Наказ Державної фіскальної служби України “Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) “Звіт про кількісний склад державних службовців” та Інструкції щодо її заповнення” від 24.07.2015 р. № 161

Не набрав чинності
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
НАКАЗ
від 24 липня 2015 року № 161
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2015 р. за № 970/27415

Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) “Звіт про кількісний склад державних службовців” та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Законів України “Про державну статистику”, “Про інформацію”, “Про державну службу”, підпунктів 5, 9 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, з метою удосконалення порядку інформування державними органами, установами та організаціями, посади керівних працівників та спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців, про кількісний склад державних службовців та для забезпечення проведення оперативного моніторингу кадрового забезпечення у сфері державної служби
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму звітності КСДС (квартальна) “Звіт про кількісний склад державних службовців” (далі – Звіт за формою КСДС) та Інструкцію щодо заповнення форми звітності КСДС (квартальна) “Звіт про кількісний склад державних службовців” (далі – Інструкція), що додаються.
2. Установити, що дія цього наказу поширюється на державні органи, установи та організації, посади керівних працівників та спеціалістів яких віднесені до посад державної служби (далі – державні органи).
3. Управлінню стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення (відділ аналітичної та організаційної роботи) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення (відділ аналітичної та організаційної роботи) забезпечити опрацювання Звітів за формою КСДС, поданих до Нацдержслужби, формування, супроводження ведення та проведення оновлення відомостей обліку кількісного складу державних службовців державних органів.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова
К.О. Ващенко
 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

 

В. о. Голови Державної
служби статистики України
І.М. Жук
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Національного агентства України з питань державної служби
від 24 липня 2015 року № 161
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2015 р. за № 970/27415
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності КСДС (квартальна) “Звіт про кількісний склад державних службовців”
I. Загальні положення
1.1. Звіт за формою звітності КСДС (квартальна) “Звіт про кількісний склад державних службовців” (далі – Звіт за формою КСДС) складають щокварталу станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом, за наростаючим підсумком державні органи, установи та організації, посади керівних працівників та спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців (далі – державні органи), а саме:
1) апарати державних органів;
2) територіальні органи державних органів (далі – територіальні органи);
3) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (апарати та структурні підрозділи);
4) районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації (апарати та структурні підрозділи).
1.2. Підставою для складання Звіту за формою КСДС є дані первинного обліку державних службовців за календарний рік станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом: накази (розпорядження) про призначення на посаду державного службовця, звільнення з посади державного службовця.
1.3. Розподіл працівників за категоріями посад державних службовців проводиться відповідно до класифікації посад, визначених статтею 25 Закону України “Про державну службу”, а також актами Кабінету Міністрів України.
II. Порядок складання Звіту за формою КСДС
2.1. Звіт за формою КСДС складається відповідно до цієї Інструкції та подається не пізніше встановлених у формі звітності строків. Звіт за формою КСДС заповнюється державною мовою.
2.2. Звіт за формою КСДС складає служба персоналу (структурний підрозділ або спеціаліст з питань кадрової роботи) державного органу.
Звіт за формою КСДС підписується особою, відповідальною за заповнення форми звітності, та керівником служби персоналу державного органу, після чого скріплюється печаткою.
2.3. У розділі I “Кількісний склад державних службовців” Звіту за формою КСДС наводяться:
зведені дані про кількісний склад державних службовців державного органу за категоріями посад державних службовців станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом;
у графі 12 – кількість вакантних посад за категоріями посад державних службовців (графи 13 – 19);
облікова кількість державних службовців, у тому числі за категоріями посад державних службовців (графи 12 – 27), яка визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722;
у рядках 2.1, 3.1, 6.1, 9.1 – загальна кількість керівного складу державного органу, у тому числі заступників керівника державного органу, заступників керівника – керівників самостійних структурних підрозділів;
у рядках 2.2, 3.2, 6.2, 7.1, 9.2, 10.1 – загальна кількість керівників самостійних структурних підрозділів державного органу, у тому числі заступників керівника, заступників керівника – начальників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів;
у рядку 4 – загальна кількість територіальних органів;
у рядку 5 – загальна кількість структурних підрозділів у складі апарату державного органу;
у рядку 8 – загальна кількість структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
у рядку 11 – загальна кількість районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;
у рядку 12 – загальна кількість структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.
2.4. У розділі II “Кількість призначених державних службовців” Звіту за формою КСДС наводяться:
зведені дані про кількість державних службовців, призначених до державного органу за категоріями посад державних службовців з 01 числа по останній робочий день звітного періоду включно;
окремо – дані про кількість державних службовців, призначених у встановленому законодавством порядку за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця;
у графах 12, 21 – кількість працівників, які до призначення на посаду державного службовця вже перебували на державній службі, тобто прийняті на державну службу не вперше незалежно від того, призначені вони у порядку переведення з іншого державного органу чи на момент призначення не перебували на посадах, які віднесені до посад державних службовців.
2.5. У розділі III “Кількість звільнених державних службовців” Звіту за формою КСДС наводяться зведені дані державного органу про кількість державних службовців за категоріями посад державних службовців, які звільнилися у звітному періоді.
Якщо датою звільнення державного службовця та відповідно останнім днем роботи є останній робочий день звітного періоду, він відображається у кількості звільнених державних службовців у звіті за наступний звітний період.
III. Порядок подання форми звітності
3.1. Звіт за формою КСДС щокварталу складають державні органи та подають до Нацдержслужби.
3.2. Звіт за формою КСДС подається до Нацдержслужби в паперовому та електронному вигляді із супровідним листом. Інформація в електронному вигляді повинна повністю відповідати інформації в паперовому вигляді.
3.3. Територіальні органи в установлений строк подають Звіт за формою КСДС до державного органу вищого рівня.
3.4. Державний орган вищого рівня, що має територіальні органи, перевіряє Звіт за формою КСДС на предмет актуальності, достовірності та повноти, узагальнює його та в установлений строк подає до Нацдержслужби.
3.5. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації складають Звіт за формою КСДС та в установлений строк подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3.6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації перевіряють Звіт за формою КСДС на предмет актуальності, достовірності та повноти, узагальнюють його та в установлений строк подають до Нацдержслужби.
Начальник Управління
стратегічного планування
та інформаційно-аналітичного

Г.І. Балковенко

Наказ Державної фіскальної служби України “Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) “Звіт про кількісний склад державних службовців” та Інструкції щодо її заповнення” від 24.07.2015 р. № 161

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>