Наказ Міністерства фінансів України “Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України” від 27.04.2015 № 366

Не набрав чинності

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 27 березня 2015 року № 366
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
16 квітня 2015 р. за № 428/26873

Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України

З метою забезпечення реалізації вимог статей 14, 18, 24, 25, 26 та 28 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій;
Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
від 22 листопада 2011 року № 1479 «Про затвердження Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за № 1426/20164;
від 17 січня 2012 року № 23 «Про затвердження Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 лютого 2012 року за № 166/20479;
від 04 лютого 2013 року № 58 «Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 314/22846.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Юридичним управлінням Державної служби фінансового моніторингу України (Степенко О.Л.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А.Т.
Міністр
Н. Яресько
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 27 березня 2015 року № 366
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2015 р. за № 428/26873
ПОРЯДОК 
розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 18, 24, 25, 26, 28 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), визначає процедуру розгляду Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) справ і застосування санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 8 частини першої статті 14 Закону здійснюється Держфінмоніторингом, а саме на суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.
3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Законі.
4. Факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виявляються службовими особами Держфінмоніторингу під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних чи безвиїзних.
5. Виявлені Держфінмоніторингом факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, викладаються в акті перевірки, акті про неподання документів.
У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його відокремлених підрозділів, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, можуть викладатися в різних актах перевірок, актах про неподання документів.
6. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, є дата підписання акта перевірки, акта про неподання документів, якими виявлені ці порушення.
У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 5 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, є дата складання останнього акта перевірки, акта про неподання документів, якими виявлені порушення.
7. Акти перевірок суб’єкта первинного фінансового моніторингу, акти про неподання документів, документи, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення до Комісії Держфінмоніторингу з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Комісія Держфінмоніторингу).
8. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглядається за участю суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що притягується до відповідальності, чи його керівника та/або представника. Повноваження представника суб’єкта первинного фінансового моніторингу засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.
Держфінмоніторинг повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не пізніше, ніж за п’ять днів до дати її розгляду, шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.
Нез’явлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника у разі, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вони були повідомлені у встановленому порядку (що підтверджується відповідним документом про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.
У разі нез’явлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника з поважних причин, що підтверджуються відповідними документами, та за відсутності письмового клопотання про розгляд справи без присутності суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника Комісія Держфінмоніторингу відкладає розгляд справи, про що повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу з урахуванням вимог абзацу другого пункту 8 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, призупиняється до дати наступного розгляду справи за участю суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника.
9. Рішення про накладення штрафу або про закриття провадження у справі приймається Комісією Держфінмоніторингу.
10. Санкції можуть бути застосовані до суб’єкта первинного фінансового моніторингу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніш як через три роки з дня його вчинення.
За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Комісія Держфінмоніторингу протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб’єкта первинного фінансового моніторингу або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку, яка підписується головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності – заступником голови Комісії Держфінмоніторингу або особою, яка тимчасово виконує обов’язки голови Комісії Держфінмоніторингу, та скріплюється печаткою Держфінмоніторингу.
11. Підставами закриття провадження у справі є:
установлення Комісією Держфінмоніторингу під час розгляду справи факту відсутності порушень суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених абзацом першим пункту 10 цього Порядку.
12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, застосовується у випадках та розмірах, встановлених частинами третьою та/або четвертою статті 24 Закону.
13. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.
14. Штраф за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які були допущені:
відокремленими підрозділами суб’єкта первинного фінансового моніторингу – юридичної особи (філіями, представництвами тощо), накладається безпосередньо на суб’єкта первинного фінансового моніторингу – юридичну особу;
працівниками, які працюють на умовах трудового договору у суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який не є юридичною особою, накладається безпосередньо на суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
15. Постанова про застосування штрафу або про закриття провадження у справі вручається суб’єкту первинного фінансового моніторингу (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням суб’єкта первинного фінансового моніторингу рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п’яти робочих днів з дня її винесення.
16. Постанова про застосування штрафу набирає законної сили з дати її прийняття та є виконавчим документом.
17. Постанова про застосування штрафу підлягає виконанню суб’єктом первинного фінансового моніторингу протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня її отримання, про що письмово протягом п’яти робочих днів повідомляється Держфінмоніторинг шляхом надсилання копії квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.
18. У разі невиконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу постанови про застосування штрафу у встановлений строк Держфінмоніторинг передає її до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.
19. Постанова про застосування штрафу може бути оскаржена суб’єктом первинного фінансового моніторингу в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такої постанови та не зупиняє виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу застосованої санкції.
20. Вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – вимога стосовно усунення порушень) виноситься головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності – заступником голови Комісії Держфінмоніторингу або особою, яка тимчасово виконує обов’язки голови Комісії Держфінмоніторингу, за формою, визначеною в додатку 3 до цього Порядку, в день оформлення постанови про застосування штрафу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або постанови про закриття провадження у справі у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто.
21. Вимога стосовно усунення порушень надається суб’єкту первинного фінансового моніторингу, щодо якого її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику вимоги, що залишається у справі), або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п’яти робочих днів з дати її винесення.
22. Головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності – заступником голови Комісії Держфінмоніторингу або особою, яка тимчасово виконує обов’язки голови Комісії Держфінмоніторингу, до моменту спливу терміну виконання вимоги стосовно усунення порушень за письмовим клопотанням порушника може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання цієї вимоги, яке оформляється новою вимогою стосовно усунення порушень та протягом п’яти робочих днів надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення (надається під підпис) особі, щодо якої її винесено.
23. До моменту спливу терміну виконання вимоги стосовно усунення порушень така вимога може бути переглянута головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності – заступником голови Комісії Держфінмоніторингу або особою, яка тимчасово виконує обов’язки голови Комісії Держфінмоніторингу, за вмотивованим клопотанням суб’єкта первинного фінансового моніторингу. За результатами перегляду вимоги стосовно усунення порушень голова Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії Держфінмоніторингу або особа, яка тимчасово виконує обов’язки голови Комісії Держфінмоніторингу, приймає рішення про скасування вимоги (повністю або частково) або залишення її без змін.
Про результати перегляду вимоги стосовно усунення порушень повідомляється суб’єкт первинного фінансового моніторингу, щодо якого винесена вимога, протягом п’яти робочих днів.
24. Вимога стосовно усунення порушень може бути оскаржена в суді у порядку, встановленому законодавством.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук

Додаток 1
до Порядку розгляду Державною службою
фінансового моніторингу України справ про
порушення вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, і застосування санкцій (пункт 10)
ПОСТАНОВА
про застосування штрафу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Додаток 2
до Порядку розгляду Державною службою
фінансового моніторингу України справ про
порушення вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, і застосування санкцій
(пункт 10)
ПОСТАНОВА
про закриття провадження по справі щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Додаток 3
до Порядку розгляду Державною службою
фінансового моніторингу України справ про
порушення вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, і застосування санкцій
(пункт 20)
Наказ Міністерства фінансів України “Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України” від 27.04.2015 № 366

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>