Лист Міністерства соціальної політики України “Щодо визначення поняття “штатний розпис” від 25.04.2013 р. № 336/13/155-13

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25.04.2013 р. № 336/13/155-13
Щодо визначення поняття “штатний розпис”

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення і повідомляє.

Чинним законодавством не визначено поняття “штатний розклад”.

Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Штатний розпис є документом, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників. Штатний розпис містить назви посад, чисельність персоналу та оклади за кожною посадою (Юридичний словник, 1983 р., Видання друге, перероблене й доповнене, под редакцією В. М. Бабія, Ф. Г. Бурчака, В. М. Корецького, В. В. Цвєткова).

Штатні розписи підприємств, установ, організацій, що фінансуються з бюджету, складаються відповідно до типової форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. N 57.

Типова форма штатного розпису передбачає графи, де вказуються назви структурних підрозділів і посад, кількість штатних одиниць, посадові оклади, надбавки та доплати, фонд заробітної плати за місяць.

Підприємства госпрозрахункової сфери використовують типову форму як методичний посібник для розробки власної форми штатного розкладу.

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (із змінами), записи в трудову книжку про назву роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій.

У той же час в розділі “Основні положення” Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (далі – Класифікатор), затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327, передбачено, що на підприємствах, в установах і організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку в трудові книжки працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі.

Отже, назви посад (професій), які передбачаються в штатному розписі, повинні відповідати Класифікатору.

Прийняття, затвердження керівником підприємства штатного розпису виробляються шляхом видання спеціального локального нормативного акта (наказ, розпорядження), який визначатиме кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства.

Наказ (розпорядження), яким затверджується штатний розпис, оформлюється з дотриманням усіх вимог до організаційно-розпорядчої документації відповідно до Національного стандарту України “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003″, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року N 55, що поширюється на організаційно-розпорядчі документи (постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи, тощо), які створюються в результаті діяльності підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм власності.

Виходячи з необхідності врегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці, затвердження штатного розпису на підприємстві є обов’язковим, і відсутність останнього слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адміністративну відповідальність відповідно до частини 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що стосується професії “Бухгалтер-касир”, то відповідно до норм Класифікатора не допускається створення розширених назв професій через дефіс або з приведенням уточнень в дужках, крім передбачених у Класифікаторі.

Згідно з Класифікатором професійні назви робіт “Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)” з кодом 2411.2 (професійна група “Аудитори та кваліфіковані бухгалтери”, розділ “Професіонали”), “Бухгалтер” з кодом 3433 (професійна група “Бухгалтери і касири-експерти”, розділ “Фахівці”) і “Касир (на підприємстві, в установі, організації)” з кодом 4211 (професійна група “Касири і білетери”, розділ “Технічні службовці”) є окремими професіями.

Отже, об’єднання двох назв професій “Бухгалтер” і “Касир” є помилкою.

Директор Департаменту
О. Товстенко
Лист Міністерства соціальної політики України “Щодо визначення поняття “штатний розпис” від 25.04.2013 р. № 336/13/155-13

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>