Лист Національного банку України “Роз’яснення з питань фінансового моніторингу” від 12.06.2013 р. № 48-104/1396/6993

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 12.06.2013 р. № 48-104/1396/6993
Роз’яснення з питань фінансового моніторингу
Ураховуючи звернення банків щодо зупинення банками фінансових операцій, здійснених з використанням платіжних карток 1, відповідно до статей 17, 22 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (далі – Закон) та, керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону, Національний банк України повідомляє таке.
____________
1 Платіжна картка – це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором (пункт 1.27 статті 1 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”).
Згідно з нормами статті 9 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (далі – Закон про платіжні системи) переказ в Україні може здійснюватися за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем. Діяльність платіжної системи має відповідати вимогам законодавства України.
Відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України обмеження права клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбаченим законом.
Порядок зупинення фінансових операцій у випадках, якщо такі фінансові операції містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону; якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, яких включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; зупинення проведення фінансової операції відповідної особи за дорученням Спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави та строки, протягом яких здійснюються такі зупинення, визначені у статтях 17, 22 Закону та у розділі VIII Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189.
Положенням про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням 2 (далі – Положення № 223) визначено загальні вимоги Національного банку України до емісії банками, філіями іноземних банків спеціальних платіжних засобів і визначено порядок здійснення операцій з їх використанням.
____________
2 Затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2010 № 223.
Відповідно до пункту 1.8 Положення № 223 внутрішньобанківські правила залежно від особливостей діяльності банку повинні містити, зокрема, систему управління ризиками під час здійснення платіжних операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, уключаючи, у тому числі, порядок оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Згідно з пунктом 6.11 Положення № 223 правила платіжної системи мають передбачати право платіжної організації ухвалювати рішення про призупинення здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, емітованих певним емітентом.
Порядок призупинення здійснення операцій з використанням спеціального платіжного засобу встановлюється правилами платіжної системи і обумовлюється в договорі платіжної організації з емітентом.
Крім того, пунктом 6.12 Положення № 223 передбачено, що емітент має право прийняти рішення про призупинення здійснення операцій з використанням певного спеціального платіжного засобу, а також про вилучення спеціального платіжного засобу за наявності обставин, що можуть свідчити про незаконне використання спеціального платіжного засобу або його реквізитів, значно збільшеного ризику неспроможності платника виконати своє зобов’язання щодо сплати кредиту та процентів за ним, в інших випадках, установлених договором.
Пунктом 8.7 Положення № 223 передбачено порядок здійснення процесингу 3 за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів на території України процесинговими установами-резидентами. Надання послуг процесингу постачальникам платіжних послуг-резидентам процесинговою установою-нерезидентом передбачено за умови наявності у договорі вимог стосовно виконання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та захисту інформації.
____________
3 Процесинг – це діяльність, яка включає виконання за операціями з платіжними інструментами авторизації, моніторингу, збору, оброблення та зберігання інформації, а також надання обробленої інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку для проведення взаєморозрахунків у платіжній системі (пункт 1.32 3 статті 1 Закону про платіжні системи).
Під час проведення операцій з використанням спеціального платіжного засобу в процесі авторизації 4 реквізити спеціального платіжного засобу та інформація про суму операції передаються в банк-емітент (процесинговий центр), який після проведення їх перевірки надає дозвіл на проведення цієї операції або відмовляє у її проведенні.
____________
4 Авторизація – це процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (пункт 1.4 глави 1 Положення № 223).
Спеціальні платіжні засоби, за якими заборонено або обмежено проведення операцій, включаються банком – емітентом до стоп-списків 5. Порядок подання повідомлення та/або заяви про внесення спеціального платіжного засобу до стоп-списку і його вилучення з нього визначаються у внутрішньобанківських правилах банку, розроблених з урахуванням вимог Положення № 223, правил платіжної системи, та обумовлюються в договорі.
____________
5 Стоп-список – це перелік спеціальних платіжних засобів, складений за певними їх реквізитами, за якими заборонено або обмежено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим (пункт 1.4 глави 1 Положення № 223).
Стоп-списки формуються емітентами, зокрема на підставі власних рішень, які мають бути обумовлені в договорі, і передаються до процесингової установи.
З метою належного виконання банками-емітентами обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу, передбачених, зокрема пунктами 4, 17 та 18 частини другої статті 6 Закону, на думку Національного банку України, перелік спеціальних платіжних засобів, за якими банк здійснює зупинення фінансових операцій згідно зі статтями 17, 22 Закону, має враховуватись під час формування стоп-списків.
Ураховуючи викладене, рекомендуємо банку-емітенту передбачити у відповідному договорі з користувачем спеціального платіжного засобу право зупинення фінансових операцій з використанням спеціального платіжного засобу з метою виконання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.
Водночас, банк-емітент має визначити у внутрішньобанківських правилах:
порядок подання банком-емітентом інформації стосовно спеціальних платіжних засобів (платіжних карток), за якими на виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, здійснюється зупинення фінансових операцій до процесингової установи для внесення їх до стоп-списку;
перелік можливих ситуацій, що можуть виникати в разі такого зупинення фінансових операцій з використанням спеціальних платіжних засобів;
процедури такого зупинення фінансових операцій з використанням спеціальних платіжних засобів та порядок їх виконання;
форми і зміст документів за такими операціями, які використовуються в кожному окремому випадку тощо.
Заступник Голови
Національного банку України
О.О. Ткаченко
Лист Національного банку України “Роз’яснення з питань фінансового моніторингу” від 12.06.2013 р. № 48-104/1396/6993

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>