Лист Національного банку України “Щодо внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 06.03.2015 р № 53-01003/15049

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.03.2015 р № 53-01003/15049

Щодо внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Національний банк України розглянув пропозиції щодо внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюте1 (далі – Інструкція) у зв’язку з набранням чинності Закону України від 28 грудня 2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України про податкову реформу», спрямовані з листами Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України², і повідомляє.

Про введення порядку подання стягувачами в банки в електронному вигляді інкасових доручень (розпоряджень) про стягнення грошових коштів з рахунків клієнтів

Для впровадження електронного документообігу між банками та органами стягнення повинні бути розроблені і доведені до банків його правила, які повинні включати: технологію передачі інформації, порядок формування електронного документа, накладення на нього електронно-цифрового підпису та, відповідно, порядок обробки даного документа у банку- одержувача, порядок вирішення спірних питань, порядок архівного зберігання переданої інформації.

Слід зазначити, що електронний документообіг може бути організований по одному з наступних двох основних принципів:

створення системи електронного документообігу з колом учасників, визначених власником і оператором системи, який вирішує всі ці питання;

визначення загальних принципів і правил, за якими будь-який учасник електронного документообігу може створити електронний документ, і будь-який інший учасник отримати, переконатися в його автентичності і використовувати.

На сьогоднішній день в Україні існують і успішно функціонують тільки системи, створені за першим принципом, зокрема, відомчі системи електронного документообігу, платіжні системи, система подання Державної фіскальної службі повідомлень про відкриття/закриття рахунків у банках тощо Для них вищевказані правила встановлюють власник і оператор системи.

Запропонований проект змін до Інструкції передбачає електронний документообіг, організований за другим принципом.

Питання готовності до впровадження електронного документообігу по другому з цих принципів неодноразово опрацьовувався Національним банком України разом з іншими державними органами, зокрема, Державною виконавчою службою України, Державною податковою службою України, Міністерством юстиції України.

Учасники робочих груп прийшли до висновку, що в даний час існує значна кількість законодавчих обмежень і невирішених питань, в числі яких:

необхідність у розробці сертифікованого програмного забезпечення, яке дозволить здійснювати накладення і перевірку електронного цифрового підпису на електронних документах;

гармонізація національної системи стандартизації інфраструктури відкритих ключів;

розробка державної програми для забезпечення технічного регулювання інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису (даний напрямок заплановано до 2017 року);

необхідність правового врегулювання можливості створення електронного архіву.

Таким чином, для впровадження електронного документообігу між органами державної фіскальної служби і банками в електронному вигляді відсутня юридична та технічна основи, відповідно, внесення змін до Інструкції є передчасним.

Про внесення змін до порядку виконання банками розрахункових документів на примусове списання коштів

Пропозиції не можуть бути враховані як що не відповідають вимогам законодавства України, а саме:

- статті 1074 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), згідно якої обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також в випадку зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом;

- статті 1072 ЦКУ, якою визначено, що при відсутності (нестачі) грошових коштів на рахунку клієнта банк не веде облік розрахункових документів, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом;

- пункту 22.10 статті 22 Закону України «Про платіжні системи та переказ в Україні» (далі – Закон), оскільки незалежно від особи ініціатора банки України не ведуть облік розрахункових документів ініціаторів у разі відсутності (недостатності) грошових коштів на рахунках платників, якщо інше не передбачено договором між банком і його клієнтом;

- пункту 22.9 статті 22 Закону, яким визначено, що банки виконують розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження виключно в межах залишку грошових коштів на рахунках платників, крім випадків надання платнику обслуговуючим його банком кредиту;

- підпункту 8.1 статті 8 Закону, яким передбачено, зокрема, що банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження. При надходженні розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня.

Заступник Голови
Національного банку України
Я.Смолій
 
1 Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р № 22, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976
Листи від 16.01.2015 р № 712/5/99-99-23-01-16 і від 27.01.2015 р № 31-11110-07-10/2477
Лист Національного банку України “Щодо внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 06.03.2015 р № 53-01003/15049

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>