Наказ Державної казначейської служби України “Про затвердження Змін до деяких наказів” від 20.02.2015 р. № 47

Редакція: 20.02.2015 р.

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 20 лютого 2015 року № 47

Про затвердження Змін до деяких наказів

Відповідно до Бюджетного кодексу України та з метою оптимізації бухгалтерського обліку виконання державного бюджету та місцевих бюджетів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119 (зі змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327 (зі змінами), що додаються.
3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 4), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233 (зі змінами), що додаються.
4. Додаток 4 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, викласти у новій редакції, що додається.
5. Департаменту обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших клієнтів (Чумаченко Ю. І.) та Управлінню бухгалтерського обліку операцій державного бюджету (Лордкіпанідзе А. Ю.) надати Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О. Є.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення.
6. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О. Є.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з наданими завданнями на модифікацію.
7. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог наказу.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
Голова
Т. Я. Слюз
 
Додаток 1
до наказу Державної казначейської служби України
від 20 лютого 2015 року № 47
Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119
У 9 класі рахунків:
1) назву розділу 95 викласти у новій редакції:
“95
“Розрахункові документи, не оплачені”;
 
2) розділ 95 “Розрахункові документи, не оплачені” доповнити новою групою та рахунками:
 
“956
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені
 
   
9561 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені
 
   
9562 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених, не оплачені
 
   
9563 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені
 
   
9564 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені”;
 
3) у назві групи 957 та назві рахунків 9571 – 9574 вилучити слова “в строк”.
Начальник Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності

Л. І. Литвиненко

 
Додаток 2
до наказу Державної казначейської служби України
від 20 лютого 2015 року № 47
Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119
1. У 9 класі рахунків:
1) назву розділу 95 викласти у новій редакції:
“95
“Розрахункові документи, не оплачені”;
 
2) розділ 95 “Розрахункові документи, не оплачені” доповнити новою групою та рахунками:
 
“956
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені
 
   
9561 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені
Призначення рахунку: для обліку не оплачених платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми не оплачених платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками загального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядника (одержувача) бюджетних коштів або у разі їх відкликання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів
 
   
9562 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених, не оплачені
Призначення рахунку: для обліку не оплачених платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених
За дебетом рахунку проводяться суми не оплачених платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядника (одержувача) бюджетних коштів або у разі їх відкликання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів
 
   
9563 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені
Призначення рахунку: для обліку не оплачених платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми не оплачених платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядника (одержувача) бюджетних коштів або у разі їх відкликання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів
 
   
9564 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені
Призначення рахунку: для обліку не оплачених платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених
За дебетом рахунку проводяться суми не оплачених платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядника (одержувача) бюджетних коштів або у разі їх відкликання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів”;
 
3) у розділі 95 “Розрахункові документи, не оплачені” групу рахунків 957 “Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені в строк” викласти в новій редакції:
 
“957
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені
 
   
9571 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені
Призначення рахунку: для обліку не оплачених платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми не оплачених платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів або у разі їх відкликання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів
 
   
9572 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені
Призначення рахунку: для обліку не оплачених платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених
За дебетом рахунку проводяться суми не оплачених платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів або у разі їх відкликання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів
 
   
9573 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені
Призначення рахунку: для обліку не оплачених платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми не оплачених платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів або у разі їх відкликання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів
 
   
9574 А
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені
Призначення рахунку: для обліку не оплачених платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених
За дебетом рахунку проводяться суми не оплачених платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів або у разі їх відкликання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів”.
 
Начальник Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності

Л. І. Литвиненко

 
Додаток 3
до наказу Державної казначейської служби України
від 20 лютого 2015 року № 47
Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327
1. У пункті 2 глави 1 розділу V Порядку:
доповнити підпунктом 2.2 1 такого змісту:
“2.2 1. На суму платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів державного бюджету, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами(підстава – платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
9561
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені
або:
9562
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених, не оплачені
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”;
доповнити підпунктом 2.2 2 такого змісту:
“2.2 2. На суму платіжного доручення, відкликаного розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів державного бюджету (підстава – меморіальні документи Казначейства):
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9561
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені
або:
9562
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених, не оплачені”;
підпункт 2.3 доповнити проведенням такого змісту:
“одночасно:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9561
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені
або:
9562
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених, не оплачені”.
2. У пункті 2 глави 2 розділу V Порядку:
доповнити підпунктом 2.2 1 такого змісту:
“2.2 1. На суму платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів державного бюджету, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами(підстава – платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
9563
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені
або:
9564
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”;
доповнити підпунктом 2.2 2 такого змісту:
“2.2 2. На суму платіжного доручення, відкликаного розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів державного бюджету (підстава – меморіальні документи Казначейства):
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9563
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені
або:
9564
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені”;
підпункт 2.3 доповнити проведенням такого змісту:
“одночасно:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9563
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені
або:
9564
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені”.
3. Розділ XIV Порядку доповнити главою 7 такого змісту:
“Глава 7. Операції по заключенню рахунків для обліку платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, не оплачених
1. Загальний фонд
1. На суму платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету за видатками загального фонду, не оплачених:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9561
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені
або:
9562
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених, не оплачені.
2. Спеціальний фонд
1. На суму платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету за видатками спеціального фонду, не оплачених:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9563
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені
або:
9564
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені”.
Начальник Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності

Л. І. Литвиненко

 
Додаток 4
до наказу Державної казначейської служби України
від 20 лютого 2015 року № 47
Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 14.12.2007 № 233
1. У пункті а) розділу V Порядку:
1) підпункт 3 1 викласти в новій редакції:
“3 1. На суму платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів місцевого бюджету, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами (підстава – платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
9571
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:
9572
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”;
2) доповнити підпунктом 3 2 такого змісту:
“3 2. На суму платіжного доручення, відкликаного розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів місцевого бюджету (підстава – меморіальні документи Казначейства):
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9571
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:
9572
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені”;
3) підпункт 4 викласти в новій редакції:
“4. Проведено оплату рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів(підстава – платіжні доручення і підтвердні документи на здійснення видатків):
Дебет
3541
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету
 
3543
Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету
Кредит
1711
Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет
7211
Видатки загального фонду місцевого бюджету
Кредит
7911
Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет
9121
Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9141
Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9423
Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9571
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:
9572
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені”.
2) У пункті б) розділу V Порядку:
1) підпункт 3 1 викласти в новій редакції:
“3 1. На суму платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів місцевого бюджету, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами (підстава – платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
9573
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:
9574
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку”;
2) доповнити підпунктом 3 2 такого змісту:
“3 2. На суму платіжного доручення, відкликаного розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів місцевого бюджету (підстава – меморіальні документи Казначейства):
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9573
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:
9574
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені”;
3) підпункт 4 викласти в новій редакції:
“4. Проведено оплату рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів(підстава – платіжні доручення і підтвердні документи на здійснення видатків):
Дебет
3542
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
 
3544
Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит
1711
Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет
7221
Видатки спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит
7911
Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет
9122
Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9145
Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9424
Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9573
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:
9574
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені”.
2. Розділ IX Порядку доповнити главою 9 такого змісту:
“Глава 9. Операції по заключенню рахунків для обліку платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, не оплачених
а) загальний фонд:
1. На суму платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету за видатками загального фонду, не оплачених:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9571
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:
9572
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені
б) спеціальний фонд:
1. На суму платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету за видатками спеціального фонду, не оплачених:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9573
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:
9574
Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені”.
Начальник Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності

Л. І. Литвиненко

 
Додаток 4
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України
звітності про виконання державного бюджету
Структура сальдового балансу рахунків
№ п/п
Балансові рахунки
На початок звітного року
Залишок на кінець звітного періоду (року)*
Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**
1
2
3
4
5
1
Клас 1
     
2
1111А
     
3
Усього по групі 111
     
4
1121А
     
5
1122А
     
6
Усього по групі 112
     
7
Усього по розділу 11
     
8
1211А
     
9
1212А
     
10
Усього по групі 121
     
11
1221А
     
12
1222А
     
13
1223А
     
14
1224А
     
15
Усього по групі 122
     
16
1231А
     
17
1232А
     
18
1234А
     
19
Усього по групі 123
     
20
1241А
     
21
1242А
     
22
Усього по групі 124
     
23
Усього по розділу 12
     
24
1311А
     
25
1312А
     
26
1313А
     
27
1314А
     
28
1315А
     
29
Усього по групі 131
     
30
1321А
     
31
1322А
     
32
1323А
     
33
1324А
     
34
1325А
     
35
1326А
     
36
Усього по групі 132
     
37
1331А
     
38
1332А
     
39
1333А
     
40
1334А
     
41
1335А
     
42
Усього по групі 133
     
43
1341А
     
44
1342А
     
45
1343А
     
46
1344А
     
47
1345А
     
48
Усього по групі 134
     
49
Усього по розділу 13
     
50
1411А
     
51
Усього по групі 141
     
52
1421А
     
53
Усього по групі 142
     
54
Усього по розділу 14
     
55
1511А
     
56
1512А
     
57
1513А
     
58
1514А
     
59
1515А
     
60
1516А
     
61
1517А
     
62
1518А
     
63
Усього по групі 151
     
64
1521А
     
65
1522А
     
66
1523А
     
67
1524А
     
68
1525А
     
69
1526А
     
70
1527А
     
71
1528А
     
72
Усього по групі 152
     
73
1531А
     
74
1532А
     
75
1533А
     
76
1534А
     
77
1535А
     
78
1536А
     
79
1537А
     
80
1538А
     
81
Усього по групі 153
     
82
1541А
     
83
1542А
     
84
1543А
     
85
1544А
     
86
1545А
     
87
1546А
     
88
Усього по групі 154
     
89
1551А
     
90
1552А
     
91
1553А
     
92
1554А
     
93
1555А
     
94
1556А
     
95
1557А
     
96
1558А
     
97
Усього по групі 155
     
98
Усього по розділу 15
     
99
1611А
     
100
1612А
     
101
Усього по групі 161
     
102
1621А
     
103
1622А
     
104
1623А
     
105
Усього по групі 162
     
106
1631А
     
107
1632А
     
108
Усього по групі 163
     
109
1641А
     
110
1642А
     
111
Усього по групі 164
     
112
1651А
     
113
1652А
     
114
1653А
     
115
1654А
     
116
Усього по групі 165
     
117
1661А
     
118
1662А
     
119
Усього по групі 166
     
120
1671А
     
121
1672А
     
122
1673А
     
123
Усього по групі 167
     
124
1681А
     
125
1682А
     
126
1683А
     
127
Усього по групі 168
     
128
Усього по розділу 16
     
129
1711А
     
130
Усього по групі 171
     
131
Усього по розділу 17
     
132
Клас 4
     
133
4111А
     
134
4112А
     
135
Усього по групі 411
     
136
4121А
     
137
4122А
     
138
Усього по групі 412
     
139
Усього по розділу 41
     
140
4211А
     
141
4212А
     
142
Усього по групі 421
     
143
4221А
     
144
4222А
     
145
4223А
     
146
4224А
     
147
Усього по групі 422
     
148
4231А
     
149
4232А
     
150
4233А
     
151
4234А
     
152
Усього по групі 423
     
153
4241А
     
154
4242А
     
155
4243А
     
156
4244А
     
157
Усього по групі 424
     
158
4251А
     
159
4252А
     
160
4253А
     
161
4254А
     
162
Усього по групі 425
     
163
Усього по розділу 42
     
164
4311А
     
165
4312А
     
166
Усього по групі 431
     
167
4321А
     
168
4322А
     
169
Усього по групі 432
     
170
Усього по розділу 43
     
171
4411А
     
172
4412А
     
173
Усього по групі 441
     
174
4421А
     
175
4422А
     
176
4423А
     
177
Усього по групі 442
     
178
4431А
     
179
4432А
     
180
Усього по групі 443
     
181
4441А
     
182
4442А
     
183
Усього по групі 444
     
184
4451А
     
185
4452А
     
186
4453А
     
187
4455А
     
188
4456А
     
189
Усього по групі 445
     
190
4461А
     
191
4462А
     
192
4465А
     
193
4466А
     
194
Усього по групі 446
     
195
4471А
     
196
Усього по групі 447
     
197
Усього по розділу 44
     
198
4611А
     
199
4612А
     
200
Усього по групі 461
     
201
4621А
     
202
4622А
     
203
Усього по групі 462
     
204
Усього по розділу 46
     
205
4999А
     
206
Усього по групі 499
     
207
Усього по розділу 49
     
208
Активи – усього
     
209
Клас 2
     
210
2111П
     
211
Усього по групі 211
     
212
2121П
     
213
2122П
     
214
2123П
     
215
Усього по групі 212
     
216
2131П
     
217
Усього по групі 213
     
218
2141П
     
219
Усього по групі 214
     
220
2151П
     
221
2152П
     
222
2153П
     
223
Усього по групі 215
     
224
2161П
     
225
Усього по групі 216
     
226
2171П
     
227
2172П
     
228
2173П
     
229
Усього по групі 217
     
230
Усього по розділу 21
     
231
2211П
     
232
2212П
     
233
Усього по групі 221
     
234
2221П
     
235
2222П
     
236
Усього по групі 222
     
237
2231П
     
238
2232П
     
239
Усього по групі 223
     
240
2241П
     
241
2242П
     
242
Усього по групі 224
     
243
Усього по розділу 22
     
244
2311П
     
245
Усього по групі 231
     
246
2321П
     
247
Усього по групі 232
     
248
Усього по розділу 23
     
249
2411П
     
250
2412П
     
251
Усього по групі 241
     
252
2421П
     
253
2422П
     
254
2423П
     
255
2424П
     
256
Усього по групі 242
     
257
2431П
     
258
2432П
     
259
2433П
     
260
Усього по групі 243
     
261
2441П
     
262
2442П
     
263
2443П
     
264
Усього по групі 244
     
265
Усього по розділу 24
     
266
Клас 3
     
267
3111П
     
268
3112П
     
269
3113П
     
270
Усього по групі 311
     
271
3121П
     
272
3122П
     
273
3123П
     
274
3124П
     
275
3125П
     
276
Усього по групі 312
     
277
3131П
     
278
3132П
     
279
Усього по групі 313
     
280
3141П
     
281
3142П
     
282
3143П
     
283
3144П
     
284
Усього по групі 314
     
285
3151П
     
286
3152П
     
287
3153П
     
288
3154П
     
289
Усього по групі 315
     
290
3161П
     
291
Усього по групі 316
     
292
Усього по розділу 31
     
293
3211П
     
294
3212П
     
295
Усього по групі 321
     
296
3221П
     
297
3222П
     
298
3223П
     
299
3224П
     
300
Усього по групі 322
     
301
3231П
     
302
3232П
     
303
Усього по групі 323
     
304
3241П
     
305
3242П
     
306
Усього по групі 324
     
307
3251П
     
308
3252П
     
309
3253П
     
310
3254П
     
311
Усього по групі 325
     
312
3261П
     
313
3262П
     
314
Усього по групі 326
     
315
3271П
     
316
3272П
     
317
Усього по групі 327
     
318
3281П
     
319
3282П
     
320
Усього по групі 328
     
321
Усього по розділу 32
     
322
3311П
     
323
Усього по групі 331
     
324
3321П
     
325
Усього по групі 332
     
326
Усього по розділу 33
     
327
3411П
     
328
3412П
     
329
Усього по групі 341
     
330
3421П
     
331
3422П
     
332
Усього по групі 342
     
333
Усього по розділу 34
     
334
3511П
     
335
3512П
     
336
3515П
     
337
3516П
     
338
Усього по групі 351
     
339
3521П
     
340
3522П
     
341
3523П
     
342
3524П
     
343
3525П
     
344
3526П
     
345
Усього по групі 352
     
346
3531П
     
347
3532П
     
348
Усього по групі 353
     
349
3541П
     
350
3542П
     
351
3543П
     
352
3544П
     
353
3545П
     
354
3546П
     
355
Усього по групі 354
     
356
3551П
     
357
3552П
     
358
3553П
     
359
3554П
     
360
Усього по групі 355
     
361
Усього по розділу 35
     
362
3611П
     
363
3612П
     
364
Усього по групі 361
     
365
3621П
     
366
3622П
     
367
Усього по групі 362
     
368
Усього по розділу 36
     
369
3711П
     
370
3712П
     
371
3713П
     
372
3714П
     
373
3715П
     
374
3716П
     
375
3717П
     
376
3718П
     
377
3719П
     
378
Усього по групі 371
     
379
3721П
     
380
3722П
     
381
Усього по групі 372
     
382
3731П
     
383
3732П
     
384
3733П
     
385
3734П
     
386
Усього по групі 373
     
387
3741П
     
388
Усього по групі 374
     
389
3751П
     
390
Усього по групі 375
     
391
Усього по розділу 37
     
392
3811П
     
393
3812П
     
394
Усього по групі 381
     
395
3821П
     
396
Усього по групі 382
     
397
3891П
     
398
3892П
     
399
Усього по групі 389
     
400
Усього по розділу 38
     
401
3911П
     
402
Усього по групі 391
     
403
3921П
     
404
3922П
     
405
Усього по групі 392
     
406
3931П
     
407
Усього по групі 393
     
408
3991П
     
409
3992П
     
410
3993П
     
411
3994П
     
412
Усього по групі 399
     
413
Усього по розділу 39
     
414
Клас 4
     
415
4111П
     
416
4112П
     
417
Усього по групі 411
     
418
4121П
     
419
4122П
     
420
Усього по групі 412
     
421
Усього по розділу 41
     
422
4211П
     
423
4212П
     
424
Усього по групі 421
     
425
4221П
     
426
4222П
     
427
4223П
     
428
4224П
     
429
Усього по групі 422
     
430
4231П
     
431
4232П
     
432
4233П
     
433
4234П
     
434
Усього по групі 423
     
435
4241П
     
436
4242П
     
437
4243П
     
438
4244П
     
439
Усього по групі 424
     
440
4251П
     
441
4252П
     
442
4253П
     
443
4254П
     
444
Усього по групі 425
     
445
Усього по розділу 42
     
446
4311П
     
447
4312П
     
448
Усього по групі 431
     
449
4321П
     
450
4322П
     
451
Усього по групі 432
     
452
Усього по розділу 43
     
453
4411П
     
454
4412П
     
455
Усього по групі 441
     
456
4421П
     
457
4422П
     
458
4423П
     
459
Усього по групі 442
     
460
4431П
     
461
4432П
     
462
Усього по групі 443
     
463
4441П
     
464
4442П
     
465
Усього по групі 444
     
466
4451П
     
467
4452П
     
468
4453П
     
469
4455П
     
470
4456П
     
471
Усього по групі 445
     
472
4461П
     
473
4462П
     
474
4465П
     
475
4466П
     
476
Усього по групі 446
     
477
4471П
     
478
Усього по групі 447
     
479
Усього по розділу 44
     
480
4611П
     
481
4612П
     
482
Усього по групі 461
     
483
4621П
     
484
4622П
     
485
Усього по групі 462
     
486
Усього по розділу 46
     
487
4999П
     
488
Усього по групі 499
     
489
Усього по розділу 49
     
490
Пасиви – усього
     
491
Клас 7
     
492
7111А
     
493
Усього по групі 711
     
494
7121А
     
495
Усього по групі 712
     
496
7131А
     
497
7132А
     
498
Усього по групі 713
     
499
Усього по розділу 71
     
500
7211А
     
501
Усього по групі 721
     
502
7221А
     
503
Усього по групі 722
     
504
7231А
     
505
7232А
     
506
Усього по групі 723
     
507
Усього по розділу 72
     
508
7921А
     
509
Усього по групі 792
     
510
Усього по розділу 79
     
511
Клас 6
     
512
6911КП
     
513
Усього по групі 691
     
514
Усього по розділу 69
     
515
Клас 5
     
516
5111А
     
517
5112А
     
518
Усього по групі 511
     
519
5121А
     
520
5122А
     
521
Усього по групі 512
     
522
Усього по розділу 51
     
523
5911А
     
524
Усього по групі 591
     
525
Усього по розділу 59
     
526
Активи – усього
     
527
Клас 6
     
528
6111П
     
529
6112П
     
530
6113П
     
531
6114П
     
532
Усього по групі 611
     
533
6121П
     
534
6122П
     
535
6123П
     
536
6124П
     
537
Усього по групі 612
     
538
Усього по розділу 61
     
539
6211П
     
540
Усього по групі 621
     
541
6221П
     
542
Усього по групі 622
     
543
Усього по розділу 62
     
544
6411П
     
545
6412П
     
546
Усього по групі 641
     
547
6421П
     
548
6422П
     
549
Усього по групі 642
     
550
Усього по розділу 64
     
551
Клас 7
     
552
7131П
     
553
7132П
     
554
Усього по групі 713
     
555
Усього по розділу 71
     
556
7231П
     
557
7232П
     
558
Усього по групі 723
     
559
Усього по розділу 72
     
560
7911КА
     
561
Усього по групі 791
     
562
7921П
     
563
Усього по групі 792
     
564
Усього по розділу 79
     
565
Клас 5
     
566
5111П
     
567
5112П
     
568
Усього по групі 511
     
569
5121П
     
570
5122П
     
571
Усього по групі 512
     
572
Усього по розділу 51
     
573
5911П
     
574
Усього по групі 591
     
575
Усього по розділу 59
     
576
Пасиви – усього
     
577
Доходи бюджету – усього
     
578
Видатки бюджету – усього
     
579
Результат бюджету – усього
     
580
Управлінський облік
     
581
8 клас
     
582
8211А
     
583
8212А
     
584
8213А
     
585
8214А
     
586
8215А
     
587
8216А
     
588
Усього по групі 821
     
589
8221А
     
590
8222А
     
591
Усього по групі 822
     
592
8241А
     
593
8242А
     
594
Усього по групі 824
     
595
8251А
     
596
8252А
     
597
Усього по групі 825
     
598
Усього по розділу 82
     
599
8311А
     
600
8312А
     
601
Усього по групі 831
     
602
8321А
     
603
8322А
     
604
Усього по групі 832
     
605
Усього по розділу 83
     
606
8511А
     
607
8512А
     
608
Усього по групі 851
     
609
8521А
     
610
8522А
     
611
Усього по групі 852
     
612
Усього по розділу 85
     
613
8621А
     
614
Усього по групі 862
     
615
8651А
     
616
Усього по групі 865
     
617
8661А
     
618
Усього по групі 866
     
619
8681А
     
620
Усього по групі 868
     
621
Усього по розділу 86
     
622
8711А
     
623
8712А
     
624
8713А
     
625
8714А
     
626
Усього по групі 871
     
627
8731А
     
628
8732А
     
629
Усього по групі 873
     
630
8751А
     
631
8752А
     
632
8753А
     
633
Усього по групі 875
     
634
8781А
     
635
8782А
     
636
Усього по групі 878
     
637
8791А
     
638
8792А
     
639
Усього по групі 879
     
640
Усього по розділу 87
     
641
8921КП
     
642
Усього по групі 892
     
643
Усього по розділу 89
     
644
Активи – усього
     
645
8 клас
     
646
8111П
     
647
8112П
     
648
8113П
     
649
8114П
     
650
Усього по групі 811
     
651
8121П
     
652
8122П
     
653
8123П
     
654
8124П
     
655
8125П
     
656
8126П
     
657
8127П
     
658
Усього по групі 812
     
659
8141П
     
660
8142П
     
661
Усього по групі 814
     
662
Усього по розділу 81
     
663
8411П
     
664
8412П
     
665
Усього по групі 841
     
666
8421П
     
667
8422П
     
668
Усього по групі 842
     
669
Усього по розділу 84
     
670
8611П
     
671
Усього по групі 861
     
672
8631П
     
673
Усього по групі 863
     
674