Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників “Щодо можливого зарахування залишку авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, сплаченого у 2014 році, в рахунок зобов’язань по сплаті щомісячних авансових внесків підприємства, нарахованих у 2015-2016 роках” від 16.09.2015 р. № 21843/10/28-10-06-11

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Міжрегіональне головне управління ДФС –
Центральний офіс з обслуговування великих платників
ЛИСТ
від 16.09.2015 р. № 21843/10/28-10-06-11
Щодо можливого зарахування залишку авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, сплаченого у 2014 році, в рахунок зобов’язань по сплаті щомісячних авансових внесків підприємства, нарахованих у 2015-2016 роках
Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників розглянуло лист «…», за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
Відповідно до абзацу четвертого п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року (далі – Податковий кодекс) платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
На підставі абзаців п’ятого та шостого п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, передбачених цим пунктом. Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, встановлених цим пунктом, у наступних звітних місяцях до повного її погашення.
Оподаткування дивідендів здійснюється відповідно до п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу.
Згідно з пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу, крім випадків, передбачених пп. 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
Платник податку – емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів (пп. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу).
При цьому, якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов’язань підприємства – емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду, а при отриманні від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів (пп. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу).
Відповідно до вимог «Порядку виконання робіт в інформаційній системі «Податковий блок»», затвердженого наказом Державної податкової служби України від 24.12.12 року № 1197 «Про введення в дію тимчасового регламенту експлуатації інформаційної системи «Податковий блок»», процедура приймання та обробки податкової звітності здійснюється автоматично на центральному рівні Державною фіскальною службою України (далі – ДФС), за результатами подання платником податків декларацій, звітів, розрахунків, тощо до територіального органу ДФС.
Відповідно до розробленого Міністерством доходів і зборів України алгоритму контролю Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Мінфіну від 30.12.2013 № 872, дані декларації з податку на прибуток автоматично заносяться до інтегрованої картки платника (далі – ІКП) з урахуванням положень пп. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу (лист Міністерства доходів і зборів України від 07.02.2014 № 3194/7/99-99-19-03-01-17; листи Державної фіскальної служби України від 14.05.2015 № 10269/6/99-99-19-02-01-15 та від 12.11.2014 № 10346/7/99-99-15-02-01-17):
у декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 № 1213 (далі – Декларація № 1213), значення рядка 14 зменшується на значення рядка 13.5.1 додатку ЗП з урахуванням такого: значення рядка 13.5.1 Додатка ЗП не може перевищувати значення (рядок 11 + рядок 12 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами – (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.6 + рядок 13.7 Додатка ЗП до рядка 13)).
Алгоритм формування значення рядка 13.5.1 Додатка ЗП до декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872 (далі – Декларація № 872), є аналогічним алгоритму заповнення рядка 13.5.1 додатка ЗП до Декларації № 1213.
Сума авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована у зменшення податкових зобов’язань у поточному звітному (податковому) періоді та не відображена у рядку 13.5.1 додатка ЗП до Декларації, відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах та відображається в рядку 13.5.2 додатка ЗП до Декларації № 1213 або № 872.
Таким чином, сума не врахованого у зменшення нарахованої суми податкових зобов’язань з податку на прибуток залишку авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у звітному періоді не формує надміру сплачену суму податку у звітному періоді згідно з пп. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 та пп. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу, а акумулюється у декларації звітного періоду та переноситься на зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток наступних податкових періодів.
Державна фіскальна служба України листом від 29.01.2015 № 2707/7/99-99-19-02-01-17 «Про звітність з податку на прибуток підприємств, сплату авансових внесків з цього податку у 2015 році та інші актуальні питання» повідомила наступне.
Сплата авансових внесків протягом 2015-2016 років буде здійснюватись з урахуванням таких особливостей: у січні-грудні 2015 року та січні-травні 2016 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень-травень 2016 року обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 звітний (податковий) рік (п. 9 підр. 4 р. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу).
Тобто сплата щомісячних авансових внесків у січні-лютому 2015 року провадиться у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2013 рік, у березні 2015 року – травні 2016 року у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 рік.
Звертаємо увагу, що сплата щомісячних авансових внесків у січні-грудні 2015 року та у січні – травні 2016 року здійснюється платниками податків з річним доходом, який враховується при визначенні об’єкта оподаткування, що перевищує десять мільйонів гривень.
Відповідно до змін, внесених Законом України № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу встановлено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій), у тому числі визначених пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують двадцяти мільйонів гривень) щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку, без подання податкової декларації.
При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається з червня поточного звітного (податкового) року по травень наступного звітного (податкового) року включно.
Таким чином, сума неврахованого у зменшення нарахованої суми податкового зобов’язання з податку на прибуток залишку авансових внесків при виплаті дивідендів, що відображається у рядку 13.5.2 додатка ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток за 2014 рік, буде врахована у зменшення нарахованої суми податку на прибуток у декларації з податку на прибуток за 2015 рік при визначенні щомісячних авансових внесків, що підлягатимуть сплаті в наступний дванадцятимісячний період.
Окремо слід зазначити, що у зв’язку із внесенням змін до бюджетної класифікації наказом Міністерства фінансів України від 20.07.2015 № 651 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» у частині виключення кодів, передбачених для обліку надходжень авансових внесків з податку на прибуток, ДФС України на офіційному веб-порталі http://office.sfs.gov.ua повідомила, що перехід органами ДФС на адміністрування податку на прибуток без використання кодів бюджетної класифікації, передбачених для обліку авансових внесків з податку на прибуток, потребує часу на реалізацію цих змін в інформаційній системі служби.
Звертаємо увагу, що Державною казначейською службою України рахунки для зарахування до державного та місцевих бюджетів надходжень авансових внесків з податку на прибуток не будуть закриватися до 01.10.2015.
Враховуючи викладене, перерахування сум авансових внесків з податку на прибуток з терміном сплати у серпні-вересні 2015 року повинно здійснюватися платниками на діючі бюджетні рахунки за кодами бюджетної класифікації, передбаченими для обліку авансових внесків.
Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників “Щодо можливого зарахування залишку авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, сплаченого у 2014 році, в рахунок зобов’язань по сплаті щомісячних авансових внесків підприємства, нарахованих у 2015-2016 роках” від 16.09.2015 р. № 21843/10/28-10-06-11

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>