Лист Міністерства доходів і зборів України “Про органiзацiю ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами” від 14.08.2013 р. № 14883/7/99-99-18-05-05-17

МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 14.08.2013 р. № 14883/7/99-99-18-05-05-17
Про органiзацiю ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами
Мiнiстерство доходiв i зборiв України доводить до вiдома особливостi органiзацiї ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, та зобов’язує забезпечити дотримання такого.
Облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, має бути забезпечений вiдповiдно до статтi 455 Митного кодексу України. Порядок облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 № 634, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 16.08.2012 за № 1381/21693 (далi – Порядок).
Зазначеними нормами законодавства встановлено, що облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, здiйснюються митницями шляхом присвоєння таким особам облiкового номера.
Вiдповiдно до статей 62 – 70 Податкового кодексу України органи Мiнiстерства доходiв i зборiв України ведуть облiк платникiв податкiв i зборiв.
Iнформацiя про перебування на облiку платникiв податкiв – юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв, у тому числi данi про взяття на облiк, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ, про реєстрацiю представництва iноземного суб’єкта господарської дiяльностi на територiї України можуть бути використанi в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi, що застосовується на митницях (далi – ЄАIС). Данi про облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, можуть бути використанi в IС “Податковий блок”. Такий обмiн вiдомостями реалiзується шляхом взаємодiї зазначених iнформацiйних систем Мiндоходiв.
З огляду на викладене зобов’язую забезпечити ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, враховуюче таке:
1) облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, здiйснюється уповноваженими особами митниць Мiндоходiв;
2) для перевiрки достовiрностi вiдомостей (про державну реєстрацiю, повне найменування / прiзвище, iм’я, по батькові, мiсцезнаходження / мiсце проживання, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, постановку на облiк особи як платника податкiв та iн.), зазначених особою у картцi облiку, та внесення таких даних до ЄАIС, можуть використовуватись данi IС “Податковий блок”, отриманi в результатi взаємодiї названих iнформацiйних систем.
Така органiзацiя ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, застосовується у перехiдний перiод до внесення вiдповiдних змiн до Порядку.
В.о. Мiнiстра доходiв i зборiв України
В.С. Левицький
Лист Міністерства доходів і зборів України “Про органiзацiю ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами” від 14.08.2013 р. № 14883/7/99-99-18-05-05-17

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>