Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Щодо набрання чинності змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 25.05.2015 р. № 3302-05/16476-07

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25.05.2015 р. № 3302-05/16476-07
Щодо набрання чинності змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку із набранням чинності 26.04.2015 змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), внесених Законом України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 № 1700-VII (із урахуванням змін, внесених Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції” від 12.02.2015 № 198-VIII), відповідно до яких доповнено пунктом 1 1 статтю 17 Закону, повідомляє.
Відповідно до частини першої статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо, зокрема, відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чиуповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону.
Статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
З огляду на викладене та ураховуючи частину третю статті 10 Закону, згідно з якою процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу, вимога пункту 1 1 статті 17 Закону поширюється на процедури закупівлі, розпочаті з 26.04.2015.
Згідно з частиною другою статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників вимогам згідно із законодавством.
Разом з тим форма документального підтвердження відповідності учасників вимогам, встановленим частиною першою статті 17 Закону, не визначена Законом.
Таким чином, перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх встановленим вимогам, замовник визначає самостійно з дотриманням законодавства. При цьому слід ураховувати, що пропозиція конкурсних торгів / цінова пропозиція подається учасником замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів / запиту цінових пропозицій згідно з пунктами 22 і 32 частини першої статті 1 Закону.
У свою чергу, частиною другою статті 62 Закону України “Про запобігання корупції” встановлено, що в обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:
1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
2) юридичних осібякі є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень.
Водночас звертаємо увагу суб’єктів сфери державних закупівель, що виходячи зі змісту статей 2, 4 та 11 Закону та ураховуючи наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, очікуваною вартістю закупівель є сума, яку замовник планує сплатити за товари, роботи чи послуги, яка зазначається у річному плані закупівель на момент, що передує проведенню відповідної процедури закупівлі.
Відповідно до частини першої статті 4 Закону України “Про запобігання корупції”Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.
Відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про запобігання корупції” до повноважень Національного агентства належать, зокрема, забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; розробка типової антикорупційної програми юридичної особи.
Статтею 59 Закону України “Про запобігання корупції” встановлено, що відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Національним агентством.
Згідно з частиною третьою статті 62 Закону України “Про запобігання корупції” антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної особи. Разом з тим вимоги до антикорупційної програми юридичної особи встановлені у статті 63 Закону України “Про запобігання корупції”.
При цьому в юридичних особах, зазначених у частині другій статті 62 Закону України “Про запобігання корупції”, для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається цим Законом.
Поряд з цим частиною першою статті 5 Закону України “Про запобігання корупції” передбачено, що Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів. Національне агентство є правомочним з моменту призначення більше половини його загального кількісного складу (частина п’ята статті 4 Закону України “Про запобігання корупції”).
Ураховуючи викладене та з огляду на те, що спосіб документального підтвердження відповідності учасників зазначеним у статті 17 Закону вимогам замовником визначається самостійно, рекомендуємо замовникам (до початку фактичної реалізації повноважень Національним агентством) у документації конкурсних торгів / запиті цінових пропозицій встановлювати такий спосіб документального підтвердження вищезазначеним вимогам:
1) інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
2) інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону.
Директор департаменту
регулювання державних закупівель
О. Стародубцев
Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Щодо набрання чинності змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 25.05.2015 р. № 3302-05/16476-07

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>