Наказ Міністерства фінансів України “Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами” від 30.05.2012 р. № 634

Редакція: 07.09.2012 р.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 30 травня 2012 року № 634
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2012 р. за № 1381/21693

Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами

Відповідно до частини сьомої статті 455 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, що додається;
Порядок заповнення граф картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, що додається.
2. Облікові картки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, оформлені до набрання чинності цим наказом, уважаються дійсними до 01 грудня 2012 року. Протягом цього строку зазначені суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право звернутися до митного органу для взяття їх на облік шляхом подання картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, за формою, встановленою додатком 1 до Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, затвердженого цим наказом. Після закінчення цього строку зазначені суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності беруться на облік митним органом при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими відповідно до Митного кодексу України та інших актів законодавства України покладено на митні органи.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (Юрченко К. Г.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.
Міністр
Ю. Колобов
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року № 634
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2012 року за № 1381/21693
Порядок
обліку осіб, які здійснюють операції з товарами
1. Цей Порядок визначає процедуру взяття митними органами на облік осіб (за винятком фізичних осіб, які не є фізичними особами – підприємцями), які здійснюють операції з товарами (далі – особи, які здійснюють операції з товарами), а також вимоги до оформлення, використання, зберігання, анулювання картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами (далі – картка обліку).
2. Митні органи здійснюють взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами. Облік здійснюється одноразово за зверненням таких осіб, у тому числі засобами електронного зв’язку, до відповідних митних органів або при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими покладено на митні органи.
3. Облік особи, яка здійснює операції з товарами, здійснюється митним органом, як правило, за місцезнаходженням особи згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за її зверненням (або зверненням уповноваженої нею особи), у тому числі засобами електронного зв’язку.
4. При постановці на облік особи, яка здійснює операції з товарами, їй присвоюється обліковий номер. Обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами, є дійсним на всій митній території України і не може бути присвоєний іншій особі.
5. Для постановки на облік для отримання облікового номера особа, яка здійснює операції з товарами, заповнює картку обліку особи, яка здійснює операції з товарами, форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку.
6. Особа, яка здійснює операції з товарами (уповноважена нею особа), для постановки на облік подає:
два примірники картки обліку;
електронну копію картки обліку;
оригінали та завірені в установленому порядку копії таких документів:
юридичні особи:
витяг з установчих документів, який підтверджує право провадити зовнішньоекономічну діяльність (копія витягу має бути завірена печаткою юридичної особи);
довідку органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою особи);
фізичні особи – підприємці:
копію довідки про взяття на облік платника податків;
представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності:
свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території Україні, на яке поширюється дія Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (копія свідоцтва має бути завірена нотаріально або державним органом, що здійснив реєстрацію);
довідку органів державної статистики про внесення представництва до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою представництва).
7. Посадова особа митного органу, до компетенції якої належить взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами (далі – посадова особа митного органу), перевіряє:
відповідність електронної копії паперовому примірнику картки обліку;
комплектність документів;
відповідність даних картки обліку даним, зазначеним у поданих документах;
відповідність копій поданих документів оригіналам.
У разі відсутності зауважень посадова особа митного органу повертає заявнику оригінали документів та приймає картку обліку до оформлення.
8. Посадова особа митного органу завіряє примірники картки обліку підписом та особистою номерною печаткою.
9. Один примірник картки обліку разом із описом поданих документів і копіями документів, поданих для оформлення картки обліку, залишається у справах митного органу, другий примірник картки обліку повертається заявникові.
10. Посадова особа митного органу відмовляє в оформленні картки обліку особі, яка здійснює операції з товарами, у таких випадках:
документи подані не в повному обсязі;
відомості, зазначені у картці обліку та її електронній копії, не відповідають відомостям, зазначеним у поданих разом з нею документах;
картка обліку заповнена з порушенням вимог цього Порядку.
11. У разі відмови в оформленні картки обліку відмова, один примірник опису та копії всіх поданих документів залишаються у справах митного органу та зберігаються в окремій справі – “Відмови в поставленні на облік” три роки або до моменту поставлення особи, що здійснює операції з товарами, на облік у митних органах.
12. У разі звернення особи, яка здійснює операції з товарами, засобами електронного зв’язку до відповідних митних органів для взяття її на облік вона надсилає засобами електронного зв’язку заповнену картку обліку разом зі сканованими електронними копіями документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку (у pdf-форматі), на електронну адресу, зазначену на офіційному веб-сайті Держмитслужби України. На заповнену картку обліку та електронні копії документів накладається електронний цифровий підпис особи, яка здійснює операції з товарами.
13. Після надходження до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України (далі – ЄАІС Держмитслужби) картка обліку разом з електронними копіями документів пересилається засобами відомчої телекомунікаційної мережі до митного органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи.
14. Посадова особа митного органу, до компетенції якої входить взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, за місцезнаходженням особи перевіряє отриману картку обліку та електронні копії документів особи.
15. У разі наявності зауважень, а саме, якщо:
електронні копії документів надіслані не в повному обсязі;
виявлено невідповідність відомостей, зазначених у картці обліку, відомостям, зазначеним в електронних копіях документів;
картка обліку заповнена з порушенням вимог цього Порядку,
посадова особа митного органу зазначає зауваження у полі “Відмітки посадової особи митного органу” картки обліку та надсилає її на електронну адресу особи, яка зазначена в картці обліку. У цьому разі процедура електронного обліку особи, яка здійснює операції з товарами, припиняється. Обліковий номер особі не присвоюється.
16. У разі відсутності зауважень посадова особа митного органу протягом доби з моменту подачі документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, оформлює картку обліку (в тому числі подану засобами електронного зв’язку) шляхом реєстрації її в журналі реєстрації карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами. Форма зазначеного журналу наведена в додатку 2 до цього Порядку. Він ведеться в електронному вигляді та зберігається у справах підрозділу митного органу, що здійснює взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами.
17. Номер картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, складається з таких елементів:dod_minfin_634_(dt-kt.com)
де елемент 1 – перші три цифри коду митного органу;
елемент 2 – чотири цифри року;
елемент 3 – порядковий номер реєстрації в журналі реєстрації карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами.
18. При оформленні картки обліку з використанням засобів електронного зв’язку посадова особа митного органу заповнює поля “Обліковий номер особи” та “Відмітки посадової особи митного органу” картки обліку, надсилає її на електронну адресу особи, яка здійснює операції з товарами, та одночасно надсилає оформлену картку обліку до ЄАІС Держмитслужби. На картці обліку в полі “Відмітки посадової особи митного органу” робиться відмітка про те, що картка обліку подавалась засобами електронного зв’язку та потребує перевірки електронних копій документів на відповідність їх оригіналам при першому зверненні особи, яка здійснює операції з товарами, для здійснення митного оформлення товарів.
19. У разі оформлення картки обліку засобами електронного зв’язку при першому зверненні особи, яка здійснює операції з товарами, митним органом, який здійснює митне оформлення товару, протягом доби здійснюється перевірка відповідності документів, які є підставою для взяття на облік у митному органі, електронним копіям зазначених документів, які зберігаються в ЄАІС Держмитслужби.
20. Про проведену перевірку відповідності електронних копій документів їх паперовим копіям посадова особа митного органу оформлення товару робить відповідну відмітку у полі “Відмітки посадової особи митного органу” картки обліку.
Картка обліку з відповідними відмітками про здійснену перевірку документів надсилається до ЄАІС Держмитслужби.
21. У разі необхідності внесення змін до відомостей, які були заявлені в картці обліку, особа, яка здійснює операції з товарами, до прийняття митної декларації до оформлення звертається, у тому числі засобами електронного зв’язку, до митного органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).
22. Для внесення змін до картки обліку особа, яка здійснює операції з товарами, надає, у тому числі засобами електронного зв’язку, такі документи:
звернення у довільній формі з проханням внести зміни із зазначенням причини їх внесення;
картку обліку особи, яка здійснює операції з товарами, з її обліковим номером та з унесеними до неї змінами;
копії документів, що наведені у пункті 7 цього Порядку (або електронні копії документів (у pdf-форматі) при зверненні засобами електронного зв’язку), до яких або на підставі яких вносяться зміни.
На документи, які подаються засобами електронного зв’язку, накладається електронний цифровий підпис особи, яка здійснює операції з товарами.
23. Посадова особа митного органу здійснює перевірку відомостей, які змінюються, заповнює поле “Відмітки посадової особи митного органу” картки обліку (“Модифікація”).
Картка обліку з внесеними змінами надсилається до ЄАІС Держмитслужби.
24. При внесенні змін до картки обліку обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами, не змінюється.
25. Анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами, здійснюється митним органом оформлення картки обліку в таких випадках:
за зверненням особи, яка здійснює операції з товарами;
у разі припинення особи, яка здійснює операції з товарами.
26. Рішення про анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами, приймає керівник митного органу або особа, що його заміщує, за умови закінчення всіх митних процедур, пов’язаних з такою особою.
Про факт анулювання облікових номерів осіб, які здійснюють операції з товарами, митний орган письмово (або засобами електронного зв’язку) інформує таких осіб у триденний строк.
27. На всіх наявних примірниках анульованої картки обліку вчиняється запис “Анульовано” із зазначенням причини анулювання та робиться відмітка в журналі реєстрації карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами.
28. При анулюванні картки обліку, оформленої засобами електронного зв’язку, посадова особа митного органу для оформлення картки обліку заповнює поле “Відмітки посадової особи митного органу” картки обліку (“Анулювання”) із зазначенням причини анулювання та робить відмітку в журналі реєстрації карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами.
29. Анульовані картки обліку разом із документами, які були підставою для взяття на облік у митному органі, та документами, на підставі яких здійснювалось анулювання картки обліку, зберігаються в електронній базі митного органу окремо від оформлених карток обліку протягом трьох років з дати анулювання.
30. Інформація про анульовані картки обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, надсилається до ЄАІС Держмитслужби.
31. Анульований обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами, не може бути присвоєно іншій особі, яка здійснює операції з товарами.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методологі
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук
 
Додаток 1
до Порядку обліку осіб,
які здійснюють операції з товарами
Додаток 2
до Порядку обліку осіб,
які здійснюють операції з товарами
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року № 634
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2012 року за № 1382/21694
Порядок
заповнення граф картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами
1. Обліковий номер, що присвоюється митними органами України при постановці на облік, формується за такою схемою:
 
де 1 – літерний код за Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 527;
2 – зазначається:
“0” – для фізичних осіб – підприємців, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків;
“1” – для юридичних осіб;
“2” – для інших фізичних осіб – підприємців;
“3” – для інших осіб;
3 – зазначається код:
для фізичних осіб – підприємців, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, – реєстраційний номер облікової картки платника податків;
для інших фізичних осіб – підприємців код формується з контрольної літери № та порядкового номера, що генерується ЄАІС Держмитслужби, починаючи з 1;
для юридичних осіб – 8-значний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, що ведеться органами державної статистики, доповнений на початку двома нулями;
для інших осіб код формується з контрольної літери № та 9-значного порядкового номера, що генерується ЄАІС Держмитслужби, починаючи з 1.
2. Графи картки обліку заповнюються у такому порядку:
Графа 1 “Дата, з якої особа перебуває на обліку”
Заповнюється посадовою особою митного органу, зазначається дата, з якої особа перебуває на обліку в митних органах. Для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що стали на облік в митних органах до 31 грудня 2000 року, замість дати зазначається календарний рік. Ця дата не міняється при внесенні змін до картки обліку.
Графа 2 “Дата взяття на облік особи”
Заповнюється посадовою особою митного органу, зазначається дата взяття на облік особи.
Графа 3 “Повне найменування / П. І. Б.”
Зазначається найменування юридичної особи відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності – відповідно до свідоцтва про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території Україні, на яке поширюється дія Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.
Для фізичних осіб – підприємців зазначаються прізвище, ім’я, по батькові.
Графа 4 “Скорочене найменування (за наявності)”
Зазначається скорочене найменування особи відповідно до установчих документів.
Для фізичних осіб – підприємців графа не заповнюється.
Графа 5 “Код за ЄДРПОУ”
Для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
“Код за КОАТУУ”
Зазначаються перші дві цифри 10-значного коду за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженим наказом Державної служби статистики України від 09 грудня 1997 року № 78.
Графа 6 “Податковий номер платника податків в органах державної податкової служби”
Для фізичних осіб – підприємців зазначається податковий номер платника податків в органах державної податкової служби.
Графа 7 “Реєстраційний та ідентифікаційний номер економічного оператора (код EORI) за наявності”
Зазначається для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності (за наявності).
Графи 8, 9 заповнюються фізичною особою – підприємцем.
Графа 10 “Місцезнаходження (для юридичної особи) / місце проживання (для фізичної особи – підприємця)”
Зазначається місцезнаходження особи відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або місце проживання для фізичної особи – підприємця.
Графа 11 “Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”
Зазначаються номер виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та дата проведення державної реєстрації.
Графа 12 “Свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності”
Зазначаються номер і дата видачі центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики свідоцтва про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності.
Графа 13 “Орган державної податкової служби”
Зазначаються найменування та код за ЄДРПОУ органу державної податкової служби.
Графа 14 “Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість”
Зазначаються номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, дата видачі свідоцтва, а також індивідуальний податковий номер відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. У разі відсутності свідоцтва графа не заповнюється.
У графах 15, 16 зазначаються відомості про всі банківські установи, у яких особа має рахунки у національній валюті України та іноземній валюті і через які здійснює розрахунки за зовнішньоекономічними операціями з товарами та/або використовує для сплати митних платежів або їх забезпечення.
У графі 17 зазначаються відомості про філії (за наявності).
Графа 18 “Керівник підприємства (для юридичних осіб)”
Зазначаються відомості про керівника юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта, серія, ким і коли виданий, номер телефону (факсу), підпис керівника).
Графа 19 “Головний бухгалтер (для юридичних осіб)”
Зазначаються відомості про головного бухгалтера юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта, серія, ким і коли виданий, номер телефону (факсу), підпис головного бухгалтера).
Графа 20 “Особи, уповноважені на роботу з митними органами”
Зазначаються відомості про всіх осіб, які уповноважені на роботу з митним органом (прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта, серія, ким і коли виданий, номер телефону (факсу), підпис).
Графа 21 “Відмітки посадової особи митного органу”
Залишається місце для відміток митного органу.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Наказ Міністерства фінансів України “Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами” від 30.05.2012 р. № 634

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>