Наказ Державної фіскальної служби України “Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами” від 24.10.2014 р. № 213

Редакція: 14.02.2015 р.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 24 жовтня 2014 року № 213

Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної фіскальної служби України
від 14 лютого 2015 року № 85
З метою забезпечення належного виконання вимог статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” та відповідно до пункту 1.1.5 наказу ДФС України від 19.08.2014 № 50 “Про результати аудиту ефективності надання послуг з видачі ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі, та тютюновими виробами, на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами” наказую:
1. Затвердити Рекомендації щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 21.10.2013 № 603 “Про затвердження Порядку організації роботи головних управлінь Міндоходів із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами”.
3. Начальникам головних управлінь ДФС в областях та м. Києві протягом десяти днів з моменту підписання цього наказу:
3.1. організувати роботу з приймання документів та видачі ліцензій у центрах обслуговування платників, що діють на районному рівні, у межах надання адміністративних послуг у сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
3.2. зобов’язати начальників державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міста Києва), районах у містах, об’єднаних державних податкових інспекцій головних управлінь ДФС в областях та м. Києві:
3.2.1. визначити посадових осіб, відповідальних за приймання документів та видачу оформлених бланків ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;
3.2.2. через засоби масової інформації довести до відома платників податків, зареєстрованих на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць, інформацію про можливість отримання в центрах обслуговування платників адміністративних послуг у сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
4. Департаменту комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.
5. Координаційно-моніторинговому департаменту (Міщенко С. Г.) внести зміни до Репозиторію звітної і статистичної інформації, затвердженого наказом Державної фіскальної служби України від 07.10.2014 № 168.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова
І.О. Білоус
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДФС України
від 24 жовтня 2014 року № 213
Рекомендації щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
Рекомендації розроблені відповідно до статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (далі – Закон України № 481), Закону України від 01 червня 2000 року № 1775-III “Про ліцензування певних видів діяльності” та визначають механізм приймання документів і видачі ліцензій на вид господарської діяльності – роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами (далі – ліцензії) у головних управліннях Державної фіскальної служби України (далі – Головне управління).
1. Загальні положення
1.1. Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.
1.2. Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади за місцем торгівлі суб’єкта господарювання, в поїздах, на морських або річкових суднах – за місцем формування поїзда (приписки судна).
1.3. Ліцензії оформляються на бланках єдиного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року № 1719 “Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності”, з додатком до ліцензії у випадках, передбачених законодавством.
2. Порядок приймання документів
2.1. Ліцензія видається на підставі заяви та документів, перелік яких визначено Законом № 481, поданих суб’єктом господарської діяльності (особисто або через представника, або надіслані рекомендованими листами) до Головного управління або до Центру обслуговування платників (далі ЦОП) за місцем провадження суб’єктом господарювання торговельної діяльності.
2.2. Пункт 2.2 виключено
(згідно з наказом Державної фіскальної служби України від 14.02.2015 р. № 85)
2.3. Документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
(пункт 2.3 у редакції наказу Державної фіскальної служби України від 14.02.2015 р. № 85)
2.4. У разі подання суб’єктом господарювання документів до ЦОП уповноважена особа здійснює прийом документів, перевіряє повноваження особи, яка підписала заяву, комплектність документів та достовірність зазначеної у них інформації, здійснює їх реєстрацію у відповідних журналах, сторінки якого пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою, та забезпечує передачу документів до структурного підрозділу Головного управління, до функцій якого належить здійснення загального діловодства, протягом одного робочого дня з моменту реєстрації (з урахуванням загального терміну розгляду документів, встановленого законодавством).
3. Порядок розгляду та видачі документів
3.1. Розгляд поданих документів, оформлення (підготовка, друкування) ліцензій (додатків до ліцензій) дублікатів ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, переоформлення ліцензій у разі зміни зазначених у них відомостей, внесення інформації до ліцензії про сплату чергового щоквартального платежу, призупинення дії ліцензій та анулювання ліцензій здійснюється структурним підрозділом головного управління, до повноважень якого належить виконання функцій у сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (далі – структурний підрозділ головного управління).
3.2. Розгляд заяви про видачу ліцензії здійснює структурний підрозділ головного управління у такому порядку:
перевіряє відповідність поданих документів законодавству України;
приймає рішення про видачу ліцензії (дубліката) або готує вмотивоване рішення про відмову у видачі ліцензії;
здійснює перевірку фактичного надходження коштів за видачу ліцензії (дубліката) до бюджету;
проводить видачу ліцензії або дубліката ліцензії;
вносить відповідні дані до ліцензійного реєстру та направляє відомості до Єдиного ліцензійного реєстру.
3.3. Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається у порядку, визначеному чинним законодавством, у разі:
недостовірності даних у поданих заявником документах;
невідповідності заявника згідно з поданими документами умовам провадження діяльності, що ліцензується.
3.4. Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів від дня одержання документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.
3.5. За видачу ліцензії справляється плата у розмірі, встановленому законодавством.
При прийнятті платіжного доручення уповноважена особа перевіряє наявність відбитка штампа банку, інформацію про призначення платежу та правильність номера рахунку.
3.6. Підготовлена до видачі ліцензія (а також відмітки про поточні щоквартальні внески) підписується уповноваженою особою Головного управління і засвідчується печаткою.
3.7. У додатку до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями суб’єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.
3.8. У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.
3.9. У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання дублікат ліцензії. Термін дії дубліката ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.
3.10. Внесення інформації до ліцензії про сплату чергового щоквартального платежу здійснюється структурним підрозділом головного управління на підставі поданої заявником копії платіжного документа.
3.11. Підготовлені до видачі оригінали ліцензій, дублікати ліцензій видаються суб’єкту господарювання або передаються уповноваженій особі ЦОП для видачі суб’єктам господарювання. Інформація про видані ліцензії заноситься до журналу обліку видачі ліцензій.
3.12. Ліцензії видаються заявникові при пред’явленні ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю.
Директор Департаменту
контролю за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів

В.І. Герц

Наказ Державної фіскальної служби України “Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами” від 24.10.2014 р. № 213

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>