Лист Професійної спілки працівників охорони здоров’я України “Щодо незастосування норм пункту 9 Прикінцевих положень Закону № 76 до працівників закладів охорони здоров’я” від 26.06.2015 р. № 01-176

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 26.06.2015 р. № 01-176
Щодо незастосування норм пункту 9 Прикінцевих положень Закону № 76 до працівників закладів охорони здоров’я
До Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (далі – Профспілка) надходять звернення від медичних працівників членів Профспілки, територіальних організацій Профспілки щодо застосування норм пункту 9 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-УІІ (далі – Закон № 76) до працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.
керівникам органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою) надано право у межах бюджетних призначеньбез згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін. Також встановлено, що при здійсненні органами виконавчої влади та іншими державними органами цих заходів положення статті 26 Закону України «Про відпустки» та статей 32, 56 та 84 Кодексу законів про працю України (у частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи па умовах неповного робочого часу) не застосовуються.
Тлумачення понять «керівник органу виконавчої влади» та «державний орган» було надано в роз’ясненні Міністерства соціальної політики України від 09.09.2014 № 3761/0/10-14/13.
Так, відповідно до пункту 1 частини четвертої етапі 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», керівником центрального органу виконавчої влади, який не є міністерством, є посадова особа, яка очолює центральний орган виконавчої влади, здійснює керівництво його діяльністю.
В абзацах третьому та четвертому пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 16-рп/2002 {справа про суміщення службової діяльності керівників органів виконавчої влади) єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні дійшов висновку, що термін «керівник» центрального чи місцевого органу виконавчої влади, який міститься в частині першій статті 120 Конституції України (Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади), означає посадову особу виконавчого органу, сукупність кваліфікуючих ознак якої визначає статус керівника.
До цих ознак належать конкретні державно-владні повноваження виконавчого та розпорядчого характеру такої посадової особи у сфері виконавчої влади, які їй, згідно з Конституцією та законами України, надаються відповідними органами державної влади (розподіл обов’язків між своїми заступниками; розпорядження матеріально-фінансовими цінностями; керівництво та спрямування роботи виконавчого органу і його апарату; вирішення кадрових питань; підписання правових актів виконавчого органу; представництво виконавчого органу у відносинах з громадянами, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності тощо).
Що стосується поняття «державний орган», то чинне законодавство не містить тлумачення даного поняття. Проте, відповідно до частини першої статті 6 Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Статтею 75 Конституції України передбачено, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України. Відповідно до частини четвертої статі 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.
Систему органів виконавчої влади відповідно до розділу VI Конституції України, частини першої статті 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», частини першої статті 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», частини другої статті 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» складають Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.
Тобто державна влада реалізується через відповідні види державних органів (трьох гілок влади).
Враховуючи вищенаведене та з метою недопущення порушення трудових та соціально-економічних прав членів Профспілки, просимо надати роз’яснення щодо незастосування норм пункту 9 Прикінцевих положень Закону №76 до працівників закладів охорони здоров’я.
Голова Профспілки
В.М. Коваль
Лист Професійної спілки працівників охорони здоров’я України “Щодо незастосування норм пункту 9 Прикінцевих положень Закону № 76 до працівників закладів охорони здоров’я” від 26.06.2015 р. № 01-176

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>