Лист Міністерства юстиції України “Узагальнення нотаріальної практики щодо відчуження нерухомого майна, виданих свідоцтв про право на спадщину на нерухоме майно та про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів)” від 21.06.2013 р. № 131-32/476

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.06.2013 р. № 131-32/476
З метою встановлення єдиної нотаріальної практики та усунення помилок при винесенні постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій щодо відчуження нерухомого майна, видачі свідоцтв про право на спадщину на нерухоме майно та про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів) надсилається Узагальнення нотаріальної практики щодо відчуження нерухомого майна, виданих свідоцтв про право на спадщину на нерухоме майно та про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів), підготовлене Департаментом нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу для його вивчення та використання в практичній роботі.
Додаток: на 6 арк.
 
Заступник Міністра -
керівник апарату                           А. Ю. Сєдов
 
Додаток
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ВИДАНИХ СВІДОЦТВ ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ПРО ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ)

З метою встановлення обставин щодо належного виконання покладених на нотаріусів України функцій державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно Департаментом нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (далі – Департамент) на виконання доручення Міністерства юстиції України від 06 березня 2013 року № 13.1-32/144 щодо кількості посвідчених нотаріусами правочинів стосовно відчуження нерухомого майна, виданих свідоцтв про право на спадщину на нерухоме майно та про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів) було надано доручення головним управлінням юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – Головні управління юстиції) до 05 квітня 2013 року вивчити питання та надати до Міністерства юстиції інформацію щодо кількості посвідчених нотаріусами правочинів стосовно відчуження нерухомого майна, виданих свідоцтв про право на спадщину на нерухоме майно та про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів), а також щодо кількості винесених постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій за період з 01 січня по 01 березня 2013 року за встановленою формою.
Управлінням нотаріату та фінансового моніторингу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу проаналізовано отриману від головних управлінь юстиції інформацію.
На виконання доручення Міністерства юстиції України головними управліннями юстиції також надано статистичну інформацію щодо видів та кількості посвідчених нотаріально правочинів та виданих свідоцтв про право на спадщину, предметом яких є нерухоме майно, а також висвітлено нотаріальну практику винесення постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій.
Узагальнення дає підстави стверджувати про належне виконання нотаріусами України покладених на них функцій державних реєстраторів, про що свідчать зазначені нижче статистичні дані щодо нотаріальних дій, вчинених у вказаний у дорученні період – з 01 січня по 01 березня 2013 року.
За вищевказаний період нотаріусами України було посвідчено 34606 правочинів щодо відчуження нерухомого манна. Найбільше вказаних правочинів, а саме 4446, було посвідчено нотаріусами міста Києва, найменше – 447, нотаріусами Чернівецької області.
Загальна кількість виданих свідоцтв про право на спадщину на нерухоме майно складає 11070, з них найбільше (1787) свідоцтв було видано у Дніпропетровській області, а найменше – у Вінницькій області (76).
Щодо виданих свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів), то їх загальна кількість по Україні склала 509. У Дніпропетровській області було видано 51 таке свідоцтво, що в розрізі по регіонах є найвищим показником. У Чернівецькій області видано лише 1 свідоцтво, що є відповідно найнижчим показником.
Таким чином, загальна кількість посвідчених правочинів та виданих свідоцтв складає 46185, з них найбільше (5727) – у Дніпропетровській та найменше (599) – у Тернопільській областях.
Положеннями частини четвертої статті 49 Закону України “Про нотаріат” встановлено, що на вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов’язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову.
За результатами опрацювання інформації, надісланої головними управліннями, загальна кількість винесених постанов про відмову нотаріусів у вчиненні нотаріальних дій складає 696 (таблиця 2). Найбільше постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій було винесено нотаріусами Запорізької області – 82, найменше, а саме 1 – у Хмельницькій області. Також слід відмітити, що жодної постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій не було винесено у Закарпатській та Тернопільській областях.
Найбільшу кількість відмов у вчиненні нотаріальних дій за їх відсотковим співвідношенням до посвідчених правочинів та виданих свідоцтв здійснено у Вінницькій області (8,87 %).
Відмова у вчиненні нотаріальної дії може бути здійснена в усній формі. На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов’язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження.
Слід зауважити, що відмови у вчиненні нотаріальних дій здійснювалися нотаріусами як в усній (1 – приватний нотаріус ХХХХХ міського нотаріального округу ХХХХ. ХХ), так і в письмовій формах (шляхом винесення постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій) відповідно до вищезазначених положень Закону.
Найпоширенішою причиною відмови у вчиненні нотаріальних дій (415 випадків), за наданою головними управліннями інформацією, була відсутність в осіб правовстановлюючих документів на нерухоме майно, необхідних для вчинення нотаріальних дій, передбачених статтею 55 Закону України “Про нотаріат”, – при посвідченні договорів відчуження нерухомого майна та у випадках видачі свідоцтв про право на спадщину за законом та за заповітом, що передбачено пунктом 4.15 частини четвертої глави 10 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі – Порядок) (Автономна Республіка Крим, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Харківська та Чернівецька області).
За опрацюванням інформації також встановлено, що, зокрема, у Вінницькій, Луганській та Чернігівській областях було найбільше випадків відмов у вчиненні нотаріальних дій через неподання відомостей та інформації, а також документів (за виключенням правовстановлюючих), необхідних для вчинення нотаріальної дії, відповідно до пункту 2 частини першої статті 49 Закону України “Про нотаріат”. Загалом, з цієї причини було винесено 131 постанову про відмову у вчиненні нотаріальних дій.
Крім того, 48 постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій було винесено у зв’язку з пропущенням спадкоємцями строку для прийняття спадщини, що встановлений статтею 1270 Цивільного кодексу України, пунктом 4.9 глави 10 розділу II Порядку (найбільше у Житомирській, Запорізькій та Харківській областях).
Як свідчить проведений аналіз, серед причин відмови у вчиненні нотаріальних дій є відмови в зв’язку з нездійсненою реєстрацією права власності на нерухоме майно до 01 січня 2013 року (33 випадки, найбільше (16 випадків) у Київській області).
Мали місце випадки відмови у вчиненні нотаріальних дій у зв’язку з тим, що вчинення таких дій суперечило вимогам чинного законодавства (27 випадків, серед яких 11 – у Луганській області). Для прикладу можна навести випадок відсутності сторони правочину та документів, які б підтверджували повноваження особи, яка звернулася до нотаріуса за посвідченням договору (невідповідність документа вимогам законодавства на підставі частини третьої статті 47 Закону України “Про нотаріат”, пункту 1 глави 8 розділу I).
Також причиною відмови у вчиненні нотаріальних дій була відсутність витягу з Державного земельного кадастру, або коли кадастровий номер, вказаний у Державному акті про право власності на земельну ділянку, не відповідав номеру, зазначеному у витязі з Поземельної книги (12 випадків).
Було виявлено 6 випадків винесення нотаріусами постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій у зв’язку з наявністю накладеної заборони відчуження/арешту на нерухоме майно боржника (місто Київ, Волинська та Кіровоградська області).
Слід звернути увагу на випадок, де причиною відмови нотаріуса у вчиненні нотаріальних дій була відмова власника від подання заяви для реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного права власності на нерухоме майно (Вінницька область).
У місті Києві було зафіксовано 1 випадок винесення постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії в зв’язку з надходженням ухвали суду про розгляд справи судом.
З огляду на зазначені постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій фактів безпідставних відмов нотаріусів у вчиненні нотаріальних дій з нерухомим майном не виявлено, разом з тим, мають місце порушення в частині належного оформлення постанов, як того вимагає глава 13 розділу I Порядку.
Наприклад, приватним нотаріусом ХХХХХ районного нотаріального округу Кіровоградської області ХХХХХ. ХХ в постанові про відмову у вчиненні нотаріальної дії не зазначено місцезнаходження юридичної особи.
Крім того, на практиці мають місце випадки, коли нотаріусами при винесенні постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій не в повній мірі роз’яснюється порядок і строки оскарження відмови (постанови: державного нотаріуса ХХХХХ міської державної нотаріальної контори ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ державної нотаріальної контори Автономної Республіки Крим ХХХХ. Х.Х., приватного нотаріуса ХХХХХ міського нотаріального округу Автономної Республіки Крим ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ державної нотаріальної контори Автономної Республіки Крим ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ нотаріальної контори ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ державної нотаріальної контори ХХХХ. Х.Х., приватного нотаріуса ХХХХХ міського нотаріального округу ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ районної державної нотаріальної контори Кіровоградської області ХХХХ. Х.Х., постанова ХХХХХ районної державної нотаріальної контори Кіровоградської області ХХХХ. Х.Х., приватного нотаріуса ХХХХХ районного нотаріального округу ХХХХ. Х.Х., постанови приватного нотаріуса ХХХХХ районного нотаріального округу Кіровоградської області ХХХХ. Х.Х., приватного нотаріуса ХХХХХ районного нотаріального округу Кіровоградської області ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ державної нотаріальної контори ХХХХ. Х.Х., приватного нотаріуса ХХХХХ міського нотаріального округу ХХХХ. Х.Х. та інші).
Як свідчить проведене узагальнення, нотаріусами неправильно зазначаються норми цивільного процесуального законодавства, які визначають порядок і строки оскарження відмови (постанови: приватного нотаріуса ХХХХХ міського нотаріального округу Автономної Республіки Крим ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ державної нотаріальної контори Автономної Республіки Крим ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ районної державної нотаріальної контори Кіровоградської області ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ державної нотаріальної контори ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ районної державної нотаріальної контори Кіровоградської області ХХХХ. Х.Х., державного нотаріуса ХХХХХ районної державної нотаріальної контори Волинської області ХХХХ. Х.Х., приватного нотаріуса ХХХХХ районного нотаріального округу Волинської області ХХХХ. Х.Х., приватного нотаріуса ХХХХХ районного нотаріального округу Волинської області ХХХХ. Х.Х., приватного нотаріуса ХХХХХ районного нотаріального округу Волинської області ХХХХ. Х.Х.).
Разом з тим Головним управлінням юстиції у м. Києві надано інформацію про відмову у вчиненні нотаріальної дії, яку приватний нотаріус ХХХХХ міського нотаріального округу ХХХХ. Х.Х. висловила в усній формі, пояснивши, що особи, які зверталися для вчинення нотаріальної дії, не виявили бажання отримати постанову про відмову. Відмову було здійснено з такої підстави – дублікат правовстановлювального документа (договору купівлі-продажу нерухомого майна) – не зареєстрований у Державній реєстраційній службі України.
За інформацією Головного управління юстиції у м. Києві вбачається, що два приватних нотаріуси ХХХХХ міського нотаріального округу ХХХХ. Х.Х. та ХХХХ. Х.Х. відмовили у внесенні першого запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підстави відмов викликають зауваження.
Так, ХХХХ. Х.Х. відмовила у зв’язку з наявністю обтяжень у реєстрах, які діяли до 2013 року.
ХХХХ. Х.Х. відмовила в державній реєстрації ТОВ “ХХХХХ” права на нежилий павільйон на підставі виявленого архівного запису обтяження, заборони відчуження нерухомого майна, керуючись статтею 24 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження” та пунктами 16 та 23 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703. Одночасно слід зазначити, що такої підстави для відмови у державній реєстрації у зазначених нормативних актах не міститься.
При винесенні вищевказаних постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій у цілому нотаріусами дотримано вимог глави 13 розділу 1 Порядку.
Разом з тим повідомляємо, що фактів безпідставних відмов нотаріусами у вчиненні нотаріальних дій з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” не встановлено.
Висновки і пропозиції:
1. Аналізуючи інформаційно-довідкові матеріали, що надійшли від територіальних органів юстиції, щодо кількості посвідчених нотаріусами правочинів стосовно відчуження нерухомого майна, виданих свідоцтв про право на спадщину на нерухоме майно та про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів) за період з 01 січня по 01 березня 2013 року слід звернути увагу на низький рівень контролю за вчасним та належним виконанням працівниками відділів нотаріату доручень Міністерства юстиції України.
2. Начальникам територіальних органів юстиції здійснити заходи щодо посилення контролю за виконанням доручень Міністерства юстиції України.
3. Проведене узагальнення дає підстави стверджувати про належне виконання нотаріусами України покладених на них функцій державних реєстраторів, однак слід звернути увагу нотаріусів на обов’язок дотримання вимог Закону України “Про нотаріат” та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, у частині положень щодо винесення постанов про відмову у вчиненні нотаріальної дії.
4. Начальникам територіальних управлінь юстиції здійснити заходи щодо підвищення рівня кваліфікації нотаріусів, що зазначені в узагальненні як такі, що допустили порушення при винесенні постанов про відмову у вчиненні нотаріальної дії.
5. За результатами проведеного узагальнення можна зробити висновок, що підставами відмов у вчиненні нотаріальних дій були: нездійснена реєстрація права власності на нерухоме майно до 01 січня 2013 року; вчинення таких дій суперечило вимогам чинного законодавства; відсутній витяг з Державного земельного кадастру або кадастровий номер, вказаний у Державному акті про право власності на земельну ділянку, не відповідав номеру, зазначеному у витязі з Поземельної книги; наявність накладеної заборони відчуження/арешту на нерухоме майно боржника; відмова власника від подання заяви для реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного права власності на нерухоме майно.
6. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести це узагальнення до відома державних і приватних нотаріусів для врахування в практичній роботі.
 
Департамент нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу
Лист Міністерства юстиції України “Узагальнення нотаріальної практики щодо відчуження нерухомого майна, виданих свідоцтв про право на спадщину на нерухоме майно та про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів)” від 21.06.2013 р. № 131-32/476

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>