення друге абзацу першого викласти в такій редакції:
“Строк відрядження визначається керівником, але не може перевищувати 60 календарних днів, за винятком випадків, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98.”;
абзаци другий – восьмий виключити.
Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери                                    О. С. Шнипко
Наказ Міністерства фінансів України “Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон” від 07.07.2012 р. № 807

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>