Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників “Щодо функціонування системи електронного адміністрування, надміру сплачених грошових коштів з податку на прибуток та з інших питань” від 09.09.2015 р. № 21684/10/28-10-06-11

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Міжрегіональне головне управління ДФС –
Центральний офіс з обслуговування великих платників
ЛИСТ
від 09.09.2015 р. № 21684/10/28-10-06-11
Щодо функціонування системи електронного адміністрування, надміру сплачених грошових коштів з податку на прибуток та з інших питань
Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист підприємства щодо функціонування системи електронного адміністрування, подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2015 року, надміру сплачених грошових коштів з податку на прибуток та з інших питань, пов’язаних з комунікацією з органами державної фіскальної служби, за результатом розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.
Щодо врахування в системі електронного адміністрування ПДВ суми податку, вказаного у митній декларації та сплаченого за операціями з ввезення на митну територію України товарів.
Сума податку, сплаченого за операціями з ввезення на митну територію України товарів, відображається у рядку 4 витягу з системи електронного адміністрування ПДВ.
При цьому з метою правильного відображення такої суми (для обрахунку суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (реєстраційної суми)), під час заповнення декларантами графи B митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (МД) додатково необхідно зазначати відомості про податковий номер (код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків/реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами) особи, яка претендуватиме на податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі відповідної сплаченої суми.
Роз’яснення з цього питання викладено у листі ДФС від 15.12.2014 № 15182/7/99-99-19-03-02-17, який розміщено на сайті ДФС та на суб-сайті МГУ ДФС – Центрального офісу з ОВП.
Щодо подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2015 року.
З метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств листом від 29.07.2015 № 27719/7/99-99-19-02-01-17 (далі – лист № 27719) ДФС надано роз’яснення щодо подання податкової звітності з податку на прибуток за півріччя 2015 року. Лист № 27719 розміщено на сайті ДФС та на суб-сайті МГУ ДФС – Центрального офісу з ОВП.
В листі № 27719 повідомлено, зокрема, наступне.
Пунктом 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено обов’язок подання платником податку на прибуток, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, податкової декларації за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.
Податкова декларація з податку на прибуток подається контролюючому органу, в якому платник перебуває на обліку за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному кварталу та півріччю – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п. 49.18 ст. 49 Кодексу).
З метою дотримання вимог Закону Державною фіскальною службою України розроблено проект уніфікованої форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – проект декларації) (розміщено на офіційному веб-порталі (www.sfs.gov.ua) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» підрозділу «Регуляторна політика» розділу «Діяльність»), в якій зменшено кількість додатків та передбачено наявність додатка РІ, в якому згруповані різниці, на які збільшується або зменшується фінансовий результат до оподаткування.
Слід врахувати, що на сьогодні чинними є форми таких податкових декларацій:
з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872;
з податку на прибуток банків, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 06.02.2014 № 121;
з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 27.01.2014 № 84;
розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2013 № 610.
Також відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації.
Для забезпечення реалізації положень Кодексу до затвердження нової форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств рекомендуємо платникам відображати об’єкти оподаткування та податкові зобов’язання з податку на прибуток за звітний період – півріччя 2015 року – у зазначених вище чинних деклараціях.
При цьому для визначення суми об’єкта оподаткування та податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за новими правилами рекомендуємо використовувати проект декларації, розміщеної на веб-порталі ДФС, та подавати його разом із діючими деклараціями у вигляді доповнення до таких декларацій.
Щодо надміру сплачених грошових коштів з податку на прибуток.
Повернення помилково та/або надміру сплачених сум податку на прибуток здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України.
Згідно із п. 43.1 ст. 43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до ст. 43 ПКУ, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
У разі наявності у платника податків податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків (п. 43.2 ст. 43 ПКУ).
Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми (п. 43.3 ст. 43 ПКУ).
Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів:
на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку (п. 43.4 ст. 43 ПКУ).
Згідно із п. 43.5 ст. 43 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.
Щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток у серпні 2015 року.
Додатково повідомляємо, що у зв’язку із внесенням змін до бюджетної класифікації наказом Міністерства фінансів України від 20.07.2015 № 651 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» у частині виключення кодів, передбачених для обліку надходжень авансових внесків з податку на прибуток, 20.08.2015 на сайті ДФС було повідомлено, що перехід органами ДФС на адміністрування податку на прибуток без використання кодів бюджетної класифікації, передбачених для обліку авансових внесків з податку на прибуток, потребує часу на реалізацію цих змін в інформаційній системі служби.
Звертаємо увагу, що Державною казначейською службою України рахунки для зарахування до державного та місцевих бюджетів надходжень авансових внесків з податку на прибуток не будуть закриватися до 01.10.2015.
Враховуючи викладене, перерахування сум авансових внесків з податку на прибуток з терміном сплати у серпні 2015 року повинно здійснюватися платниками на діючі бюджетні рахунки за кодами бюджетної класифікації, передбаченими для обліку авансових внесків.
Щодо питань, пов’язаних з комунікацією з органами державної фіскальної служби.
Основні засади податкового супроводження великих платників податків та інших платників податків спеціалізованими державними податковими інспекціями, принципи та напрями обслуговування платників податків, а також особливості організації роботи спеціалізованих державних податкових інспекцій з платниками податків викладені в Положенні про податкове супроводження платників податків спеціалізованими державними податковими інспекціями, затвердженого наказом ДПА України від 06.01.11 № 11 (далі – Положення № 11), який на даний час чинний.
Відповідно до п. 4.1 розділу 4 Положення № 11 для забезпечення належного податкового супроводження за кожним платником податків, який знаходиться на обліку в спеціалізованій державній податковій інспекції, рішенням керівника спеціалізованої державної податкової інспекції закріплюється координатор.
Пунктом 1.2 розділу 1 Положення № 11 визначено, що координатор – це працівник спеціалізованої державної податкової інспекції, який забезпечує організацію та координацію роботи з податкового супроводження окремих платників податків та їх груп, об’єднаних за специфікою здійснюваної економічної діяльності, у галузевому відділі.
В МГУ ДФС – Центральному офісі з ОВП податкове супроводження підприємства _________ здійснює координатор – головний державний податковий ревізор-інспектор __________, контактні телефони _________, _________.
Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників “Щодо функціонування системи електронного адміністрування, надміру сплачених грошових коштів з податку на прибуток та з інших питань” від 09.09.2015 р. № 21684/10/28-10-06-11

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>