Лист Міністерства соціальної політики України “Щодо проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності” від 30.03.2015 р. № 4415/0/14-15/18

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 30.03.2015 р. № 4415/0/14-15/18
Щодо проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Міністерство соціальної політики розглянуло листи <…> та повідомляє наступне.
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877 (далі — Закон № 877).
Відповідно до статті 1 Закону № 877 державний нагляд (контроль) — діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі — органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105) Фонд соціального страхування (далі — Фонд) має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду; отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки.
Зазначені функції Фонду пов’язані із необхідністю встановлення об’єктивного розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та дотримання страхувальниками порядку використання страхових коштів, перерахованих Фондом на фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів та не належать до функцій державного нагляду, контролю.
Пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону 1105 встановлено, що до завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів, виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують, у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції та їх робочі органи Фонду Соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
У зв’язку з цим, Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 408 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», яким передбачено, зокрема, виключення фондів соціального страхування з переліку контролюючих органів, яким надається дозвіл Кабінету Міністрів України та направлено на погодження зацікавленим центральним органам виконавчої влади.
Проте, на думку Мінекономрозвитку, строк дії постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» закінчився, а тому внесення змін у додаток до цієї постанови є недоцільним.
Враховуючи те, що законодавство про соціальне страхування складається з Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Кодексу законів про працю України, Закону № 1105 та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, при цьому Фонд є некомерційною самоврядною організацією (стаття 4 Закону 1105), на нашу думку, пункт 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 76 до органів Фонду не застосовується.
Водночас зауважуємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм та рекомендуємо звернутися із зазначеного питання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як органу, що відповідно до законодавства забезпечує формування державної політики у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та нормативно-правове регулювання у зазначених сферах.
Заступник Міністра
В. Ярошенко
Лист Міністерства соціальної політики України “Щодо проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності” від 30.03.2015 р. № 4415/0/14-15/18

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>