Лист Національного агенства України з питань державної служби “Щодо надання роз’яснення окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” від 25.06.2015 р. № 3340/13-15

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЛИСТ
від 25.06.2015 р. № 3340/13-15
Щодо надання роз’яснення окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”
Національне агентство України з питань державної служби в межах повноважень розглянуло <…> лист щодо надання роз’яснення окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”.
Нацдержслужби відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
У зв’язку з цим інформуємо, що згідно із частиною першою статті 28 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон) особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зокрема посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3, зобов’язані:
• вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
• повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
• не вчиняти дій та не ухвалювати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
• вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
Статтею 1 Закону визначено, що потенційний конфлікт інтересів – це наявність в особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість ухвалення нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість ухвалення рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 27 Закону положення абзаців першого та другого цієї частини щодо обмеження спільної роботи близьких осіб не поширюються, зокрема, на осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.
Згідно із частиною четвертою статті 28 Закону безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.
Крім того, абзацом другим частини третьої статті 28 Закону передбачено, що Національне агентство з питань запобігання корупції у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.
Разом з тим, щодо надання роз’яснень положень Закону України “Про запобігання корупції” ви можете звернутися до Міністерства юстиції України, яке відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки” у період до створення та початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечує здійснення заходів, передбачених абзацами другим – четвертим пункту 4 цієї постанови, зокрема, щодо проведення моніторингу стану виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки та координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з її виконання.
Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.
Голова
К. Ващенко
Лист Національного агенства України з питань державної служби “Щодо надання роз’яснення окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” від 25.06.2015 р. № 3340/13-15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>