Лист Міністерства фінансів України “Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2016 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2017–2018 роки” від 13.08.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 13.08.2015 р.
Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2016 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2017–2018 роки
Міністерство фінансів відповідно до статей 21 та 34 Бюджетного кодексу України, з метою складання проекту державного бюджету на 2016 рік і проекту прогнозу державного бюджету на 2017–2018 роки доводить граничні показники видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік, індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів з державного бюджету на 2017–2018 роки та інструкції з підготовки бюджетних запитів.
Граничні обсяги видатків та надання кредитів на 2016 рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів з державного бюджету на 2017–2018 роки ґрунтуються на положеннях програми діяльності Кабінету Міністрів України, Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік (розпорядження КМУ від 31.03.2015 № 314-р) з урахуванням результатів засідання колегії Мінфіну від 27 липня 2015 року під головуванням Прем’єр-міністра України та наради, яка відбулася у Прем’єр-міністра України 3 серпня 2015 року, щодо проблемних питань, пов’язаних з розробленням проекту Державного бюджету України на 2016 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2017 і 2018 роки.
Показники проекту державного бюджету на 2016 рік та індикативні прогнозні показники на 2017-2018 роки можуть бути скореговані з урахуванням можливих змін до Конституції України, що передбачатиме децентралізацію владних повноважень, реформування податкової та бюджетної системи, а також з урахуванням рішень, які будуть прийняті в рамках чергового перегляду спільної програми з Міжнародним валютним фондом.
Також, показники проекту державного бюджету на 2016 рік та індикативні прогнозні показники на 2017-2018 роки можуть бути уточнені з урахуванням розвитку подій на сході України (Донецькій та Луганській областях), а також відновлення контролю над анексованою АР Крим.
І. При розробці граничних обсягів видатків та надання кредитів на 2016 рік враховувались поточні тенденції та прогнози на наступний рік щодо розвитку світової економіки та України.
З початку 2015 року на розвиток вітчизняної економіки має суттєвий вплив збереження негативного зовнішньоекономічного фону, несприятлива цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках, військовий конфлікт на Сході України, зовнішня агресія та дисбаланси на валютному ринку.
За даними Державної служби статистики України, за І півріччя 2015 року промислове виробництво скоротилось на 20,5 відсотка, найбільше в експортоорієнтованих галузях промисловості: машинобудуванні (-23,9 відсотка), металургії (-25,8 відсотка), виробництві хімічної продукції (-21,4 відсотка) та в результаті падіння у східних областях (у Донецькій області – на 49,1 відсотка, у Луганській – на 86 відсотків), які мають значну частку у загальноукраїнських показниках.
Скорочення обсягів виробництва промисловості призвело до падіння вантажообороту за підсумками січня-червня 2015 року на 17,7 відсотка, зокрема вантажооборот залізничного транспорту зменшився на 22,7 відсотка.
Підприємствами України за січень-червень 2015 року виконано будівельних робіт на суму 20,3 млрд. гривень, що на 28,3 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2014 року.
Сільськогосподарське виробництво у січні-червні 2015 року скоротилося на 9,3 відсотка.
В результаті, в 2015 році продовжується падіння реального ВВП, яке у І кварталі 2015 року становить 17,2 відсотка. Номінальний ВВП за цей період дорівнював 367,6 млрд. гривень.
З початку 2015 року в Україні спостерігаються високі темпи зростання інфляції. Так, індекс споживчих цін за січень-липень 2015 року зріс до 139,3 відсотка у вимірі до грудня.
За даними Національного банку України у січні-червні 2015 року падіння експорту товарів та послуг склало 33,1 відсотка порівняно із січнем-червнем 2014 року; імпорт товарів та послуг скоротився на 36,9 відсотка.
На тлі складної економічної ситуації, продовження воєнного конфлікту на сході країни, основним завданням Уряду в бюджетній сфері є стабілізація фінансової ситуації, в тому числі збалансування державного бюджету.
У минулому році Уряду вдалося відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом – підписано програму співробітництва з Міжнародним валютним фондом “Стенд-бай”, яку в 2015 році замінено на “програму розширеного фінансування” (EFF). Відповідно до неї податково-бюджетна політика узгоджується із Міжнародним валютним фондом, зокрема розміри дефіциту державного бюджету у 2014 та 2015 роках визначалися в рамках маяка дефіциту сектора загальнодержавного управління на відповідний період, що є кількісним критерієм оцінки ефективності програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Крім того, був здійснений перерозподіл видатків бюджету з урахуванням зростання потреби на фінансування обороноздатності держави, при цьому було збережено соціальні стандарти.
У 2015 році в умовах обмеженості бюджетних ресурсів Кабінетом Міністрів України продовжується здійснення виваженої політики видатків, яка спрямована в першу чергу на підвищення обороноздатності держави, фінансування всіх соціальних виплат та допомог, а також проведення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу та забезпечення жорсткої економії бюджетних коштів.
На показники проекту державного бюджету на 2016 рік значною мірою впливають тимчасові норми податкового законодавства, дія яких закінчується в 2015 році, а також зменшення надходжень частини прибутку Національного банку України, що призводить до суттєвого зменшення ресурсної частини бюджету.
При розрахунках граничних обсягів видатків та надання кредитів проекту державного бюджету на 2016 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку передбачені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки”, які були схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України 05 серпня 2015 року № 558. При цьому, сценарій 1 прогнозу узгоджений з прогнозом Міжнародним валютним фондом та передбачає:
зростання реального валового внутрішнього продукту – 2 відсотка,
номінальний валовий внутрішній продукт – 2 262 млрд. гривень,
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 112 відсотків,
індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 110,4 відсотка.
За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, прогноз за сценарієм 1 передбачає успішну реалізацію економічної програми, яку запроваджуватиме Уряд України за підтримки Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів.
Дохідна частина бюджету на 2016 рік розроблена на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексу України, а також з урахуванням запропонованих змін до податкового законодавства в частині індексації ставок оподаткування, визначених у абсолютних значеннях, та відміни спеціального режиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського господарства, як це передбачено Меморандумом співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Слід відмітити, що у прогнозних показниках дохідної частини зведеного бюджету у 2016 році враховано зменшення надходжень до бюджету на 49,5 млрд. гривень, зокрема за рахунок:
- зменшення прибутку Національного банку України на 24,6 млрд. гривень від показника затвердженого в бюджеті 2015 року (60,5 млрд. гривень);
- відсутності додаткового імпортного збору, запровадженого Україною з 25 лютого 2015 року на 1 рік (у бюджеті 2015 року враховано доходи в обсязі 17,6 млрд. гривень);
- втрати податку на доходи фізичних осіб (розрахунково) становитимуть 4,5 млрд. гривень, так як з 1 січня 2016 року вступає в дію норма Податкового кодексу щодо розширення надання податкової соціальної пільги з 50 % до 100 % прожиткового мінімуму;
- скасування з 1 січня 2016 року збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (у бюджеті 2015 року враховано доходи в обсязі 2,8 млрд. гривень).
Також триває робота над податковою реформою. Наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року № 410 затверджено склад Цільової команди з проведення податкової реформи, яка працює під головуванням Міністра фінансів України Наталії Яресько та розглядає проекти податкових моделей, запропоновані учасниками Цільової команди, вивчає міжнародний досвід з оподаткування.
З метою ефективного обговорення та врахування у роботі Цільової команди пропозицій платників податків Міністерством фінансів створено Комунікаційні платформи для проведення дискусій, де розглядаються пропозиції від експертного середовища (науковців, об’єднань платників тощо) з реформування окремих галузей економіки та податкової системи.
Результатом роботи Цільової команди стане побудова нової податкової системи, простої, економічно справедливої з мінімальними затратами часу на розрахунок і сплату податків, створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування в економіку нашої країни.
Враховуючи необхідність зменшення дефіцитності бюджету у 2016 році, відповідно до взятих міжнародних зобов’язань, передбачається зниження дефіциту державного бюджету до 3,5 % ВВП(у 2015 році – 4,1 % ВВП) у межах маяка Міжнародного валютного фонду.
Виважена політика Уряду щодо управління державним боргом забезпечить задоволення потреб держави у позикових ресурсах шляхом фінансування державного бюджету за мінімально можливої вартості обслуговування державного боргу з урахуванням ризиків. При цьому значну увагу буде приділено подальшому розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів за рахунок широкого спектру боргових інструментів.
Протягом 2016 року, враховуючи складну ситуацію на зовнішніх фінансових ринках, Урядом здійснюватиметься комплекс заходів, спрямований на залучення позикових коштів від міжнародних фінансових інститутів, таких як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний, а також Європейської Комісії тощо.
Також складовими державної боргової політики будуть заходи щодо запобігання виникнення пікових навантажень на державний бюджет та підвищення рівня ліквідності державних боргових цінних паперів, що дасть змогу підвищити попит на них з боку інвесторів.
З метою збалансування бюджету, скорочення його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2016 рік, головні розпорядники бюджетних коштів повинні здійснити заходи щодо проведення дієвих реформ в усіх галузях економіки та сферах діяльності з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Основними напрямами бюджетної політики на 2016 рік (розпорядження КМУ від 31.03.2015 № 314-р), Угодою про асоціацію Україна – ЄС (Порядком денним асоціації Україна – ЄС), Меморандумом про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС, Угодою про Коаліцію депутатських фракцій “Європейська Україна” у Верховній Раді України восьмого скликання, Стратегією сталого розвитку “Україна-2020″, програмою співпраці з Міжнародним Валютним Фондом, досвіду проведення реформ у зарубіжних країнах, спрямованих на економію коштів Державного бюджету України та зменшення його дефіциту, зокрема щодо:
забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів державного бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
недопущення включення до проекту бюджету на 2016 рік коштів на бюджетні програми, повноваження для проведення яких з державного бюджету безпосередньо не визначені нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.
При розрахунку граничних обсягів видатків та надання кредитів на 2016 рік враховано проти базових показників бюджету 2015 року наступне:
1. Проектом Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік одним з основних завдань бюджетної політики визначено забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи, зокрема, шляхом забезпечення економічно обґрунтованого підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням фінансових можливостей бюджету.
Таким чином, виходячи із зазначеного мінімальну заробітну плату у 2016 році пропонується встановити у розмірах з 1 січня – 1 378 гривень, з 1 грудня – 1 543 гривні.
2. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС планується визначити з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою, що склався у поточному році.
3. Прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2016 рік розрахований з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2016 рік (112 %), визначеного у постанові Кабінету Міністрів України “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки” (сценарій 1).
У 2016 році прожитковий мінімум становитиме в середньому на одну особу з 1 січня 2016 року 1 330 гривень, з 1 грудня – 1 490 гривень, а для основних соціальних та демографічних груп населення:
для дітей віком до 6 років з 1 січня 2016 року – 1 167 гривень, з 1 грудня – 1 307 гривень;
для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2016 року – 1 455 гривень, з 1 грудня – 1 630 гривень;
для працездатних осіб з 1 січня 2016 року – 1 378 гривень, з 1 грудня – 1 543 гривні;
для осіб, які втратили працездатність з 1 січня 2016 року – 1 074 гривні, з 1 грудня – 1 203 гривні.
Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні гарантії” є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у наступному році підвищуватимуться розміри пенсій, державних допомог.
4. Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2016 році установами та організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, базові обсяги коштів, які передбачені у розписі державного бюджету 2015 року зі змінами (КЕКВ 2270), пропонується збільшити в середньому на коефіцієнт 1,0824, у тому числі при визначені видатків на:
оплату природного газу (КЕКВ 2274) на коефіцієнт 1,1;
оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) на коефіцієнт 1,1016;
оплату електроенергії (КЕКВ 2273) на коефіцієнт 1,05;
оплату водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) та інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) на коефіцієнт 1,104.
Розрахунки здійснено з урахуванням показників Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік.
При цьому, з урахуванням графіку перегляду тарифів на теплову енергію та природний газ(узгоджений з Міжнародним валютним фондом), головним розпорядникам бюджетних коштів необхідно вжити заходи щодо економного та раціонального споживання енергоносіїв.
5. Обсяг видатків на забезпечення діяльності органів державної влади та інших державних органів визначено з урахуванням:
скорочення граничної чисельності працівників окремих органів, яке відбулося протягом року відповідно до низки постанов Кабінету Міністрів України та відповідних Указів Президента України;
у граничних обсягах видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік, доведених до головних розпорядників, не враховано видатки на забезпечення заходів з реорганізації (ліквідації) наступних центральних органів виконавчої влади:
Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів;
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України;
Державного агентства України з туризму та курортів;
Державної інспекції України з контролю за цінами;
Державної служби України з лікарських засобів;
Державної служби України з контролю за наркотиками;
Державної санітарно-епідеміологічної служби України;
Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;
Державного агентства екологічних інвестицій України;
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України;
Державної інспекції сільського господарства України;
Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;
Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті;
Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;
Державної пробірної служби України;
Державної реєстраційної служба України;
Державної виконавчої служби України;
Державної служби України з питань захисту персональних даних.
Крім того, у граничному обсязі видатків та надання кредитів, доведених Державному комітету телебачення і радіомовлення, не враховано видатки на забезпечення здійснення заходів з ліквідації Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.
У зв’язку з цим, з метою завершення оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та забезпечення при цьому ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, головні розпорядники під час подання до Мінфіну бюджетних запитів мають подати додатково інформацію щодо стану ліквідації (реорганізації) зазначених центральних органів виконавчої влади, а саме:
чисельності працівників, які станом на момент складання запиту знаходяться у трудових відносинах з органом, що ліквідується (реорганізується);
детальні обґрунтування неможливості завершення процедур ліквідації (реорганізації) у 2015 році;
детальні розрахунки потреби в коштах на забезпечення завершення процедур ліквідації(реорганізації) відповідного органу у 2016 році.
Також, у граничному обсязі видатків та надання кредитів враховано видатки на сплату судового збору відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору”.
Необхідно також врахувати, що підтримана пропозиція Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо визначення з 2016 року Головного управління Державної фельд’єгерської служби України відповідальним виконавцем у складі цього головного розпорядника бюджетних коштів (КПКВК 6642010 та 6642020).
При розподілі граничних обсягів видатків головні розпорядники бюджетних коштів мають забезпечувати неухильне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65.
Проект видатків за кожним кодом економічної класифікації має підтверджуватися детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, впорядкування фінансових зобов’язань держави та узгодження їх з реальними можливостями державного бюджету.
Зокрема:
при підготовці інформації (у розрізі окремих організацій) щодо мінімально необхідної потреби у коштах на виконання фінансових зобов’язань із сплати внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна, необхідно керуватися вимогами щодо оптимізації суми внесків, їх скорочення та/або відтермінування (за МЗС залишено повноваження щодо сплати щорічних внесків до Інтерполу (КПКВК 1401020));
при здійсненні розрахунків потреби у коштах на забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України враховувати лише потребу у видатках невідкладного характеру, мінімізувати витрати на оренду приміщень та комунальні послуги, зокрема, шляхом відмови від оренди житлових приміщень підвищеної комфортності (у тому числі оренди приміщень для резиденцій керівників);
при розподілі граничних обсягів видатків головні розпорядники бюджетних коштів мають врахувати завдання щодо забезпечення ефективної реалізації зовнішньої політики відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 314-р, у частині підвищення рівня використання потенційних можливостей міжнародних організацій.
6. Органами судової влади визначення обсягів надходжень судового збору має здійснюватися з урахуванням норм Закону України від 22.05.2015 № 484-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору”. При цьому, під час визначення напрямів використання вказаних надходжень виходити з того, що потреба органу судової влади у видатках на оплату праці та оплату комунальних послуг і енергоносіїв має бути забезпечена у повному обсязі.
7. Перерозподіл видатків за загальним фондом державного бюджету на 2016 рік у сумі 5 500 тис. гривень з Національної академії наук за бюджетною програмою “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек” (КПКВК 6541030) до Міністерства внутрішніх справ за бюджетною програмою “Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України” (КПКВК 1003020) на утримання “Спеціальної комендатури” Нацгвардії, яка здійснює охорону Інституту ядерних досліджень НАНУ.
8. Міністерству енергетики та вугільної промисловості видатки на бюджетну програму “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)” з орієнтовним обсягом 300 000 тис. гривень. При розподілі граничного обсягу, головному розпоряднику передбачити обсяг коштів за субвенцією, виходячи з необхідності виконання обсягу робіт за проектами ліквідації підприємств та видатків по утриманню водовідливних комплексів з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (з 1 січня 2016 року поновлює дію норма Бюджетного кодексу України щодо співфінансування (50/50) за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі).
9. Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в 2016 році становитиме 3 мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків до завершення навчання.
10. Підвищення розмірів мінімальної заробітної плати слід врахувати при розрахунку обсягу одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 № 1361 та випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.
Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.05.2012 № 390.
11. Розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу становитиме в 2016 році шість прожиткових мінімумів.
12. Відповідно до статті 2 Закону України “Про індексацію грошових доходів населення” стипендії віднесені до грошових доходів громадян, які підлягають індексації. У граничних обсягах на 2016 рік враховані видатки на індексацію стипендії.
13. На виконання Закону України “Про вищу освіту” при розрахунку граничних обсягів видатків на освіту враховано 2 723,5 тис. гривень Міністерству освіти і науки України для утримання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
14. При розрахунку граничних обсягів на 2016 рік видатки на освіту, які до 2016 року передбачалися іншим міністерствам, органам державної влади, Національній академії наук України та Національній академії педагогічних наук України, враховані Міністерству освіти і науки, а саме:
Державне управління справами – 99 975,8 тис. гривень;
Державна судова адміністрація України – 27 770,5 тис. гривень;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – 1 552,2 тис. гривень;
Міністерство закордонних справ України – 11 534,9 тис. гривень;
Державний комітет телебачення і радіомовлення України – 3 752,4 тис. гривень;
Міністерство культури України – 649 607,4 тис. гривень;
Міністерство екології та природних ресурсів України – 13 259,1 тис. гривень.;
Міністерство соціальної політики України – 1 816,3 тис. гривень;
Міністерство аграрної політики та продовольства України – 7 946,6 тис. гривень;
Державна фіскальна служба України – 16 029,6 тис. гривень;
Міністерство молоді та спорту України – 730,9 тис. гривень;
Міністерство фінансів України – 1 976,6 тис. гривень;
Міністерство юстиції України – 2 871,9 тис. гривень;
Національне агентство України з питань державної служби – 24 274 тис. гривень;
Національна академія наук України – 9 607,9 тис. гривень;
Національна академія педагогічних наук України – 15 273,5 тис. гривень.
15. З метою формування єдиного наукового простору при розрахунку граничних обсягів на 2016 рік видатки на науку, які до 2016 року передбачалися іншим міністерствам та органам державної влади, враховані Міністерству освіти і науки, а саме:
Державне управління справами – 35 530,9 тис. гривень;
Міністерство внутрішніх справ України – 16 489,3 тис. гривень;
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України – 6 847,6 тис. гривень;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – 17 123,1 тис. гривень;
Державний комітет телебачення і радіомовлення України – 7 617,3 тис. гривень;
Міністерство культури України – 4 916 тис. гривень;
Міністерство екології та природних ресурсів України – 18 492,5 тис. гривень;
Міністерство соціальної політики України – 13 044 тис. гривень, з них видатки на виконання прикладних наукових і науково-технічних розробок у сфері промислової безпеки та охорони праці – 3 486,4 тис. гривень;
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – 5 327,5 тис. гривень;
Міністерство аграрної політики та продовольства України – 58 888,9 тис. гривень;
Державна фіскальна служба – 8 311,6 тис. гривень;
Міністерство молоді та спорту України – 4 559,3 тис. гривень;
Міністерство фінансів України – 20 525 тис. гривень;
Міністерство юстиції України – 36 079,6 тис. гривень;
Антимонопольний комітет України – 879,5 тис. гривень;
Національне агентство України з питань державної служби – 4 044 тис. гривень.
16. При розрахунку граничних обсягів на 2016 рік видатки на культуру і мистецтво, які до 2016 року передбачалися іншим міністерствам, органам державної влади, враховані Міністерству культури України, а саме:
Державне управління справами – 16 732,4 тис. гривень;
Міністерство охорони здоров’я України – 21 204,9 тис. гривень;
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – 5 675 тис. гривень;
Державний комітет телебачення і радіомовлення України – 42 196,8 тис. гривень.
17. При розрахунку граничних обсягів на 2016 рік видатки на засоби масової інформації, які до 2016 року передбачалися іншим міністерствам, враховані Державному комітету телебачення і радіомовлення, а саме:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – 748,4 тис. гривень;
Міністерство культури України – 7 431,4 тис. гривень.
18. Вищезазначені головні розпорядники коштів в 2-денний термін подають до Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та Державного комітету телебачення і радіомовлення проекти бюджетних запитів та бюджетних пропозицій (форм 4) по видатках на освіту, науку, культуру, засоби масової інформації та іншу необхідну інформацію.
19. Міністерство освіти і науки та Міністерство культури у двотижневий строк мають внести на розгляд Уряду відповідні проекти розпоряджень про передачу навчальних закладів, наукових установ та закладів культури до сфери управління Міністерства освіти і науки та Міністерства культури.
20. При розрахунку граничних обсягів на 2016 рік видатки на виробництво та трансляцію телепрограм Державною телерадіокомпанією “Всесвітня служба “УТР”, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції Українським національним інформаційним агентством “Укрінформ” враховано за загальним фондом Міністерству інформаційної політики за бюджетною програмою 3801020 “Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції” у сумі 80 730,1 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці – 12 748,1 тис. гривень та оплата комунальних послуг – 1 525,6 тис. гривень).
21. На виконання Закону України “Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020″” при розрахунку граничних обсягів видатків на науку Міністерству освіти і науки України враховано видатки у обсязі 228 000 тис. гривень, з них видатки по загальному фонду – 152 000 тис. гривень, по спеціальному фонду – 76 000 тис. гривень за бюджетною програмою КПКВК 2201570 “Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020″”.
22. При розрахунку граничних обсягів на 2016 рік на виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки враховані видатки з урахуванням зростанням курсу валют у обсязі 49 150,8 тис. гривень.
23. При розрахунку граничних обсягів на 2016 рік за бюджетною програмою 2201080 “Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів” враховані видатки у обсязі 23 238,8 тис. гривень.
24. У загальному обсязі освітньої субвенції на 2016 рік врахований резерв коштів у обсязі 483 015 тис. гривень, у загальному обсязі субвенції на підготовку робітничих кадрів – резерв коштів у обсязі 65 943,5 тис. гривень.
Видатки для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і статистичні дані по яких відсутні, у загальному обсязі освітньої субвенції враховані орієнтовно – 988 720,8 тис. гривень, виходячи із затверджених на 2015 рік сум з урахуванням змін умов оплати праці у наступному році, в субвенції на підготовку робітничих кадрів – на рівні 599 231 тис. гривень.
Міністерство освіти і науки має подати Міністерству фінансів детальні розрахунки та обґрунтування у розрізі територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Вказані обсяги перерозподілу між адміністративно-територіальними одиницями не підлягають.
Разом з бюджетними запитами Міністерство освіти і науки та Міністерство соціальної політики мають подати Міністерству фінансів розподіл видатків освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” у розрізі адміністративно-територіальних одиниць разом з детальними розрахунками та обґрунтуваннями до зазначених розподілів.
25. У загальному обсязі медичної субвенції на 2016 рік врахований резерв коштів у обсязі 502 546 тис. гривень.
Видатки для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і статистичні дані по яких відсутні, у загальному обсязі медичної субвенції враховані орієнтовно – 1 016 113,7 тис. гривень, виходячи із затверджених на 2015 рік сум з урахуванням змін умов оплати праці у наступному році.
Міністерство охорони здоров’я має подати Міністерству фінансів детальні розрахунки та обґрунтування у розрізі територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Вказані обсяги перерозподілу між адміністративно-територіальними одиницями не підлягають.
Разом з бюджетними запитами Міністерство охорони здоров’я має подати Міністерству фінансів розподіл видатків медичної субвенції у розрізі адміністративно-територіальних одиниць разом з детальними розрахунками та обґрунтуваннями до зазначених розподілів.
26. Головні розпорядники коштів, яким плануються видатки на науку, в 3-денний термін з дня отримання граничних обсягів подають до Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України проекти тематичних планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на весь доведений граничний обсяг, включаючи тематику, термін виконання якої розпочався у попередні порівняно з плановим роком бюджетні періоди.
Міністерство освіти і науки України забезпечує погодження переліку та обсягу видатків на виконання відповідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
Експертиза тематики замовлення на виконання фундаментальних наукових досліджень здійснюється Експертною радою з питань оцінювання тем фундаментальних досліджень при Національній академії наук.
Разом з бюджетними запитами головні розпорядники коштів, яким плануються видатки на науку, подають листи Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України про погодження переліку та обсягу видатків на виконання відповідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
27. Реалізація пріоритетних державних цільових програм здійснюватиметься в межах видатків Державного бюджету України на 2016 рік з урахуванням пункту 16 постанови Кабінету Міністрів від 1.03.2014 № 65 в частині припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету.
Відповідно до статті 18 Закону України “Про державні цільові програми” Міністерство економічного розвитку і торгівлі України веде облік державних цільових програм.
Таким чином, головним розпорядникам необхідно погодити з Мінекономрозвитку перелік та обсяг видатків на виконання державних (цільових) програм (пункт 10 Форми 2015-2 бюджетного запиту) в межах граничних обсягів видатків та з урахуванням вимог цього листа та надати уточнену інформацію Мінфіну одночасно з поданням бюджетних запитів.
28. Головним розпорядникам бюджетних коштів, які є відповідальними виконавцями/бенефіціарами проектів економічного і соціального розвитку України, що реалізуються за рахунок залучених державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів на 2016 рік визначено на підставі аналізу фактичного використання коштів позик за перше півріччя 2015 року та попередні два бюджетні періоди. Просимо врахувати, що Меморандумом про економічну та фінансову політику до Листа про наміри Уряду України та Національного банку України до Міжнародного валютного фонду визначений механізм коригування дефіциту, який дозволяє здійснювати його збільшення на суму фактичного залучення коштів позик на реалізацію проектів у державному секторі. Таким чином, у випадку перевищення фактичних надходжень залучених державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм(проектів), прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів у 2016 році будуть скориговані. Крім цього, Мінфіном, як координатором співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, на підставі наявної інформації, прогнозуються видатки та надання кредитів за проектами, початок реалізації яких заплановано на 2016 рік наявної інформації, прогнозуються видатки та надання кредитів за проектами, початок реалізації яких заплановано на 2016, 2017 та 2018 роки.
29. При розподілі граничних обсягів видатків головні розпорядники бюджетних коштів мають враховувати зміни до програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, сформовані відповідно до положень Стратегії оптимізації кількості бюджетних програм (від 06.04.2011 № 292) та здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів видатків відповідно до їх основних завдань, внаслідок чого:
- санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та інвалідів Міністерства соціальної політики враховані Міністерству охорони здоров’я у складі бюджетної програми КПКВК 2301180, назву якої змінено на “Санаторне лікування окремих категорій населення”, у обсязі 96 538,7 тис. гривень;
- забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням Міністерства соціальної політики враховані Міністерству охорони здоров’я за новою бюджетною програмою “Забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” у обсязі 22 453,8 тис. гривень;
- медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту Міністерства інфраструктури враховано Міністерству охорони здоров’я за новою бюджетною програмою “Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту” у обсязі 314 926,2 тис. гривень;
- медичне обслуговування працівників Національної академії наук України враховано у складі видатків бюджетної програми Міністерства охорони здоров’я за КПКВК 2301170 “Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України” у сумі 41 205,3 тис. гривень;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на державні програми соціального захисту (надання пільг та субсидії населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на надання пільг та субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу) закріплені за Мінсоцполітики у обсязі 92 563 414,1 тис. гривень;
- бюджетні програми “Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок” та “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I – II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов”, які у 2015 році виконувались Міністерством соціальної політики, враховані Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з обсягами 63 949 тис. гривень та 300 000 тис. гривень відповідно;
- видатки на радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення, Міністерства екології та природних ресурсів враховані Міністерству аграрної політики та продовольства за бюджетною програмою у обсязі 2 276,7 тис. гривень;
- Міністерству молоді та спорту додатково враховано 79 466,2 тис. гривень для фінансування видатків, виконання яких забезпечувалося Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки та Міністерством аграрної політики та продовольства України за бюджетними програмами КПКВК 1001200 “Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів”, КПКВК 2201310 “Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді” та КПКВК 2801500 “Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос” на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення” відповідно.
30. Міністерству соціальної політики відповідно до пункту 1 частини 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України забезпечити подання бездефіцитних проектів бюджетів та кошторисів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та збалансований проект бюджету Пенсійного фонду України на плановий рік, розроблених на основі макроекономічних показників, які схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 558;
31. Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України подати пропозиції до розподілу відповідних субвенцій між місцевими бюджетами разом з детальними розрахунками, поясненнями та іншими документами і матеріалами, які б обґрунтовували запропоновані підходи;
32. Міністерству охорони здоров’я подати пропозиції до розподілу видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями з детальними та обґрунтованими розрахунками потреби у коштах.
33. Головним розпорядникам бюджетних коштів необхідно упорядкувати структуру та назви бюджетних програм виходячи з необхідності підвищення якості реалізації таких програм та досягнення їх кінцевої мети відповідно до положень Стратегії оптимізації кількості бюджетних програм, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 292 “Питання оптимізації кількості бюджетних програм” та звіту технічної місії Міжнародного валютного фонду щодо раціоналізації видатків а також з урахуванням наявного міжнародного досвіду з цього питання.
34. При розподілі граничного обсягу загального фонду державного бюджету на 2016 рік прогнозу державного бюджету на 2017-2018 роки головним розпорядникам бюджетних коштів не дозволяється змінювати обсяги видатків, що виділені окремими рядками у додатку № 1 до цього листа, зокрема:
зменшувати видатки на окремі бюджетні програми, визначені у додатку № 1 до цього листа;
зменшувати видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), визначені у додатку № 1 до цього листа;
змінювати обсяги видатків, доведені Міністерством фінансів за бюджетними програмами “Керівництво та управління”, у тому числі обсяги видатків за вказаними програмами на оплату праці;
за наявності законодавчих підстав перерозподіл видатків може здійснюватися за погодженням з відповідними структурними підрозділами Мінфіну.
35. Капітальні видатки не враховано у граничних обсягах видатків і надання кредитів проекту державного бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показниках обсягів видатків та надання кредитів прогнозу державного бюджету на 2017 та 2018 роки за загальним фондом, крім видатків на оборону і безпеку.
При цьому необхідно зазначити, що планування капітальних видатків у 2016 році буде здійснюватися в межах можливостей балансу проекту Державного бюджету України на 2016 рік та прогнозу на 2017–2018 роки.
Після подання в установленому порядку головними розпорядниками бюджетних запитів на 2016 рік запити на капітальні видатки будуть проаналізовані в процесі узгодження показників проекту бюджету на 2016 рік до подання на розгляд Кабінету Міністрів України, виходячи із пріоритетності та обґрунтованості потреб з урахуванням визначення єдиних підходів та чітких і прозорих критеріїв розподілу на підставі інформації, поданої за формою згідно з додатком № 4 до цього листа.
Граничні обсяги видатків державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2016 рік та індикативні прогнозні показники на 2017 і 2018 роки доводяться Мінекономрозвитку у сумі 1,0 млрд. гривень щорічно, які мають бути розподілені відповідно до норм Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями».
Відповідно до статті 38 Бюдженого кодексу Мінекономрозвитку подає Мінфіну інформацію щодо відбору державних інвестиційних проектів та розподілу державних капітальних вкладень.
Мінекономрозвитку також інформує головних розпорядників щодо проектів, які були відібрані.
ІІ. Розрахунок індикативних прогнозних показників видатків та кредитування на 2017 і 2018 роки, здійснено з урахуванням результатів засідання колегії Мінфіну від 27 липня 2015 року під головуванням Прем’єр-міністра України та наради, яка відбулася у Прем’єр-міністра України 3 серпня 2015 року, щодо проблемних питань, пов’язаних з розробленням проекту Державного бюджету України на 2016 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2017 і 2018 роки, виходячи з прогнозного обсягу реально можливих ресурсів бюджету на прогнозні роки.
При здійсненні розрахунку індикативних прогнозних показників видатків та надання кредитів державного бюджету на 2017 і 2018 роки за загальним фондом слід враховувати наступне:
1. Макропоказники, визначені з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки”, сценарій 1 прогнозу узгоджений з прогнозом Міжнародним валютним фондом та передбачає:
зростання реального валового внутрішнього продукту у 2017 році – 3,5 відсотка, у 2018 році – 4 відсотка;
номінальний валовий внутрішній продукт у 2017 році – 2 572,1 млрд. гривень, у 2018 році – 2 888,1 млрд. гривень;
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 108,1 відсотка у 2017 році та 105,5 відсотка у 2018 році;
індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2017 році – 108,5 відсотка, у 2018 році – 105,9 відсотка.
2. Прогнозний розмір прожиткового мінімуму розрахований з урахуванням індексу споживчих цін на 2017-2018 роки:
в середньому на одну особу з 1 січня 2017 року в розмірі 1 490 гривень, з 1 грудня – 1 611 гривень; з 1 січня 2018 року – 1 611 гривень, з 1 грудня – 1 700 гривень;
для дітей віком до 6 років з 1 січня 2017 року в розмірі 1 307 гривень, з 1 грудня – 1 413 гривні; з 1 січня 2018 року – 1 413 гривень, з 1 грудня – 1 491 гривня;
для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2017 року в розмірі 1 630 гривень, з 1 грудня – 1 762 гривні; з 1 січня 2018 року – 1 762 гривні, з 1 грудня – 1 859 гривень;
для працездатних осіб з 1 січня 2017 року в розмірі 1 543 гривні, з 1 грудня – 1 668 гривень; з 1 січня 2018 року – 1 668 гривень, з 1 грудня – 1 760 гривень;
для непрацездатних осіб з 1 січня 2017 року в розмірі 1 203 гривні, з 1 грудня – 1 300 гривень; з 1 січня 2018 року – 1 300 гривень, з 1 грудня – 1 372 гривні;
3. Прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року становитиме 1 543 гривні, з 1 грудня – 1 668 гривень; з 1 січня 2018 року – 1 668 гривень, з 1 грудня – 1 760 гривень.
4. Підходи щодо визначення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на 2017 і 2018 роки аналогічні підходам, що застосовуються для визначення вказаного показника на 2016 рік.
5. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), які розраховано з урахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників, на 2017 рік збільшено в середньому порівняно із 2016 роком на коефіцієнт 1,0591, на 2018 рік порівняно із 2017 роком – на 1,0562.
ІІІ. При заповненні бюджетних запитів на 2016 рік та 2017-2018 роки необхідно враховувати стратегічні документи держави в частині проведення реформування бюджетної системи та бюджетного процесу, зокрема Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та Планом заходів з її імплементації на 2014–2017 роки (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів від 17.09.2015 № 847-р), Стратегію розвитку системи управління державними фінансами (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів від 01.08.2013 № 774-р) та Угоду про Коаліцію депутатських фракцій “Європейська Україна” у Верховній Раді України восьмого скликання.
Зокрема, потрібно звернути увагу на заходи щодо перегляду підходів до формування бюджетних документів та прийняті накази:
- від 15.06.2015 № 553 “Про затвердження змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536″, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 02.07.2015 за № 771/27216 (загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм викладено у новій редакції);
- від 15.06.2015 № 554 “Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за № 773/27218;
- від 05.08.2015 № 699 “Про визнання таким, що втратив чинність наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 15″ (скасовано Примірний перелік результативних показників бюджетних програм).
Оновлені методологічні підходи передбачають, зокрема:
- бюджетний запит кожного головного розпорядника містить його стратегічні цілі та результати діяльності на середньостроковий період, визначені відповідно до державних пріоритетів;
- формування бюджетних показників здійснюється виходячи з принципу обґрунтованості витрат “від першої гривні”, який передбачає детальні розрахунки за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і з спеціальними фондами в межах коду економічної класифікації видатків або кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
- результативні показники бюджетних програм, що визначаються у бюджетному запиті та паспорті бюджетної програми, чітко підпорядковані стратегічним цілям головного розпорядника та висвітлюють ефективність надання державних послуг.
При заповненні Форми 2015-1 бюджетного запиту відповідно до оновленої Інструкції з підготовки бюджетних запитів головні розпорядники мають використовувати підготовлену ними інформацію щодо стратегічних цілей та показників результату своєї діяльності (лист Мінфіну від 10.04.2015 № 31-04110-09-9/12554) з урахуванням доручення Кабінету Міністрів України від 14.07.2015 № 27953/1/1-15 до листа Міністерства фінансів України щодо стратегічних цілей головних розпорядників на 2016-2018 роки.
За підтримки Шведського агентства міжнародного розвитку та співпраці (SIDA) в Україні реалізується проект “Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні”, тому пропонуємо пілотним міністерствам (Міністерству соціальної політики України і Міністерству молоді та спорту України, які вже проводять аналіз бюджетних програм з позиції гендерної рівності) розглянути питання щодо включення до бюджетних запитів показників, визначених з урахуванням гендерного аспекту.
Одночасно звертаємо увагу, що з 1 вересня 2015 року набирає чинності Закон України від 09.04.2015 № 313-VIII “Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних”, яким головних розпорядників зобов’язано розміщувати на своїх офіційних сайтах (не пізніше ніж через три дні після подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України) бюджетні запити, включаючи інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм.
Враховуючи наведене, інформація, що наводиться головними розпорядниками у бюджетних запитах, зокрема результативні показники бюджетних програм, має бути чіткою та однозначно сформульованою, зрозумілою та доступною для сприйняття широкими верствами населення.
Крім того повідомляємо, що на виконання завдань, визначених Угодою про Коаліцію депутатських фракцій “Європейська Україна” у Верховній Раді України восьмого скликання, та відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС Мінфіном підготовлено проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетних правил про внесення змін до бюджету)”, який найближчим часом буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Зміни, що пропонуються, передбачають встановлення виключного переліку випадків внесення змін до закону про Державний бюджет України, що суттєво скоротить починаючи з 2016 року кількість змін до річного бюджету.
Запровадження таких правил має на меті забезпечення стабільності та передбачуваності річного бюджету, послідовності бюджетної політики, що є передумовою для успішного запровадження середньострокового бюджетного планування, та сприятиме підвищенню рівня довіри до бюджетної політики з боку суспільства та інвесторів. Головні розпорядники мають виважено підійти до визначення планових показників видатків за бюджетними програмами, що дозволить уникнути необхідності внесення змін (у тому числі технічних) до державного бюджету на 2016 рік.
У разі наявності пропозицій щодо збільшення видатків/надання кредитів понад обсяги, визначені відповідно до вимог цього листа, головні розпорядники заповнюють Додатковий бюджетний запит (Форма 2015-3).
Головні розпорядники подають пакет бюджетних запитів (тільки форми бюджетних запитів, додаток 4-А та 4-Б) на 2016-2018 роки до Управління планування державного бюджету Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів (к. 348) для перевірки дотримання загальних вимог до заповнення бюджетних запитів на 2016-2018 роки та завантаження в електронну базу даних.
Після перевірки Департаментом державного бюджету пакету бюджетних запитів (Форма 2016-1 разом з окремими формами 2016-2 (у разі потреби також разом із Формою 2016-3, додаток 4-А та 4-Б))в тому числі всі додатки, відповідно до компетенції головного розпорядника бюджетних коштів в обов’язковому порядку потрібно подати на паперових носіях– відповідним структурним підрозділам міністерства.
Заповнені бюджетні запити надсилати електронною поштою на адресу:budget@minfin.gov.ua.
Заповнені бюджетні запити на 2016-2018 роки необхідно подати Міністерству фінансів до ___ серпня 2015 року.
Також звертаємо увагу на те, що своєчасно подані і якісно складені бюджетні запити дадуть можливість досконало вивчити проблеми головного розпорядника та спільно визначити шляхи їх вирішення.
Додатки: 1. Додаток № 1 – граничні обсяги видатків та надання кредитів загального фонду проекту Державного бюджету України на 2016 рік – на 1 аркуші.
2. Додаток № 2 – індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів загального фонду Державного бюджету України на 2017 рік – на 1 аркуші.
3. Додаток № 3 – індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів загального фонду Державного бюджету України на 2018 рік – на 1 аркуші.
4. Додаток № 4 – пропозиції щодо капітальних видатків (в електронному вигляді).
5. Додаток № 5 – видатки на здійснення заходів і завдань державних (цільових) програм (в електронному вигляді).
6. Рекомендації окремим головним розпорядникам бюджетних коштів щодо розподілу граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду проекту Державного бюджету України на 2016 рік та індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з державного бюджету на 2017–2018 роки (в електронному вигляді).
7. Інші згадані у цьому листі додатки надаються в електронному вигляді (розміщено на офіційному сайті Мінфіну у рубриці “Для головних розпорядників бюджетних коштів”).
Перший заступник Міністра
І.І. Уманський
Лист Міністерства фінансів України “Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2016 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2017–2018 роки” від 13.08.2015 р.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>