Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників “Щодо окремих питань виписки податкових накладних” від 07.09.2015 р. № 21576/10/28-10-06-11

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Міжрегіональне головне управління ДФС –
Центральний офіс з обслуговування великих платників
ЛИСТ
від 07.09.2015 р. № 21576/10/28-10-06-11
Щодо окремих питань виписки податкових накладних
Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників на виконання контрольного завдання Державної фіскальної служби України керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) розглянуло лист «…», за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
Питання 1. Чи є об’єктом оподаткування ПДВ помилково перераховані контрагентом кошти, що надійшли після розірвання Договору постачання газу і чи складається податкова накладна у момент їх надходження.
Відповідь. Згідно з п. 185.1 ст. 185 ПКУ об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.
Відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Відповідно до п. 201.7 ст. 201 ПКУ та п. 17 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1235/26012 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 957) податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
Тобто, дата надходження авансового платежу є датою виникнення у продавця податкових зобов’язань з ПДВ.
Питання 2. Чи можна на дату зарахування переплати по Договору постачання газу в погашення боргу по наданню комерційних послуг скласти Розрахунок коригування до податкової накладної (далі – розрахунок коригування), складеної в момент отримання оплати по Договору постачання газу.
Відповідь. Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПКУ платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).
Окремо слід зазначити, що з Законом України від 16.07.2015 року № 643-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість” (далі – Закон № 643) з 29.07.2015 року виключено з обов’язкових реквізитів податкової накладної такий реквізит як «вид цивільно-правового договору» (п.п. «и» п. 201.1 ст. 201 ПКУ).
При цьому у п. 6 Порядку № 957 передбачено, що у графі “Вид цивільно-правового договору” податкової накладної зазначається вид цивільно-правового договору згідно з видом договірних зобов’язань, визначених Цивільним кодексом України. Дата укладання договору заповнюється в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 4 Порядку № 957.
Згідно з п. 192.1 ст. 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).
Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
Якщо продавцем – платником ПДВ на дату отримання авансової оплати були визначені податкові зобов’язання з ПДВ та надалі сталися обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товарів/послуг чи відбулася зміна умов договору, в результаті якої постачання товарів/послуг скасовано, а аванс повернуто, то продавець – платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з ПДВ.
Порядок складання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, передбачений у Порядку № 957.
Вищенаведене свідчить, що до податкової накладної, виписаної за одним цивільно-правовим договором, складається розрахунок коригування, який стосується виправлення помилок щодо виконання цього ж цивільно-правового договору.
Питання 3. Чи має право головне Підприємство після позбавлення права філій виписувати податкові накладні і до 29.07.2015 р. відносити до податкового кредиту складені в цей період контрагентами податкові накладні, де в графі «Покупець» зазначена назва головного Підприємства і назва філії, а в графі «Місцезнаходження» – податкова адреса філії або головного Підприємства і філії, а після 29.07.2015 р.- податкові накладні, де в графі «Покупець» зазначена назва головного Підприємства і назва філії.
Відповідь. Відповідно до п. 201.2 ст. 201 ПКУ форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 ПКУ (п. 201.8 ст. 201 ПКУ).
Згідно із п.1 Порядку № 957 податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.
Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.
При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку в графі “Продавець” податкової накладної зазначаються найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та найменування такої філії (структурного підрозділу).
У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної у графі “Покупець” разом із найменуванням головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, зазначається найменування такої філії (структурного підрозділу), яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.
Законом № 643 з 29.07.2015 року виключено з обов’язкових реквізитів податкової накладної такий реквізит як «місцезнаходження юридичної особи – продавця або податкова адреса фізичної особи – продавця, зареєстрованої як платник податку» (п.п. «ґ» п. 201.1 ст. 201 ПКУ).
При цьому згідно із п.6 Порядку № 957 місцезнаходження (податкова адреса) постачальника (продавця) та місцезнаходження (податкова адреса) отримувача (покупця) вказуються з урахуванням вимог статті 45 глави 1 розділу II ПКУ та статей 29, 93 Цивільного кодексу України.
Відповідно до п. 5 Порядку № 957 при складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку в третій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер такої філії чи структурного підрозділу. У разі коли податкова накладна заповнюється самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу не заповнюється.
Отже, якщо платник податку делегував своїй філії право складання податкових накладних, на таку філію поширюються загальні правила складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних.
Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ.
З урахуванням викладеного, з дати набрання чинності Законом № 643 платники податку при складанні податкової накладної/розрахунку коригування можуть не заповнювати в їх заголовній частині поля реквізитів, які не визначені п. 201.1 ст. 201 ПКУ як обов’язкові.
При цьому наявність чи відсутність у податковій накладній/розрахунку коригування заповнених полів реквізитів заголовної частини, які не є обов’язковими, не може бути підставою для виключення такої податкової накладної/розрахунку коригування зі складу податкового кредиту, якщо немає інших підстав для його зменшення.
Зазначений порядок складання податкових накладних/розрахунків коригування поширюється на податкові накладні/розрахунки коригування, дата складання яких припадає на період, починаючи з дня набрання чинності Законом № 643, включаючи такий день.
Для надання податкової консультації використано роз’яснення, надані у листах ДФС України від 09.06.2015 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15 «Про надання роз’яснення», від 29.07.2015 № 27651/7/99-99-19-03-02-17 «Про податок на додану вартість» та інформаційні матеріали, розміщені на офіційному веб-порталі ДФС України http://office.sfs.gov.ua у «Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі».
Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників “Щодо окремих питань виписки податкових накладних” від 07.09.2015 р. № 21576/10/28-10-06-11

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>