Лист Міністерства фінансів України “Про питання бухгалтерського обліку” від 07.04.2014 р № 31-08420-06-29/6985

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.04.2014 р № 31-08420-06-29/6985

Про питання бухгалтерського обліку

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув <…> питання про ведення бухгалтерського обліку бюджетними установами і повідомляє.

Про графік документообігу

Відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» <…> питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Підприємство самостійно затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

Згідно з підпунктом 2 пункту 8 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р № 59 (далі – Типове положення), бухгалтерська служба має право встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення та подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами бюджетної установи первинних документів для їх відображення в бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

Відповідно до пункту 13 Типового положення головний бухгалтер подає керівнику бюджетної установи, зокрема, пропозиції щодо визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології обробки облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку і правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями.

Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р № 88, графік документообігу затверджується наказом керівника установи, в якому вказується дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передачі в обробку та до архіву.

Графік документообігу оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, виконуваних кожним підрозділом установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв’язку і термінів виконання робіт.

Бюджетною установою може використовуватися зразок графіка документообігу у вигляді переліку робіт, що наведений у додатку до Положення про документи і документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів СРСР від 29.07.1983 р № 105.

Про бухгалтерський облік бюджетних установ Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначає План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р № 611 (далі – План рахунків).

Згідно Порядку застосування Плану рахунків, наведеного в додатку 1 до нього, лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких і газоподібних речовин до споживача, кабельні та повітряні лінії зв’язку і т. п. враховуються з виділенням у окрему підгрупу на субрахунку 103 «Будинки та споруди».

Бюджетною установою повинно бути забезпечено відображення в бухгалтерському обліку необоротних активів за їх видами, визначеними пунктом 2.1 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р № 611 (далі – Положення). Враховуючи сказане, на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку має здійснюватися відображення інформації про всі основні засоби відповідної класифікаційної групи.

Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу необоротних активів установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, які наведені в додатку до Положення. Зокрема, перераховані вище об’єкти основних засобів відносяться до підгрупи 4, для якої встановлена ​​норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік 5% з терміном корисного використання 20 років.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку                                                                                           Н. Чмерук

Лист Міністерства фінансів України “Про питання бухгалтерського обліку” від 07.04.2014 р № 31-08420-06-29/6985

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>