Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг “Щодо надання роз’яснень про облік електричної енергії” від 08.06.2015 р. № 5394/15/61-15

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ЛИСТ
від 08.06.2015 р. № 2375/15/61-15
Щодо надання роз’яснень
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далi — НКРЕКП), розглянула лист ВАТ «Тернопiльобленерго» вiд 23.04.2015 № 1825/34 (далi — лист) щодо надання роз’яснень та на замiну листа Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України вiд 21.08.2009 № 5598/09/17-09 в межах своєї компетенцiї повiдомляє.
Щодо облiку електричної енергiї для потреб юридичних осiб та фiзичних осiб — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi
Взаємовiдносини, якi виникають в процесi продажу i купiвлi електричної енергiї мiж виробниками або постачальниками електричної енергiї та споживачами (на роздрiбному ринку електричної енергiї), регулюються Правилами користування електричною енергiєю, затвердженими постановою НКРЕ вiд 31.07.96 № 28 (далi — ПКЕЕ).
Вiдповiдно до пункту 3.1 ПКЕЕ електроустановки споживачiв мають бути забезпеченi необхiдними розрахунковими засобами облiку електричної енергiї для розрахункiв за спожиту електричну енергiю, технiчними засобами контролю i управлiння споживанням електричної енергiї та величини потужностi.
Площадка вимiрювання — забезпечена точкою вимiрювання або точками вимiрювання електроустановка або сукупнiсть електроустановок, виключно мiж якими можливi перетiкання електричної енергiї технологiчними електричними мережами власника електроустановок, у якi надходить або з яких вiддається електрична енергiя (абзац шiстдесят третiй пункту 1.2 ПКЕЕ).
Згiдно з положенням пункту 3.6 ПКЕЕ пiдключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) облiку електричної енергiї, забороняється, за винятком випадкiв, передбачених роздiлом 6 цих Правил.
Споживання електричної енергiї за вiдповiдним тарифом має бути забезпечене окремим облiком.
Окремi площадки вимiрювання мають бути забезпеченi засобами облiку, якi дають можливiсть органiзувати розрахунковий облiк за вiдповiдним тарифом на всiй площадцi вимiрювання.
При цьому, згiдно частин шостої та сьомої пункту 6.1 ПКЕЕ за електричну енергiю, що облiковується на окремiй площадцi вимiрювання, розрахунки здiйснюються за одним тарифом.
На територiї споживача за однiєю адресою вiдповiдно до проектних рiшень може бути органiзовано одну або декiлька додаткових (окремих) площадок вимiрювання. При цьому проектом має бути виключена можливiсть приєднання на додаткових (окремих) площадках вимiрювання електроустановок або струмоприймачiв, не передбачених проектом.
Таким чином, для юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв можливе застосування процедури роздiлу об’єкта на виокремленнi площадки вимiрювання для рiзних цiлей з встановленням окремих приладiв облiку на кожнiй площадцi для проведення розрахункiв за рiзними тарифами у вiдповiднi розрахунковi перiоди.
Щодо облiку електричної енергiї для потреб фiзичних осiб — населення
Вiдносини мiж споживачами електричної енергiї та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергiєю для населення, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.99 № 1357 (далi — ПКЕЕН).
Вiдповiдно до пункту 9 ПКЕЕН споживання електричної енергiї без приладiв облiку не допускається, крiм випадкiв, передбачених цими Правилами.
У квартирах або iнших об’єктах споживача, розташованих за однiєю адресою, встановлюється один прилад облiку незалежно вiд кiлькостi господарських будiвель.
Згiдно з пунктом 12 ПКЕЕН у разi вибору споживачем iншого виду тарифу на електричну енергiю енергопостачальник встановлює вiдповiдний прилад облiку. При цьому споживач оплачує вартiсть нового приладу облiку з урахуванням балансової вартостi та амортизацiйного зносу приладу облiку, який замiнюється.
Таким чином, для облiку електричної енергiї, спожитої населенням для побутових або iнших господарських потреб, може застосовуватися лише один прилад облiку електричної енергiї.
Член НКРЕКП
В. Тарасюк
Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг “Щодо надання роз’яснень про облік електричної енергії” від 08.06.2015 р. № 5394/15/61-15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>