Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку” від 27.07.1998 р. № 264

Редакція: 27.07.1998 р.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 27 липня 1998 року № 264

Про затвердження типових форм первинного обліку

На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики наказую:
1. Затвердити типові форми первинного обліку з використання води і ввести їх в дію з 1 січня 1999 року:
2. Управлінню статистичної методології та планування (Павелко Р. В.) у місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам “Бланковидаву”, міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам, іншим об’єднанням підприємств зразки затверджених форм первинної облікової документації.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови Комітету
В. А. Головко
 
 
Вказівки по застосуванню та заповненню типових форм №№ ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13
Дані журналів первинного обліку є основою для заповнення статистичної звітності за формою № 2-тп (водгосп), складання проектів планів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, а також для розрахунків плати за використання води промисловими та сільськогосподарськими підприємствами.
Кожне підприємство (організація, установа) повинне мати укрупнену балансову схему прямоточного, оборотного водопостачання та водовідведення із зазначенням та нумерацією місць виміру забору (приймання) та скидання води, а також пунктів передачі її іншим споживачам.
Вимір витрат води проводиться у пункті обліку на кожному водозаборі та випуску зворотних вод, а також у системах оборотного водопостачання, повторного використання зворотних вод та у пунктах передачі (приймання води) іншим водокористувачам.
На кожний водозабір, скидання зворотних вод, пункт одержання та передачі свіжої та зворотної води, оборотну систему і т. п. відкривається окремий журнал або відводиться у ньому необхідна кількість листів.
До систем оборотного водопостачання відносяться системи технічного водопостачання, призначені для багаторазового використання води у технологічних циклах підприємства. Зворотна вода може подаватися без підготовки або проходити відповідну водопідготовку.
Річна витрата оборотної води чисельно дорівнює тій кількості свіжої води, яка була б подана на виробничі потреби при відсутності оборотного водопостачання.
До системи оборотного водопостачання не відносяться системи водопостачання, в яких для охолодження чи затримання (акумуляції) відпрацьованої води використовуються об’єкти єдиного державного водного фонду України (ріки, канали, озера, водосховища, за виключенням наливних водосховищ, ставків-охолоджувачів та інших водних об’єктів, спеціально відданих для вказаних цілей у відокремлене користування).
Склад та властивості зворотних вод визначаються на кожному випуску їх у водні об’єкти, а також на кожній свердловині, по якій зворотні води закачуються до підземних горизонтів.
При наявності на одному підприємстві декількох водозаборів та випусків зворотних вод на кожний з них ведуть журнал первинного обліку використання вод за кількісними та якісними показниками (типові форми №№ ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13).
Вибір водовимірювальних приладів та обладнання визначається їх призначенням, величиною витрат води (максимальних та мінімальних), що необхідно вимірювати, продуктивністю водозабірних та водоскидних споруд, складом зворотних вод.
Підприємства, організації та установи, які користуються питною водою з комунальних водопроводів і скидають зворотні води до комунальної каналізації у разі відсутності водомірів або розміщення водомірних пристроїв з порушенням діючих Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів, відсутністю паспорта водолічильника та умов встановлення водолічильників, розраховуються за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/с та дією її повним перерізом протягом 24 годин на добу (Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення у містах і селищах України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 1 липня 1994 р. № 65, пп. 4.12; 9.6).
На підприємствах, організаціях та установах, що не мають відповідної водовимірювальної апаратури, витрати води за узгодженням з органами Держводгоспу та Мінекобезпеки України, як виняток, до встановлення контрольно-вимірювальних приладів, можуть визначатись розрахунково за обсягом продукції, що випускається, нормами водоспоживання та відведення зворотних вод на одиницю продукції, характеристиками працюючих насосів, витратами електроенергії чи іншим можливим методом. Показники витрати води заносяться до спеціального журналу за типовою формою № ПОД-12.
При обліку водоспоживання та водовідведення для потреб підприємств, організацій та установ розрахунок споживання та відведення вод проводиться за кількістю днів роботи, а для потреб населення – за кількістю календарних днів у звітному періоді.
Метод визначення кількості зворотних вод встановлюється при укладанні договору.
Порядок відомчого лабораторного контролю за скиданням зворотних вод у водні об’єкти (періодичність, місце відбору, перелік забруднюючих речовин (інгредієнтів), методи їх аналізу і т. п., що визначаються, та їх кількість, що скидається із зворотними водами, узгоджується з органами Держводгоспу та Мінекобезпеки України.
При заповненні форм слід керуватися вимогами та визначеннями, викладеними в Інструкції щодо заповнення форми державної статистичної звітності № 2-тп (водгосп) “Звіт про використання води”.
Форми заповнюються та підписуються особою, що відповідає за ведення первинного обліку використання води на підприємстві, та затвердженою наказом директора (керівника) підприємства, організації, установи. Правильність заповнення форм та достовірність даних, що приведені в них, систематично перевіряються керівником відповідної служби підприємства, що підтверджується його підписом у журналі.
Записи у журналах №№ ПОД-11, ПОД-12 ведуть щодобово. 
Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку” від 27.07.1998 р. № 264

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>