Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-житлофонд (річна) “Квартирна черга та надання житлових приміщень” від 21.07.2008 р. № 248

Редакція: 01.01.2010 р.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 21 липня 2008 року № 248
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2008 р. за № 742/15433

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-житлофонд (річна) “Квартирна черга та надання житлових приміщень”

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету статистики України від 27.07.2009 р. № 283)
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
від 27 липня 2009 року № 283
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики житлових умов та отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження№ 4-житлофонд (річна) “Квартирна черга та надання житлових приміщень” (далі – Інструкція), що додається, та ввести в дію зі звіту за 2008 рік.
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету статистики України від 27.07.2009 р. № 283)
2. Органам місцевого самоврядування (квартвідділам) та підприємствам усіх видів економічної діяльності, які здійснюють квартирний та кооперативний облік, при заповненні форми державного статистичного спостереження № 4-житлофонд (річна) “Квартирна черга та надання житлових приміщень” використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету статистики України від 27.07.2009 р. № 283)
3. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.) визначити необхідний тираж і передати адміністративно-господарському департаменту Інструкцію, затверджену цим наказом, для виготовлення.
4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кононенкова А. А.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим наказом.
5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 07.09.2007 № 340 “Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-житлофонд (річна) “Звіт про квартирну чергу та надання житлових приміщень”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2007 за № 1120/14387, з 01.01.2008.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.
Голова
О. Г. Осауленко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 21 липня 2008 року № 248
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2008 року за № 742/15433
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-житлофонд (річна) “Квартирна черга та надання житлових приміщень”
(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету статистики України від 27.07.2009 р. № 283)
I. Загальні положення
1.1. Звітним періодом для форми державного статистичного спостереження № 4-житлофонд (річна) “Квартирна черга та надання житлових приміщень” (далі – форма № 4-житлофонд) є 12 місяців: з 1 січня до 31 грудня звітного року.
(пункт 1.1 у редакції наказу Державного комітету статистики України від 27.07.2009 р. № 283)
1.2. При заповненні форми № 4-житлофонд необхідно керуватися Житловим кодексом Української РСР, Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Законом України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Законом України “Про охорону дитинства”, Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Законом України “Про житловий фонд соціального призначення”, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 11 грудня 1984 року № 470 (зі змінами) (далі – Правила), іншими законами та нормативно-правовими актами.
1.3. Форму № 4-житлофонд, яка містить відомості про квартирну чергу та надання житлових приміщень, складають органи місцевого самоврядування (квартвідділи) та підприємства всіх видів економічної діяльності, які здійснюють квартирний та кооперативний облік.*
(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету статистики України від 27.07.2009 р. № 283)
____________
* З метою уникнення подвійного обліку заповнюють лише підприємства, які не надають інформацію про квартирну чергу в органи місцевого самоврядування.
Підприємства, що ведуть тільки контрольні списки своїх працівників, відповідно до пункту 41 Правил за формою № 4-житлофонд не звітують.
Органи місцевого самоврядування (квартвідділи) та підприємства всіх видів економічної діяльності, які здійснюють квартирний та кооперативний облік, складають окремі звіти:
про кількість сімей, які стоять на черзі на одержання житла з державного фонду;
про кількість сімей, які стоять на черзі на будівництво кооперативних квартир згідно із затвердженою чергою, а не за попередніми списками або прийнятими заявами;
про кількість сімей, які перебувають на черзі на одержання житла соціального призначення із житлового фонду соціального призначення (житло всіх форм власності, крім соціальних гуртожитків, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк).
II. Заповнення форми
2.1. Усі показники форми № 4-житлофонд необхідно заповнювати за даними первинної облікової документації: книги обліку громадян, які стоять на черзі на одержання житлових приміщень, списку громадян, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень, корінців ордерів, які видані на одержання житлової площі згідно з рішенням органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій.
2.2. Розділ I. Кількість сімей та одиноких осіб, які стоять на черзі
У цьому розділі наводяться дані, що характеризують кількість сімей, які стоять на черзі на отримання житла, за різними ознаками.
У рядку 01 указується кількість сімей, які стоять на черзі для одержання житла (усього).
Одиноких осіб, які взяті в списках на облік, указують у звіті як сім’ю (1 особа – одна сім’я).
У рядку 02 вказується загальна кількість громадян, які стоять на черзі та користуються правом першочергового одержання житла.
У рядку 03 вказується кількість громадян – учасників бойових дій та учасників війни, які мають статус ветеранів війни, визначений Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
У рядку 04 вказується кількість громадян – учасників бойових дій на території інших країн, статус яких визначено Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
У рядку 05 указується кількість сімей військовослужбовців, звільнених у запас чи відставку за віком, станом здоров’я або скороченням штатів, які мають пільги на основі чинних нормативно-правових актів.
У рядку 06 указується кількість багатодітних сімей, які мають трьох і більше дітей. Слід урахувати, що ці сім’ї не втрачають права першочергового одержання житла в разі, якщо після взяття сім’ї на квартирний облік діти досягнуть повноліття. Матері, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, користуються правом на першочергове одержання житла незалежно від віку і місця проживання дітей.
У рядку 07 указується кількість одиноких матерів, які користуються правом на першочергове одержання житла. Це матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.
У рядку 08 указується кількість громадян, які проживають в аварійному, ветхому житлі або в квартирі, що не відповідає санітарним та будівельним нормам, незалежно від терміну проживання.
У рядку 09 указується кількість громадян, які хворіють на тяжкі форми хронічних захворювань, перелік таких захворювань затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
У рядку 10 указується кількість громадян інших категорій, яким надано право першочергового одержання житлових приміщень згідно з чинним законодавством.
У рядку 11 указується кількість громадян, які користуються правом позачергового одержання житла.
У рядку 12 указується кількість інвалідів війни, статус яких визначено Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
У рядку 13 указується кількість сімей загиблих військовослужбовців, до яких належать дружина (чоловік) загиблого(ї), які не були в повторному шлюбі, та дорослі діти, які взагалі не були одружені, а також прирівняні до них.
У рядку 14 указується кількість сімей, які мають у своєму складі осіб, віднесених до категорій I та II постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
У рядку 15 указується кількість громадян інших категорій, яким надано право позачергового одержання житлових приміщень згідно з чинним законодавством.
У рядку 16 указується кількість громадян, які взяті на квартирний облік у загальній черзі.
У рядку 17 із загальної кількості всіх сімей, які взяті на квартирний облік, указується кількість сімей, що мешкають у комунальних квартирах.
Комунальними вважаються квартири, у яких мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.
У рядку 18 із загальної кількості всіх сімей, які перебувають на квартирному обліку, указується кількість сімей робітників та службовців, що проживають у гуртожитках підприємств, організацій, установ.
Особи, які мешкають у гуртожитках навчальних закладів тимчасово, під час навчання на квартоблік не беруться і в зазначеному рядку не відображаються.
У рядку 19 із загальної кількості всіх сімей, які перебувають на квартирному обліку, указується кількість молодих сімей.
Молодою сім’єю вважається подружжя, у якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років, або неповна сім’я, у якій мати (батько) віком до 35 років.
3.3. Розділ II. Надання житла протягом року
У розділі II наводяться дані про кількість сімей, які у звітному році одержали житло та поліпшили житлові умови.
Категорії сімей відповідають категоріям, перерахованим у розділі I.
У графі 1 указується загальна кількість сімей, які поліпшили свої житлові умови незалежно від того, перебували вони на квартобліку чи ні, а в графі 2 – з них у новобудовах.
У графах 3 7 указується розподіл сімей, які одержали житло та поліпшили житлові умови за часом перебування на обліку.
У графі 8 указується кількість сімей, які одержали житлові приміщення в порядку тимчасового поліпшення житлових умов. На бажання сімей їм може тимчасово, без зняття з квартирного обліку, надаватися житло.
У рядку 39 указується кількість сімей-черговиків, які поліпшили свої житлові умови шляхом купівлі житла за кошти підприємства (повністю або частково).
Заступник директора
департаменту статистики послуг
І. М. Самченко
Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-житлофонд (річна) “Квартирна черга та надання житлових приміщень” від 21.07.2008 р. № 248

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>