Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку” від 18.06.2015 р. № 573

Редакція: 24.07.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 18 червня 2015 року № 573
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2015 р. за № 789/27234

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л.
Міністр
Н. Яресько
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 18 червня 2015 року № 573
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 липня 2015 р.  за № 789/27234
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами):
1) у тексті до рахунку 31 «Рахунки в банках»:
доповнити після абзацу шостого новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:
«315 «Спеціальні рахунки в національній валюті»
316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».
У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами дев’ятим та десятим;
доповнити новими абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:
«Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо.
Субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу відповідно до законодавства.»;
2) кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:
до рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів»:
за дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» з кредитом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»;
до рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»:
за кредитом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» з дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів».
2. У розділі І Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами):
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності):
1) для складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:
суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва);
представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.
2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:
суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.»;
2) у пункті 8:
слова та цифри «що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат» замінити словами та цифрами «зазначені у підпункті 2 пункту 2 цього розділу,»;
абзац п’ятий виключити;
3) у пункті 10 слова та цифри «Суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктами 4 і 6» замінити словами та цифрою «Юридичні особи – суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3».
3. Третє речення пункту 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (із змінами), виключити.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку” від 18.06.2015 р. № 573

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>