Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення” від 27.04.2006 р. № 228

Редакція: 24.09.2007 р.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 27 квітня 2006 року № 228
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2006 р. за № 713/12587

Про затвердження Форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної податкової адміністрації України
від 04 вересня 2007 року № 518
Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
Інструкцію щодо заповнення Форми № 1-ОА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв”;
Інструкцію щодо заповнення Форми № 1-ОТ “Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів”, що додаються.
2. Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 21.07.2004 № 408 “Про затвердження форм звітності про обсяги закупівлі та/або реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 921/9520 (із змінами і доповненнями).
4. Адміністративно-господарському департаменту (Рахуба А. М.) у триденний термін від дня набрання чинності цим наказом забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С. І.
Голова
О.І. Кірєєв
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Голова Державного комітету
статистики України
О. Г. Осауленко
 

 

Міністр фінансів України
В.М. Пинзеник
 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

А.В. Дашкевич

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 27 квітня 2006 року № 228
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2006 р. за № 713/12587
Інструкція щодо заповнення Форми № 1-ОА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв”
1. Загальні положення
1.1. Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (далі – Звіт) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форм власності.
1.2. У разі якщо суб’єкт господарювання має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, бланк Звіту заповнюється в цілому щодо підприємства, уключаючи всі структурні одиниці.
1.3. Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв. Одиницею виміру, яка застосовується у складанні Звіту, є тис. л.
1.4. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.
(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 04.09.2007 р. № 518)
1.5. Регіональні управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України подають Звіт у розрізі підприємств та зведений до Департаменту САТ ДПА України в електронному вигляді до 18 числа місяця, що настає за звітним.
(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 04.09.2007 р. № 518)
2. Порядок заповнення Форми № 1-ОА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв”
2.1. У графі А вказується номер рядка за порядком.
2.2. У графі Б указуються місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи або місце проживання фізичної особи – суб’єкта господарювання та номер контактного телефону.
2.3. У графах 1, 2 вказуються відповідно код та вид алкогольної продукції:
Код
Вид
1
Горілки та горілки особливі
2
Лікеро-горілчані вироби (крім горілок, горілок особливих та алкогольних напоїв з використанням спирту етилового з умістом його від 1,2 до 25 % об’ємних одиниць)
3
Слабоалкогольні напої міцністю від 1,2 до 8,5 % об’ємних одиниць
4
Лікеро-горілчані напої міцністю від 8,5 до 25 % об’ємних одиниць
5
Вина виноградні
6
Шампанське та ігристі вина
7
Коньяк
8
Виноматеріали
9
Інша продукція, яка не ввійшла до кодів 1 – 8
2.4. У графі 3 вказується залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця.
2.5. У графі 4 вказується обсяг придбання алкогольних напоїв взагалі за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями.
2.6. У графі 5 указується обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання від виробника алкогольних напоїв.
2.7. У графі 6 указується обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання від підприємств оптової торгівлі.
2.8. У графі 7 указується обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання за імпортом.
2.9. У графі 8 указується обсяг реалізації алкогольних напоїв взагалі за звітний період.
2.10. У графі 9 указується обсяг реалізації алкогольних напоїв у роздрібну торгівлю.
2.11. У графі 10 указується обсяг реалізації алкогольних напоїв підприємствам оптової торгівлі.
2.12. У графі 11 указується обсяг реалізації алкогольних напоїв на експорт.
2.13. У графі 12 указується залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця.
2.14. У графі 13 надаються необхідні пояснення.
Директор Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів ДПА України

І.М. Гончар

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 27 квітня 2006 року № 228
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2006 р. за № 714/12588
Інструкція щодо заповнення Форми № 1-ОТ “Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів”
1. Загальні положення
1.1. Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (далі – Звіт) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форм власності.
1.2. У разі якщо суб’єкт господарювання має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, бланк Звіту заповнюється в цілому щодо підприємства, уключаючи всі структурні одиниці.
1.3. Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції.
1.4. Одиницею виміру, яка застосовується у складанні Звіту для кодів:
1 – сигарети з фільтром – млн. штук;
2 – сигарети без фільтра – млн. штук;
3 – цигарки – млн. штук;
4 – сигари – млн. штук;
5 – сигарили – млн. штук;
6 – тютюн люльковий – тонни;
7 – тютюн нюхальний – тонни;
8 – тютюн смоктальний – тонни;
9 – тютюн жувальний – тонни;
10 – інші тютюнові вироби – млн. штук або тонни.
1.5. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.
(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 04.09.2007 р. № 518)
1.6. Регіональні управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України подають Звіт у розрізі підприємств та зведений до Департаменту САТ ДПА України в електронному вигляді до 18 числа місяця, що настає за звітним.
(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 04.09.2007 р. № 518)
2. Порядок заповнення Форми № 1-ОТ “Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів”
2.1. У графі А вказується номер рядка за порядком.
2.2. У графі Б указуються місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи або місце проживання фізичної особи – суб’єкта господарювання та номер контактного телефону.
2.3. У графах 1, 2 вказуються відповідно код та вид тютюнової продукції:
Код
Вид
1
Сигарети з фільтром
2
Сигарети без фільтра
3
Цигарки
4
Сигари
5
Сигарили
6
Тютюн люльковий
7
Тютюн нюхальний
8
Тютюн смоктальний
9
Тютюн жувальний
10
Інші тютюнові вироби
2.4. У графі 3 вказується залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця.
2.5. У графі 4 вказується обсяг придбання тютюнових виробів взагалі за звітний період до суб’єкта господарювання, який здійснює оптову торгівлю тютюновими виробами.
2.6. У графі 5 указується обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання від виробника тютюнових виробів.
2.7. У графі 6 указується обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання від підприємств оптової торгівлі.
2.8. У графі 7 указується обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання за імпортом.
2.9. У графі 8 указується обсяг реалізації тютюнових виробів взагалі за звітний період.
2.10. У графі 9 указується обсяг реалізації тютюнових виробів у роздрібну торгівлю.
2.11. У графі 10 указується обсяг реалізації тютюнових виробів підприємствам оптової торгівлі.
2.12. У графі 11 указується обсяг реалізації тютюнових виробів на експорт.
2.13. У графі 12 указується залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця.
2.14. У графі 13 надаються необхідні пояснення.
Директор Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів ДПА України

І.М. Гончар

Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення” від 27.04.2006 р. № 228

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>