Лист Міністерства соціальної політики України “Щодо атестації соціальних працівників” від 27.03.2013 р. № 132/13/116-13

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.03.2013 р. № 132/13/116-13
Щодо атестації соціальних працівників

У Департаменті заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто лист <…> щодо наказу Мінсоцполітики від 01.10.2012 р. № 612 і повідомляється.

Законом України “Про професійний розвиток” визначено загальні засади діяльності роботодавців у сфері професійного розвитку працівників, зокрема визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення.

Так, згідно зі статтею 11 зазначеного Закону України атестація працівників проводиться роботодавцем не частіше ніж один раз на три роки. Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність їх проведення визначаються колективним договором.

На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік їх проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

Атестація проводиться за рішенням роботодавця, яким затверджуються положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення.

Ураховуючи вищезазначене, в Україні атестація працівників може проводитись на всіх підприємствах, в установах та організаціях незалежно від відомчої приналежності і форми власності.

Водночас рішення про проведення атестації може прийматися міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у відповідній сфері економічної діяльності, а також органами місцевого самоврядування (місцевими державними адміністраціями) тощо.

Так, наказом Мінсоцполітики від 01.10.2012 р. № 612 затверджено Порядок атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги (далі – Порядок), який зареєстрований у Мін’юсті 22.10.2012 р. за № 1771/22083.

Цей Порядок визначає процедуру та умови проведення атестації працівників, які працюють на посадах, що здійснюють надання соціальних та реабілітаційних послуг в установах і закладах, що надають такі послуги, та передбачає перелік відповідних категорій працівників, що підлягають атестації.

Атестація працівників проводиться відповідно до законів України “Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” з метою визначення рівня їх професійної підготовки, ділових якостей та відповідності посаді, стимулювання підвищення їх кваліфікації шляхом оцінки знань, досвіту, навичок, результатів діяльності та здібностей щодо виконання конкретних функцій.

Атестацію працівників, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, проводить атестаційна комісія, що створюється при закладі (установі) соціальної сфери.

Атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваним роботам.

У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі атестаційна комісія може рекомендувати безпосередньому керівнику працівника, який пройшов атестацію, зарахувати його до кадрового резерву, встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації.

З огляду на зазначене, атестація соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, здійснюється згідно з положеннями, які регламентують ці питання та приймаються у закладах (установах) соціальної сфери як додаток до колективного договору чи затверджуються роботодавцем, за погодженням з профспілковим органом.

Отже, у статті 11 Закону України “Про професійний розвиток працівників” та пункті 2.1 Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, передбачено періодичність проведення атестації працівників не частіше ніж один раз на три роки. Тому в положенні про атестацію працівників відповідного закладу (установи) соціальної сфери може бути встановлена інша періодичність, зокрема, один раз на чотири або п’ять років, але не частіше ніж один раз на три роки.

У зазначених Законі України та Порядку передбачено, що атестація працівника проводиться тільки в його присутності.

Водночас згідно зі статтею 12 Закону України “Про професійний розвиток працівників” колективним договором можуть установлюватися інші категорії працівників, що передбачені статтею, які не підлягають атестації.

Крім того, у положенні про атестацію працівників відповідного закладу (установи) соціальної сфери може бути передбачено, що у разі якщо працівник не може бути присутнім на атестації у зв’язку з тривалою тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, то атестаційною комісією може бути прийнято рішення щодо перенесення строків його атестації.

Відповідно до Загальних положень Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” (Розділ 1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців”) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці України від 29.12.2004 р. № 336, кваліфікаційні категорії підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують посадові інструкції та інструкції та обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог посадових інструкцій.

Для підвищення кваліфікаційної категорії працівнику (працівникам) керівник структурного підрозділу виходить з клопотанням до керівника установи. При позитивному вирішенні питання видається наказ про підвищення категорії.

<…>

Порядок присвоєння кваліфікаційної категорії може регламентуватися положенням, яке приймається в установі як додаток до колективного договору чи затверджується керівником, за погодженням з профспілковим органом, відповідно до якого можливе створення комісії для вирішення вищезазначених питань.

Кваліфікаційна категорія працівнику встановлюється роботодавцем у межах кваліфікаційних вимог кваліфікаційної характеристики на займану посаду.

Директор Департаменту
О. Товстенко
Лист Міністерства соціальної політики України “Щодо атестації соціальних працівників” від 27.03.2013 р. № 132/13/116-13

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>