Лист Міністерства юстиції України “Щодо надання інформації стосовно деяких питань використання програмного забезпечення бюджетними організаціями” від 26.01.2015 р. № 15-0-2-15/8.1

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 26.01.2015 р. № 15-0-2-15/8.1
Щодо надання інформації стосовно деяких питань використання програмного забезпечення бюджетними організаціями
У Міністерстві юстиції розглянуто звернення щодо надання інформації стосовно деяких питань використання програмного забезпечення бюджетними організаціями та повідомляється.
Відповідно до п. 12 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетні установи – це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.
Так, зокрема, відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1433 “Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади” на Державну службу інтелектуальної власності покладено функції щодо організації взаємодії органів виконавчої влади з питань використання комп’ютерних програм як об’єктів авторського права.
Зазначеною постановою також затверджено Порядок використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади (далі – Порядок), який визначає процедуру використання в органах виконавчої влади комп’ютерних програм як об’єктів авторського права.
Відповідно до п. 6 Порядку придбання органами виконавчої влади комп’ютерних програм здійснюється з урахуванням потреби. При цьому придбаваються виключно ліцензійні примірники таких програм або примірники програм вільного використання, які повинні бути забезпечені документацією, що підтверджує правомірність їх використання згідно з ліцензією або належність до комп’ютерних програм вільного використання.
Вимоги до комп’ютерних програм, що використовуються в органах виконавчої влади, визначаються виходячи з необхідності забезпечення виконання покладених на ці органи завдань та з урахуванням технічних параметрів наявних комп’ютерів, навичок роботи працівників з такими програмами та можливих витрат у разі переходу на інші комп’ютерні програми аналогічного призначення (п. 4 Порядку).
Загальні вимоги до програмних продуктів, які закуповуються або створюються на замовлення державних органів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 р. № 869, у пункті 3 яких визначено, що тендерною документацією та договором про закупівлю програмного продукту повинно бути передбачено: забезпечення продавцем комплектності поставки програмного продукту, зазначеної у специфікації, яка додається до договору; встановлення у разі потреби програмного продукту продавцем на технічних засобах покупця; надання продавцем гарантійних зобов’язань; визначення строків та умов технічної підтримки програмного продукту.
Закупівля державним органом програмного продукту як об’єкта права інтелектуальної власності здійснюється з дотриманням вимог законодавства.
Згідно з п. 7 Порядку у разі організації тендерів на закупівлю комп’ютерних програм органи виконавчої влади віддають перевагу за інших однакових об’єктивних технічних та якісних характеристик локалізованим версіям комп’ютерних програм; ураховують наявність у розповсюджувачів комп’ютерних програм статусу офіційного партнера (дистриб’ютора, постачальника) та можливість здійснення виробниками або розповсюджувачами офіційного супроводження (консультаційного, сервісного та технічного обслуговування) цих програм.
Також слід зазначити, що в органах виконавчої влади за рішенням їх керівників визначається у межах загальної чисельності працівників підрозділ, відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації (п. З Порядку).
Разом з тим варто додати, що, наприклад, між Міністерством освіти і науки України (далі – МОН) та Представництвом Microsoft в країнах СНД 9 жовтня 2001 року було підписано Меморандум про співпрацю, в якому МОН визначає програмні продукти Microsoft (Microsoft Windows ХР, Microsoft Office XP) як освітні стандарти в Україні.
На виконання цього Меморандуму та з метою забезпечення легалізації і якості програмного забезпечення МОН видано наказ від 03.12.2001 р. № 782 “Про заходи щодо локалізації та легалізації програмних продуктів Microsoft “.
28 жовтня 2003 року у Меморандумі про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та Корпорацією Microsoft сторони домовились розвивати співробітництво в галузі використання сучасних інформаційних технологій у діяльності Міністерства, підпорядкованих йому підприємств, організацій, науково-дослідних закладів, закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
Також Головним управлінням державної служби України наказом від 31.05.2005 р. № 134 затверджено Порядок забезпечення функціонування системи термінового обміну документами з використанням електронної пошти між Головдержслужбою та органами виконавчої влади, у пунктах 6.2, 6.3 якого зазначається, що на комп’ютерах для роботи у Системі повинна бути встановлена операційна система Windows 2000 або Windows ХР та підключено пристрій для сканування. Для роботи з документами використовується МС Office XP.
Щодо відповідальності слід зазначити, що згідно зі ст. 431 Цивільного кодексу України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.
Так, зокрема, така відповідальність встановлена Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Крім того, відповідно до ст. 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, к виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.
Також порушення авторського права і суміжних прав тягне за собою відповідальність, встановлену статтею 176 Кримінального кодексу України. Зокрема, незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, з так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, к незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, – караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для к виготовлення.
Додатково інформуємо, що головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, до основних завдань якого належить забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності (пп. 2 п. З Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 459).
Заступник Міністра – керівник апарату
О.Іванченко
Лист Міністерства юстиції України “Щодо надання інформації стосовно деяких питань використання програмного забезпечення бюджетними організаціями” від 26.01.2015 р. № 15-0-2-15/8.1

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>