Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету” від 28.01.2002 р. № 57

Редакція: 24.01.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 28 січня 2002 року № 57
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2002 року за № 86/6374

Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2002 року № 1099,
 від 14 червня 2004 року № 386,
 від 29 грудня 2004 року № 845,
 від 3 лютого 2005 року № 86,
 від 10 березня 2006 року № 267,
 від 23 лютого 2007 року № 253,
 від 30 грудня 2008 року № 1581,
 від 24 грудня 2009 року № 1512,
 від 19 травня 2010 року № 268,
 від 5 січня 2011 року № 4,
 від 26 листопада 2012 року № 1220,
 від 9 січня 2013 року № 9,
 від 18 березня 2013 року № 398,
від 6 грудня 2013 року № 1037
(У тексті наказу слова в усіх відмінках замінено словами у відповідних відмінках: “Управління організації бюджетного процесу” – “Департамент державного бюджету”; “Управління доходів” – “Департамент доходів”; “Управління фінансів транспорту, зв’язку, сфери послуг та відносин власності” – “Департамент фінансів державних підприємств”; “фінансової політики та управління державним боргом” – “державного боргу” згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10 березня 2006 року № 267)
З метою приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України НАКАЗУЮ:
1. Наказ Міністерства фінансів України від 09.01.2001 № 6 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за № 65/5256, вважати таким, що втратив чинність.
2. Затвердити форми кошторису, штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, що додаються.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 18.03.2013 р. № 398, від 06.12.2013 р. № 1037)
3. Затвердити Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України, що додається.
4. Департаменту по бюджету довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.
5. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам розробити відповідно до зазначеної Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.
Міністр
І. О. Юшко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14 червня 2004 року № 386)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2002 року за № 86/6374
Інструкція
про складання і виконання розпису Державного бюджету України
(У тексті Інструкції слова “Департамент фінансів державних підприємств” в усіх відмінках замінено словами “Департамент фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва” у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30 грудня 2008 року № 1581)
(У тексті Інструкції слова “Державне казначейство” в усіх відмінках замінено словами “Державна казначейська служба” у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 5 січня 2011 року № 4)
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України (далі – Інструкція) визначає процедури складання і виконання розпису Державного бюджету України.
1.2. Розпис Державного бюджету України на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:
(абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1581)
розпис доходів державного бюджету (далі – розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду державного бюджету;
розпис фінансування державного бюджету (далі – розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів державного бюджету за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання;
(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4)
розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету);
(абзац четвертий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4, від 26.11.2012 р. № 1220)
розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (далі – розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету;
річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
1.3. Річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) – це розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі – головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4, від 18.03.2013 р. № 398)
1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) – це розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.
(абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 “Інші видатки”.
(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).
Помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) – це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.
(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у законі про Державний бюджет України, та затверджується Міністром фінансів України в місячний термін з дня прийняття цього закону.
(абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4)
До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.
(абзац другий пункту 1.6 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4)
Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цієї Інструкції з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.
(пункт 1.6 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1581)
1.7. Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України за загальнодержавними витратами та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів та бюджетних програм щодо виконання державою гарантійних зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, коштів та мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, резервного фонду місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами щодо виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами.
(абзац перший пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 05.01.2011 р. № 4)
Розпорядники бюджетних коштів (далі – розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.
(абзац другий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1581, від 05.01.2011 р. № 4, від 26.11.2012 р. № 1220)
(пункт 1.7 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2006 р. № 267, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2007 р. № 253)
2. Складання розпису
2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до державного бюджету.
2.2. Розпис доходів складається структурним підрозділом Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), який відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує реалізацію бюджетної політики в частині планування дохідної частини бюджету, за участю інших структурних підрозділів Мінфіну та головних розпорядників.
(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 10.03.2006 р. № 267, від 26.11.2012 р. № 1220)
2.3. Розпис фінансування складається структурними підрозділами Мінфіну, які відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечують реалізацію бюджетної політики в частині надходжень та витрат бюджету, пов’язаних із зміною обсягу боргу, та надходжень від приватизації державного майна, за погодженням з Департаментом державного бюджету Мінфіну з урахуванням необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з погашення основної суми державного боргу, можливостей щодо обсягів і термінів залучення державних запозичень, графіків проведення приватизації державного майна, а також потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду державного бюджету.
(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
2.4. Розпис повернення кредитів до державного бюджету складається відповідними структурними підрозділами Мінфіну.
2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до державного бюджету Департамент державного бюджету Мінфіну розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду державного бюджету за відповідними структурними підрозділами Мінфіну і подає їм разом із роз’ясненнями.
Керуючись роз’ясненнями, відповідні структурні підрозділи Мінфіну визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в цілому головному розпоряднику за тими бюджетними програмами, які належать до компетенції відповідного структурного підрозділу, та разом із лімітними довідками про бюджетні асигнування та кредитування (далі – лімітна довідка) надають їх Департаменту державного бюджету Мінфіну, який зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, складає узагальнену лімітну довідку за кожним головним розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань головному розпоряднику в цілому та доводить усі лімітні довідки до кожного головного розпорядника. За необхідності структурні підрозділи Мінфіну надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом із необхідними роз’ясненнями.
(абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1581, від 18.03.2013 р. № 398)
Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, а такожзакладів охорони здоров’я, що відповідно до Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (далі – заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, а також заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах) – планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів та подають відповідним структурним підрозділам Мінфіну зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. Структурні підрозділи Мінфіну відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів Мінфіну, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають Департаменту державного бюджету Мінфіну свої пропозиції щодо включення їх до розпису.
(абзац третій пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, від 30.12.2008 р. № 1581, від 26.11.2012 р. № 1220, від 06.12.2013 р. № 1037)
Департамент державного бюджету Мінфіну зводить отримані від структурних підрозділів Мінфіну матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження Міністру фінансів України у двох примірниках.
(абзац четвертий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2010 р. № 268)
2.6. Оригінал затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях Державній казначейській службі України, примірник затвердженого розпису передається до Рахункової палати та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені внесенням змін до закону про Державний бюджет України.
(пункт 2.6 у редакції наказів Міністерства фінансів України від 19.05.2010 р. № 268, від 05.01.2011 р. № 4, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
2.7. Пункт 2.7 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2007 р. № 253, у зв’язку з цим пункти 2.8 та 2.9 вважати відповідно пунктами 2.7 та 2.8)
2.7. Міністерство фінансів України надає Державній казначейській службі України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету, крім міжбюджетних трансфертів, розподіл яких здійснюється відповідно до окремого рішення відповідного органу. Державна казначейська служба України доводить його до територіальних органів Державної казначейської служби України, які в свою чергу доводять до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.
(пункт 2.7 у редакції наказів Міністерства фінансів України від 23.02.2007 р. № 253, від 24.12.2009 р. № 1512)
2.8. Державна казначейська служба України протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для вищих навчальних закладів та наукових установ, а також закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах.
(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, від 26.11.2012 р. № 1220, від 06.12.2013 р. № 1037)
3. Унесення змін до розпису
3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:
необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;
прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;
прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;
прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;
(абзац п’ятий пункту 3.1 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
прийняття рішення щодо перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;
прийняття рішення Кабінету Міністрів України щодо здійснення програм та заходів за іншими надходженнями спеціального фонду бюджету;
(пункт 3.1 доповнено новим абзацом сьомим згідно з наказом Міністерства фінансів України від 06.12.2013 р. № 1037, у зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим – десятим)
необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цієї Інструкції;
необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;
унесення змін до закону про Державний бюджет України.
(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1581, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4)
3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом державного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до цієї Інструкції у порядку, встановленому для затвердження цих документів.
(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, від 18.03.2013 р. № 398)
3.3. Відповідні структурні підрозділи Мінфіну за обґрунтованим поданням головних розпорядників, доручень Кабінету Міністрів України або на підставі нормативних актів за дві години до кінця робочого дня не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цієї Інструкції, подають до Департаменту державного бюджету Мінфіну пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 15 до Інструкції. При цьому до довідки необхідно додати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені асигнування за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Державної казначейської служби України.
(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 23.02.2007 р. № 253, від 30.12.2008 р. № 1581, від 26.11.2012 р. № 1220)
3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Для місцевих бюджетів такий перерозподіл видатків за функціональною ознакою здійснюється за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад, погоджених відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради.
(абзац перший пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 06.12.2013 р. № 1037)
У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до відповідного структурного підрозділу Мінфіну лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису.
У разі прийняття рішення Кабінету Міністрів України відповідний структурний підрозділ Мінфіну готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.
(пункт 3.4 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 19.05.2010 р. № 268)
3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду державного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду державного бюджету на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України;
враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);
проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Держказначейства, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;
(абзац п’ятий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1581)
відповідати вимогам закону про Державний бюджет України та інших нормативно-правових актів;
вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та дев’ятим пункту 3.1 та інших випадків, передбачених чинним законодавством).
(абзац сьомий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні структурні підрозділи Мінфіну подають оригінал та дві її копії Департаменту державного бюджету Мінфіну для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету за наявності письмового доручення першого заступника або заступника Міністра довідки реєструються до кінця місяця.
(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 26.11.2012 р. № 1220)
Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами довідок передається Державній казначейській службі України (довідки передаються на паперових і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок залишається в Департаменті державного бюджету Мінфіну, а один примірник копій довідок залишається у відповідному структурному підрозділі Мінфіну. Одночасно Державній казначейській службі передається перелік нових бюджетних програм (на електронних носіях).
(абзац другий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
Копія довідки про внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів разом із розподілом за кодами відповідних бюджетів Міністерством фінансів України надається Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій.
Департамент державного бюджету Мінфіну надсилає Державній казначейській службі України зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та до 29-го числа кожного місяця.
Зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами доводяться у порядку, визначеному пунктом 2.7 цієї Інструкції.
(пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512)
3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:
підписуються директором Департаменту державного бюджету Мінфіну і директором відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особами, що виконують їхні обов’язки;
(абзац другий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2006 р. № 267)
затверджуються Міністром, першим заступником Міністра або заступником Міністра;
(абзац третій пункту 3.7 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
реєструються за номером та датою;
доводяться до Державної казначейської служби України.
Якщо з об’єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ Мінфіну у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із Державної казначейської служби України готує доповідну записку на ім’я першого заступника Міністра або заступника Міністра, який затверджував довідку, і візує її в Департаменті державного бюджету Мінфіну. Після погодження із першим заступником Міністра або заступником Міністра доповідна записка передається до Департаменту державного бюджету Мінфіну для анулювання, а її копія – до Державної казначейської служби України.
У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік Державною казначейською службою України довідок у зв’язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.
3.8. Державна казначейська служба України здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для наукових установ та вищих навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах, – до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.
(абзац перший пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, від 26.11.2012 р. № 1220, від 18.03.2013 р. № 398, від 06.12.2013 р. № 1037)
Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають Державній казначейській службі України реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є наукові установи і навчальні заклади, а також заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах, – змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а наукові установи та вищі навчальні заклади, а також заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах, – до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до цієї Інструкції.
(абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, від 24.12.2009 р. № 1512, від 05.01.2011 р. № 4, від 26.11.2012 р. № 1220, від 18.03.2013 р. № 398, від 06.12.2013 р. № 1037)
3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.
(абзац перший пункту 3.9 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4)
Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України (додаток 7), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби України, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державної казначейської служби України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Одночасно вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах, вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів. Органи Державної казначейської служби України ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.
(абзац другий пункту 3.9 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 23.02.2007 р. № 253, від 30.12.2008 р. № 1581, від 24.12.2009 р. № 1512, від 05.01.2011 р. № 4, від 26.11.2012 р. № 1220, від 06.12.2013 р. № 1037)
Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, Мінфін за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати Мінфіну детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень (крім надходжень від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій) до спеціального фонду Державного бюджету України (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.
(абзац третій пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, від 06.12.2013 р. № 1037)
За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.
(абзац четвертий пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4)
У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.
4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду державного бюджету
(заголовок глави 4 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4)
4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністр фінансів України може вносити зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету.
(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4)
4.2. Структурні підрозділи Мінфіну відповідно до закріплених функцій і процедур розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, державних запозичень, надходжень від приватизації державного майна, повернення кредитів на фінансування загального фонду державного бюджету і подають Департаменту державного бюджету Мінфіну не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів, державних запозичень або надходжень від приватизації державного майна на фінансування державного бюджету.
(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
4.3. Департамент державного бюджету Мінфіну за участю відповідних структурних підрозділів Мінфіну на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду, державних запозичень та надходжень від приватизації державного майна на фінансування загального фонду державного бюджету розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням інформації Державної казначейської служби України про виділені асигнування та подає на розгляд Міністру фінансів України.
(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1581, від 05.01.2011 р. № 4)
4.4. На підставі наданої інформації Міністр фінансів України приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.
(пункт 4.4 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4)
4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов’язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.
(пункт 4.5 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. № 4)
5. Виконання та звітність
5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету здійснюються Державною казначейською службою України:
щодо доходів – ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;
щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;
щодо видатків – ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;
щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів – ураховуючи розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів із державного бюджету наростаючим підсумком з початку року.
5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, Державна казначейська служба України проводить з Департаментом державного бюджету Мінфіну звірку розпису державного бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.
(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
5.4. Головні розпорядники бюджетних коштів, у мережі яких є наукові установи та вищі навчальні заклади, щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, подають Міністерству фінансів України виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.
(Інструкцію доповнено новим пунктом 5.4 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, у зв’язку з цим пункт 5.4 вважати пунктом 5.5, пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, від 18.03.2013 р. № 398)
Головні розпорядники бюджетних коштів, у мережі яких є заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах, щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, подають відповідним місцевим фінансовим органам показники виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.
(пункт 5.4 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398, абзац другий пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 06.12.2013 р. № 1037)
5.5. У звіті про виконання державного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні закону про Державний бюджет України, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.
Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом державного бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).
Управління
організації бюджетного процесу
В. П. Лозицький
Додаток 1
до Інструкції про складання і
виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 19.05.2010 р. № 268, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
Додаток 2
до Інструкції про складання і
виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(додаток 2 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 19.05.2010 р. № 268, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
Додаток 3
до Інструкції про складання і
виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 19.05.2010 р. № 268, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
Додаток 4
до Інструкції про складання і
виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(додаток 4 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
Додаток 5
до Інструкції про складання і
виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(додаток 5 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
Додаток 6
до Інструкції про складання і
виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 19.05.2010 р. № 268, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
Додаток 7
до Інструкції про складання і
виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(додаток 7 у редакції наказів Міністерства фінансів України від 23.02.2007 р. № 253, від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
Додаток 8
до Інструкції про складання і
виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. № 1099, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 14.06.2004 р. № 386, від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 06.12.2013 р. № 1037)
Додаток 9
до Інструкції про складання і
виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(Інструкцію доповнено додатком 9 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 19.05.2010 р. № 268, від 05.01.2011 р. № 4, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
Додаток 10
до Інструкції про складання і
виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(Інструкцію доповнено додатком 10 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2010 р. № 268, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
Додаток 11
до Інструкції про складання і
виконання розпису
Державного бюджету України
(Інструкцію доповнено додатком 11 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
Додаток 12
до Інструкції про складання і
виконання розпису
Державного бюджету України
(Інструкцію доповнено додатком 12 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
Додаток 13
до Інструкції про складання і
виконання розпису
Державного бюджету України
(Інструкцію доповнено додатком 13 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, додаток 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
Додаток 14
до Інструкції про складання і
виконання розпису
Державного бюджету України
(Інструкцію доповнено додатком 14 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
Додаток 15
до Інструкції про складання і
виконання розпису
Державного бюджету України
(Інструкцію доповнено додатком 15 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(кошторис у редакції наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. № 1099, від 14.06.2004 р. № 386, від 29.12.2004 р. № 845, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 19.05.2010 р. № 268, від 05.01.2011 р. № 4, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 09.01.2013 р. № 9, від 18.03.2013 р. № 398)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(штатний розпис у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(типовий штатний розпис у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(план асигнувань у редакції наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. № 1099, від 14.06.2004 р. № 386, від 03.02.2005 р. № 86, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 19.05.2010 р. № 268, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(план у редакції наказів Міністерства фінансів України від 14.06.2004 р. № 386, від 03.02.2005 р. № 86, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 19.05.2010 р. № 268, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(зведений кошторис у редакції наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. № 1099, від 14.06.2004 р. № 386, від 29.12.2004 р. № 845, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 05.01.2011 р. № 4, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 09.01.2013 р. № 9, від 18.03.2013 р. № 398)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(зведений план у редакції наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. № 1099, від 14.06.2004 р. № 386, від 03.02.2005 р. № 86, від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(зведення показників у редакції наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. № 1099, від 14.06.2004 р. № 386, від 29.12.2004 р. № 845, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, від 05.01.2011 р. № 4, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 09.01.2013 р. № 9, від 18.03.2013 р. № 398)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(лімітна довідка у редакції наказів Міністерства фінансів України від 14.06.2004 р. № 386, від 03.02.2005 р. № 86, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1581, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(наказ доповнено планом згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2004 р. № 386, план із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(наказ доповнено планом згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2004 р. № 386, план із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(наказ доповнено зведеним планом згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2004 р. № 386, план у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(наказ доповнено зведеним планом згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2004 р. № 386, план із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(наказ доповнено помісячним планом згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, план із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(наказ доповнено зведеним помісячним планом згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, план із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
(наказ доповнено зведеним планом згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03.02.2005 р. № 86, план із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. № 1512, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. № 1220, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2013 р. № 398)
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету” від 28.01.2002 р. № 57

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>