Наказ Міністерства доходів і зборів України “Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо обліку прибутку, звільненого від оподаткування відповідно до вимог п. 154.8, п. 154.9 ст. 154 Податкового кодексу України” від 30.04.2015 р. № 325

Редакція: 30.04.2015 р.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 30 квітня 2015 року № 325

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо обліку прибутку, звільненого від оподаткування відповідно до вимог п. 154.8, п. 154.9 ст. 154 Податкового кодексу України

Враховуючи численні звернення платників податків та контролюючих органів, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо обліку прибутку, звільненого від оподаткування відповідно до вимог п. 154.8, п. 154.9 ст. 154 Податкового кодексу України (далі – Узагальнююча консультація) (додається).
2. Департаменту комунікацій забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-порталі ДФС.
3.  Податкові консультації щодо обліку прибутку, звільненого від оподаткування відповідно до вимог п. 154.8, п. 154.9 ст. 154 Податкового кодексу України, застосовувати у частині, що не суперечить Узагальнюючій консультації.
4. Координаційно-моніторинговому департаменту забезпечити внесення змін до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Голови
М.В. Мокляк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДФС України
від 30 квітня 2015 року № 325
Узагальнююча податкова консультація щодо обліку прибутку, звільненого від оподаткування відповідно до вимог п.154.8, п.154.9 ст.154 Податкового кодексу України
У консультації використовуються такі скорочення:
Податковий кодекс України (у редакції, що діяла до 01.01.2015) – Кодекс;
Закон України від 31 липня 2014 року № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» – Закон;
 форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за № 103/24880 – Декларація.
Відповідно до пункту 154.8 статті 154 Кодексу, звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму:
передбачених інвестиційними програмами, схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей;
передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб’єктів природних монополій, виробників електричної та/або теплової енергії відповідно до рішень Кабінету Міністрів України;
витрат у межах інвестиційної складової, затвердженої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, необхідної для повернення кредитів, інвестицій, погашення облігацій (боргових цінних паперів), випущених (отриманих) енергогенеруючими компаніями, з метою фінансування капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) обладнання електричних станцій і теплоелектроцентралей, відповідно до плану будівництва (реконструкції, модернізації), затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 154.9 статті 154 Кодексу, звільняється від оподаткування прибуток суб’єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) та схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб’єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування зазначених цілей.
Поряд з цим пунктом 152.11 статті 152 Кодексу визначено, що платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткуванням цим податком, а також ті, що провадять діяльність, яка підлягає патентуванню, ведуть окремий облік доходу (прибутку), який звільняється від оподаткування відповідно до Кодексу, або доходу, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню. При цьому:
до складу витрат таких платників податку, пов’язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування, не включаються витрати, пов’язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку);
сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання такого звільненого доходу (прибутку), не враховується у витратах, пов’язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування.
У разі якщо основні засоби використовуються для отримання звільненого доходу (прибутку) та інших доходів (прибутків), які підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів (прибутків), що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів (прибутків) з урахуванням звільнених. Аналогічно відбувається розподіл витрат, що одночасно пов’язані як з діяльністю, дохід (прибуток) від провадження якої звільняється від оподаткування, так і з іншою діяльністю.
Законом, який набув чинності 03.08.2014, вилучено абзац дев’ятий пункту 152.11 статті 152 Кодексу стосовно не розповсюдження положення цього пункту в частині ведення окремого обліку на платників податку, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до пунктів 154.8 і 154.9 статті 154 Кодексу.
Пункти 154.8 і 154.9 статті 154 Кодексу передбачають розрахунок та облік прибутку, що звільняється від оподаткування, в межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму, визначених інвестиційними програмами. Ведення окремого обліку доходу (прибутку) та витрат, пов’язаних з отриманням такого доходу (прибутку) з метою застосування пунктів 154.8 та 154.9 статті 154 Кодексу, відповідно до пункту 152.11 статті 152 Кодексу не передбачається.
Сума прибутку, що звільняється від оподаткування, відповідно до пунктів 154.8 і 154.9 статті 154 Кодексу відображається у додатку ПЗ до Декларації. У рядку 09 таблиці 1 додатка ПЗ до Декларації платники, що користуються пільгами згідно з пунктами 154.8 та 154.9 статті 154 Кодексу, зазначають суму прибутку, звільненого від оподаткування, а у рядках А1, А2, А3 цієї таблиці здійснюють прокреслення.
Директор Департаменту методологічної
роботи з питань оподаткування
Н.Є. Привалова
Наказ Міністерства доходів і зборів України “Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо обліку прибутку, звільненого від оподаткування відповідно до вимог п. 154.8, п. 154.9 ст. 154 Податкового кодексу України” від 30.04.2015 р. № 325

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>