Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки” від 08.06.2015 р. № 542

Не набрав чинності

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 08 червня 2015 року № 542
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 2015 р. за № 749/27194

Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 455, та з метою забезпечення постановки на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор;
форму довідки про обліковий ідентифікатор.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року № 560 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 984/23516.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Департаментом інформаційних технологій Державної служби фінансового моніторингу України (Давидюк В.С.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.
В. о. Міністра
І. Уманський
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 08.06.2015 р. № 542
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
від 24.06.2015 р. за № 749/27194
ПОРЯДОК
формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає правила формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор суб’єктам первинного фінансового моніторингу та їх відокремленим підрозділам (далі – суб’єкти), що здійснюють подання інформації згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
довідка про обліковий ідентифікатор – документ установленого зразка, що надається на вимогу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який став на облік у Держфінмоніторингу, та використовується ним при направленні запитів до державних органів та державних реєстраторів стосовно ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках;
ключові реквізити – відомості про суб’єкта, вказані у формі обліку, зміна яких потребує присвоєння нового облікового ідентифікатора, зокрема:
1) для суб’єктів, які не є банками, – юридичних осіб (відокремлених підрозділів):
код за ЄДРПОУ;
тип суб’єкта;
2) для суб’єктів, які є банками (їх відокремленими підрозділами) або філій іноземних банків:
код за ЄДРПОУ;
тип суб’єкта;
код банківської установи;
внутрішньобанківський реєстраційний код;
3) для суб’єктів, які є фізичними особами:
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
тип суб’єкта;
реквізити – будь-які відомості про суб’єкта, вказані у формі обліку;
форма обліку – документ установленого зразка (в паперовій або електронній формі), поданий суб’єктом для постановки на облік у Держфінмоніторингу або внесення змін до реквізитів.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.
ІІ. Формування облікового ідентифікатора
1. Обліковий ідентифікатор формується Держфінмоніторингом на підставі ключових реквізитів форми обліку, поданої суб’єктом у встановленому законодавством порядку.
2. У разі зміни ключових реквізитів суб’єкта присвоєний обліковий ідентифікатор анулюється.
ІІІ. Надання довідки про обліковий ідентифікатор
1. У разі потреби отримання довідки про обліковий ідентифікатор суб’єкт надсилає до Держфінмоніторингу завірений підписом суб’єкта (керівника) лист-звернення за формою згідно з додатком до цього Порядку.
2. Держфінмоніторинг протягом п’яти робочих днів з дати одержання листа-звернення формує та надсилає суб’єкту довідку.
Довідка про обліковий ідентифікатор формується на підставі актуальних значень форми обліку, зазначеної в листі-звернені.
Довідка про обліковий ідентифікатор надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта, яке зазначено у листі-звернені.
3. У разі втрати або пошкодження довідки або зміни реквізитів, які не є ключовими, для отримання нової довідки суб’єкт подає до Держфінмоніторингу лист-звернення, в якому зазначаються такі обставини.
За результатами розгляду листа-звернення Держфінмоніторинг в установленому порядку надсилає суб’єкту нову довідку.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук

 
Додаток
до Порядку формування  облікового
ідентифікатора суб’єкта  первинного
фінансового моніторингу та надання довідки
про обліковий ідентифікатор
(пункт 1 розділу ІІІ)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 08 червня 2015 року № 542
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки” від 08.06.2015 р. № 542

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>