Наказ Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів” від 30.06.2009 р. № 638/109

Редакція: 12.04.2010 р.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
НАКАЗ
від 30 червня 2009 року № 638/109
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 липня 2009 р. за № 600/16616

Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки України,
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
 від 9 березня 2010 року № 256/44

Додатково див. ухвалу
 Київського апеляційного адміністративного суду
 від 23 серпня 2012 року,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 28 березня 2013 року
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 278 “Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи” НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що додається.
2. Департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг Міністерства економіки України забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування і втрачає чинність одночасно з визнанням такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 278 “Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи”.
(пункт 3 у редакції наказу Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Близнюка А. С. та заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М. І.
Міністр економіки України
Б. М. Данилишин
 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної політики
та підприємництва

О. В. Кужель

 

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
О. Мельниченко
 

 

Перший заступник
Міністра фінансів України
І. Уманський
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України,
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 30 червня 2009 р. № 638/109
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 липня 2009 р. за № 600/16616
ПОРЯДОК
розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Порядок розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі – Порядок) визначає механізм формування економічно обґрунтованих цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі – ринки).
2. Цей Порядок застосовується суб’єктами господарювання при укладанні договорів оренди на торгові приміщення (площі) та/або надання послуг з обслуговування приміщень (площ) та надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування на ринках.
3. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:
3.1. Орендодавець – суб’єкт господарювання, який передає в оренду торгові приміщення (площі) та/або майно (устаткування, обладнання), підсобні приміщення (споруди), що становлять об’єкт оренди.
3.2. Орендар – суб’єкт господарювання або фізична особа, які приймають в оренду торгові приміщення (площі), та/або майно (устаткування, обладнання), підсобні приміщення (споруди), що становлять об’єкт оренди.
3.3. Оренда торговельного місця – строкове платне користування торговельним місцем для здійснення продажу товарів (надання послуг).
(пункт 3 розділу I доповнено новим підпунктом 3.3 згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
3.4. Торговельне місце на ринку – торговельна площа встановлених розмірів для здійснення продажу товарів та/або надання послуг згідно з планом території ринку окремим суб’єктом господарювання чи фізичною особою.
(пункт 3 розділу I доповнено новим підпунктом 3.4 згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44, у зв’язку з цим підпункт 3.3 вважати підпунктом 3.5)
3.5. Інші терміни вживаються відповідно до законодавства України.
II. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ТОРГОВІ ПРИМІЩЕННЯ (ПЛОЩІ) ТА ЦІН НА ПОСЛУГИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ (ПЛОЩ) НА РИНКАХ
1. Орендна плата за торгові приміщення (площі) на ринках розраховується орендодавцем виходячи із собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) та прибутку без врахування податку на додану вартість.
(пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
Нарахування податку на додану вартість здійснюється відповідно до Закону України “Про податок на додану вартість”.
(пункт 1 розділу II доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
2. Розмір орендної плати за торгові приміщення (площі) на ринках розраховується у такій послідовності:
2.1 визначається розмір річної орендної плати виходячи з розміру планованих витрат або фактичних витрат за попередній рік з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік;
(підпункт 2.1 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
2.2 на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за місяць;
2.3 розмір добової орендної плати встановлюється на основі розміру місячної орендної плати, у разі якщо строк оренди менший ніж один місяць;
2.4 на основі розміру добової орендної плати розраховується розмір погодинної орендної плати.
3. До собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) включаються прямі та непрямі витрати, пов’язані з наданням в оренду торгових приміщень (площ), та/або витрати, пов’язані з обслуговуванням торгових приміщень (площ) на ринках.
(пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
Прямі витрати, пов’язані з наданням в оренду торговельних місць, та/або прямі витрати, пов’язані з обслуговуванням торговельних місць на ринках, визначаються як витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
(пункт 3 розділу II доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
До непрямих витрат, пов’язаних з наданням в оренду торговельних місць, та/або непрямих витрат, пов’язаних з обслуговуванням торговельних місць на ринках, належать витрати:
на оплату праці адміністративного та технічного персоналу;
на тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергію, вивіз сміття;
на послуги з прибирання, охорони та пожежної охорони приміщень; утримання медпунктів, лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, санвузлів, кімнат гігієни, кімнати міліції;
на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів.
(пункт 3 розділу II доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
4. До собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) не можуть бути віднесені:
4.1 суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
4.2 суми визнаних штрафів, пені, неустойки;
4.3 суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;
4.4 суми нестачі та втрат від псування цінностей;
4.5 вартість реалізованих виробничих запасів.
5. Собівартість надання в оренду 1 кв. м торгового приміщення (площі) розраховується шляхом ділення витрат (згідно з пунктом 3 цього розділу) на загальну площу торговельних місць згідно з планом території ринку, які надаються в оренду.
(абзац перший пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
Залежно від розташування та облаштування торговельного місця або виду продукції, що реалізується, орендодавець має право диференціювати вартість оренди 1 кв. м. торговельного місця у межах загальної вартості витрат, пов’язаних з наданням в оренду всіх торговельних місць на ринку.
(пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44, у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)
У разі наявності у орендаря приладів обліку витрат водо-, тепло-, газо-та електропостачання оплата послуг із обслуговування приміщень (площ) здійснюється за показниками цих приладів залежно від кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-, газо-, водопостачання.
6. Прибуток за надання в оренду торгового приміщення (площі) розраховується як добуток собівартості надання в оренду торгового приміщення (площі) та рентабельності.
7. Нормативи рентабельності встановлюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” та не повинна перевищувати 20 відсотків.
8. Пункт 8 розділу II виключено
(згідно з наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
9. У разі якщо орендовані приміщення (площі) на ринках або їх частини передаються в оренду третім особам (суборенда), то розмір орендної плати за такі приміщення (площі) сумарно не повинен перевищувати 20 відсотків розміру, зазначеного у договорі оренди, укладеному з орендодавцем.
III. РОЗРАХУНОК ЦІН НА ПОСЛУГИ НА РИНКАХ
1. До послуг на ринках належать всі послуги, які не включені до розрахунку собівартості орендної плати за торговельне місце.
2. Плата за послугу з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування на ринках (без врахування податку на додану вартість) визначається за формулою
Цор = (Вор х Тор: 365) + Пор,
де: Цор – плата за послугу з надання в оренду, гривень;
Вор – виробнича собівартість послуги на утримання торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування, гривень;
Тор – строк (календарний період), на який орендар бере в оренду торговельно-технологічне та/або холодильне устаткування на ринках, у днях;
365 – кількість днів у календарному році;
Пор – прибуток орендодавця в межах нормативу рентабельності, гривень.
Прибуток розраховується за формулою:
Пор = (Вор х Тор: 365) х Рор,
де Рор – норматив рентабельності, встановлений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у розмірі не вище 20 відсотків).
3. Плата за інші послуги на ринках визначається за одиницю послуги за виміром строку надання (день, година, хвилина) та розраховується за формулою
Цп = Вп + Пр,
де: Цп – плата за одиницю послуги, гривень;
Вп – економічно обґрунтовані витрати, що безпосередньо відносяться до собівартості надання одиниці послуги, гривень;
Пр – прибуток у межах нормативу рентабельності, гривень.
Прибуток розраховується за формулою
Пр = Вп х Рп,
де Рп – норматив рентабельності.
4. До виробничої собівартості послуг на ринках включаються витрати, безпосередньо пов’язані з наданням конкретного виду послуг.
5. До виробничої собівартості послуг на ринках не можуть бути віднесені витрати, зазначені у пункті 4 розділу II цього Порядку.
(розділ III у редакції наказу Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.03.2010 р. № 256/44)
Директор департаменту
внутрішньої торгівлі та побутових послуг
Міністерства економіки України

С. В. Литвиненко

 

 

Директор департаменту
фінансових та соціальних питань
підприємницької діяльності Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва

О. В. Головко

Наказ Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів” від 30.06.2009 р. № 638/109

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>