Лист Міністерства фінансів України “Щодо обліку матеріальних цінностей на рахунку 14 “Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи” згідно із НП(С)БОДС” від 25.03.2015 р. № 31-11420-07-13/10574

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25.03.2015 р. № 31-11420-07-13/10574
Щодо обліку матеріальних цінностей на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» згідно із НП(С)БОДС
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув лист щодо обліку матеріальних цінностей на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» та в межах компетенції повідомляє.
Вiдповiдно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, наведеного у додатку 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.06.2013 № 611 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1214/23746, рахунок 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» призначений для обліку капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.
Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України від 12.10.2010 № 1202 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 01.11.2010 за № 1017/18312, основні засоби це матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Не введені в експлуатацію основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, які перебувають на складах не відповідають критеріям визнання основних засобів і амортизація на такі об’єкти не нараховується.
Враховуючи вищенаведене, за рішенням керівника бюджетної установи не введені в експлуатацію основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи станом на 01 січня 2015 року або вводяться в експлуатацію та обліковуються на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» або перекласифіковуються і відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи».
Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Лист Міністерства фінансів України “Щодо обліку матеріальних цінностей на рахунку 14 “Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи” згідно із НП(С)БОДС” від 25.03.2015 р. № 31-11420-07-13/10574

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>