Лист Міністерства фінансів України “Щодо застосування НП(С)БОДС 121 “Основні засоби” від 13.05.2015 р. № 31-11420-08-25/15808

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 13.05.2015 р. № 31-11420-08-25/15808
Щодо застосування НП(С)БОДС 121 “Основні засоби”
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув лист Редакції газети “Все про бухгалтерський облік” <…> щодо застосування НП(С)БОДС 121 “Основні засоби” та у межах компетенції повідомляє.
Щодо запитання 1.
Відповідно до пункту 4 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (далі Стандарт 121), об’єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю.
У пункті 5 Стандарту 121 наведено перелік витрат, які включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів у разі придбання за плату, до яких входять суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові державного сектору).
Згідно абзацу другого підпункту 3.2.3 пункту 3.2 розділу II Стандарту 121 суб’єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 2500 гривень та строк використання яких перевищує один рік, та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 гривень за одиницю.
Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, наведеного у додатку 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611, на субрахунку 113 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” обліковуються інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 2500 гривень (для сценічно-постановочних засобів – до 5000 гривень) включно без податку на додану вартість.
Враховуючи зазначене, придбаний об’єкт основних засобів, вартість якого без ПДВ складає 2400 гривень, має обліковуватись на субрахунку 113 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”.
Щодо запитання 2.
Правовідносини бюджетної установи з орендодавцем стосовно поліпшення орендованого об’єкта основних засобів, а також порядок складання кошторису бюджетних установ не регулюються нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку.
Щодо запитання 3.
Згідно Стандарту 121 незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи – це капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а основні засоби – це матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.
Відповідно до пункту 3 розділу IV Стандарту 121 нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Пунктом 2 розділу IV Стандарту 121 встановлено, що незавершені капітальні інвестиції не підлягають амортизації.
У відповідності до пункту 1.5 розділу 1 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, наведеної у додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611, оприбутковування об’єктів основних засобів та нематеріальних активів відображається за дебетом субрахунків 101 – 122 та кредитом субрахунків 141 – 143. Водночас відображаються зміни в капіталі за дебетом субрахунку 402 кредитом субрахунку 401.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. Чмерук

Лист Міністерства фінансів України “Щодо застосування НП(С)БОДС 121 “Основні засоби” від 13.05.2015 р. № 31-11420-08-25/15808

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>