Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету” від 29.01.2013 р. № 43

Редакція: 01.01.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 29 січня 2013 року № 43
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2013 р. за № 291/22823

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 23 червня 2015 року № 589,
 від 25 листопада 2015 року № 1089
Відповідно до статей 43, 45, 112 Бюджетного кодексу України, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України:
від 19 грудня 2000 року № 131 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 року за № 67/5258;
від 03 березня 2008 року № 80 “Про внесення змін до Порядку виконання державного бюджету за доходами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2008 року за № 301/14992;
від 09 січня 2009 року № 3 “Про внесення змін до деяких наказів Державного казначейства України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 січня 2009 року за № 41/16057;
від 07 грудня 2010 року № 468 “Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 19.12.2000 № 131″, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1326/18621.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.
Міністр
Ю. Колобов
 
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної казначейської
служби України
С.І. Харченко
 
 
Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29.01.2013 № 43
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2013 р. за № 291/22823

Порядок

казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 43, 45, 112 Бюджетного кодексу України.
1.2. Цей Порядок визначає процедури казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, в тому числі: надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.
1.3. У цьому Порядку застосовуються поняття, які визначені Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

II. Основні положення про організацію роботи

2.1. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюється органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі – органи Казначейства) відповідно до законодавства.
2.2. У процесі казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету органи Казначейства:
відкривають бюджетні рахунки для зарахування надходжень у національній валюті в головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – Головні управління Казначейства) та Державній казначейській службі України (далі – Казначейство України) для зарахування до державного бюджету доходів та інших надходжень (далі – платежі);
відкривають, закривають та обслуговують рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569;
(пункт 2.2 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. № 589, у зв’язку з цим абзаци третій – десятий вважати відповідно абзацами четвертим – одинадцятим)
здійснюють розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;
формують розрахункові документи і здійснюють перерахування сум податку на додану вартість до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників податку на додану вартість та на поточні рахунки платників податку на додану вартість з рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на підставі реєстрів Державної фіскальної служби України;
(пункт 2.2 доповнено новим абзацом п’ятим згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. № 589, у зв’язку з цим абзаци п’ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим – дванадцятим)
формують розрахункові документи і здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;
формують розрахункові документи і проводять бюджетне відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів державної фіскальної служби;
(абзац сьомий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. № 589)
здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету на підставі виконавчого документа у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
здійснюють перерахування базової дотації відповідним місцевим бюджетам;
(абзац дев’ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. № 589)
ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень державного бюджету відповідно до законодавства;
здійснюють у межах повноважень контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;
надають інформацію про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету органам, що контролюють справляння надходжень бюджету.
2.3. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету (далі – рахунки за надходженнями) відкриваються на балансі Казначейства України та Головних управлінь Казначейства відповідно до законодавства.
2.4. Рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість відкриваються на балансі Казначейства України на підставі реєстрів Державної фіскальної служби України.
(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.4 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. № 589, у зв’язку з цим пункти 2.4 – 2.10 вважати відповідно пунктами 2.5 – 2.11)
2.5. Платники перераховують платежі до державного бюджету у готівковій або безготівковій формі на відповідні рахунки за надходженнями, відкриті в органах Казначейства, за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавством.
Розрахункові документи про сплату платежів до державного бюджету мають бути оформлені платниками згідно з вимогами нормативно-правових актів.
2.6. Перерахування грошових коштів, сплачених платниками до державного бюджету, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП НБУ) на рахунки, відкриті в органах Казначейства відповідно до законодавства.
2.7. Регламент обробки платежів, терміни перерахування платежів з обласного рівня на центральний, формування та відправки форм звітності визначаються Казначейством України.
2.8. Після отримання від Міністерства фінансів України розпису доходів державного бюджету, розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, затвердженого Міністром фінансів України, планові показники за доходами державного бюджету та надходженнями від повернення кредитів до державного бюджету відображаються в Казначействі України на відповідних рахунках позабалансового обліку.
2.9. Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, та порядки взаємодії органів Казначейства з органами, що згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, регламентуються окремими нормативно-правовими актами.
2.10. Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2.11. Органи Казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюють операції:
за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету;
за коштами від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;
за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету;
за коштами від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;
за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету;
за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між державним та місцевими бюджетами;
за іншими коштами, які тимчасово віднесені на доходи державного бюджету та підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами згідно з вимогами нормативно-правових актів;
за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
за платежами до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті.

III. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету

3.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства на ім’я органу Казначейства, в розрізі територій та кодів бюджетної класифікації.
3.2. Для щоденного акумулювання надходжень загального фонду державного бюджету в Головних управліннях Казначейства відкривається рахунок відповідно до законодавства.
(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. № 589)
абзац другий пункту 3.2 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. № 589)
абзац третій пункту 3.2 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2015 р. № 589, у зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий
 вважати відповідно абзацами другим – п’ятим)
Для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в Казначействі України відкриваються відповідні рахунки, а саме:
рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний;
рахунки для подальшого акумулювання коштів загального фонду державного бюджету.
Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення виконання закону про Державний бюджет України.

IV. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету

4.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є джерелами формування спеціального фонду державного бюджету в частині надходжень, крім власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства на ім’я органу Казначейства в розрізі територій та кодів бюджетної класифікації.
4.2. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в Головних управліннях Казначейства відкриваються аналітичні рахунки окремо за кожним видом надходжень.
Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в Казначействі України відкриваються відповідні рахунки, а саме:
рахунки в розрізі територій за кожним видом надходжень для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний;
рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів надходжень.

V. Операції з коштами від повернення до загального/спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, в тому числі залученими державою або під державні гарантії

5.1. Процедура повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої із загального/спеціального фонду державного бюджету на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, та сплати відсотків за користування ними (у разі сплати таких відсотків) здійснюється відповідно до закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів.
5.2. Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними (у разі сплати таких відсотків), і відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного бюджету здійснюються в установленому законодавством порядку.

VI. Операції за власними надходженнями бюджетних установ

6.1. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкриті в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства на ім’я бюджетних установ – розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.
6.2. При перерахуванні до державного бюджету платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, в полі розрахункового документа “Призначення платежу” вказується код класифікації доходів бюджету.
Власні надходження бюджетних установ з рахунків для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та/або їх відокремлених структурних підрозділів.
6.3. Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів здійснюється органами Казначейства з відповідних рахунків для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Казначействі України та Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства, на рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за тими самими кодами класифікації доходів бюджету, у порядку та терміни, визначені додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування.
6.4. Органи Казначейства щодня засобами програмного забезпечення формують виписки з рахунків (додаток 1) для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ та надають відповідним бюджетним установам – розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим структурним підрозділам.

VII. Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті

7.1. Надходження платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті зараховуються на валютні рахунки, відкриті на ім’я Казначейства України в уповноважених банках.
7.2. Щодня, на підставі виписок із валютних рахунків Казначейства України, отриманих від уповноважених банків, Казначейство України відображає в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету гривневий еквівалент надходжень іноземної валюти за попередній операційний день на рахунках, відкритих відповідно до законодавства. Гривневий еквівалент надходжень в іноземній валюті розраховується за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату зарахування коштів на валютний рахунок Казначейства України.
7.3. Кошти в іноземній валюті, належні до державного бюджету та зараховані на рахунки дипломатичних установ, які функціонують за кордоном, відображаються Казначейством України в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та спеціального фондів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету на підставі відповідних документів Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України.

VIII. Облік та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету України

8.1. Щодня у регламентований час за результатами обробки інформації органи Казначейства формують виписки з відповідних рахунків за надходженнями, відкритих у Головних управліннях Казначейства, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (додаток 1) та у разі потреби роздруковують їх.
За результатами розподілу платежів між державним та місцевими бюджетами органи Казначейства формують Відомість розподілу платежів до бюджетів (додаток 2).
Зазначені виписки та Відомість розподілу платежів до бюджетів в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Казначейства України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. У разі відсутності зазначених порядків взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, виписки надаються за їх зверненням.
8.2. Казначейство України та Головні управління Казначейства щодня у регламентований час формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями (додаток 3).
У перший робочий день місяця, що настає за звітним, Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, складений у Казначействі України, та консолідований Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями коригуються на суму гривневого еквівалента надходжень в іноземній валюті, яка надійшла в останній робочий день місяця.
8.3. Органи Казначейства при веденні бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями забезпечують облік усіх операцій з виконання державного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на поточний рік (доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами, доходи, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами, надходження, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, надходження від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів до загального та спеціального фондів державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації.
8.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету для органів Казначейства та розпорядників бюджетних коштів встановлюється окремими нормативно-правовими актами.
Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук

 
 
Додаток 1
до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

Виписка з рахунку

Додаток 2
до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

Відомість

розподілу платежів до бюджетів

Додаток 3
до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 25 листопада 2015 року № 1089)

Звіт

про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2015 р. № 1089)
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету” від 29.01.2013 р. № 43

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>