Лист Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області “Щодо оподаткування господарської діяльності благодійної організації” від 07.09.2015 р. № 2154/10/14-29-15-02-20

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛИСТ
від 07.09.2015 р. № 2154/10/14-29-15-02-20
Щодо оподаткування господарської діяльності благодійної організації
Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист благодійного фонду <….> щодо оподаткування господарської діяльності благодійної організації та повідомляє наступне.
Відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) платниками податку на прибуток є суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті.
Згідно з пунктом 133.4 статті 133 ПКУ не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.
Критерії віднесення підприємств, установ та організацій до неприбуткових встановлено підпунктом 133.4.1. пункту 133.4 статті 133 ПКУ, а саме: неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Також підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 ПКУ визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Відповідно до підпункту 133.4.6. пункту 133.4 статті 133 ПКУ до неприбуткових організацій, що відповідають вищезазначеним вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема можуть бути віднесені благодійні організації.
Правове регулювання благодійної діяльності регламентовано нормами Закону України від 05.07.2012 № 5073-VІ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон № 5073).
Згідно зі статтею 1 Закону № 5073 благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.
Відповідно до частини четвертої статті 131 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) благодійна організація діє на основі установчих документів, що затверджується вищим органом управління благодійної організації, і є юридичною особою. Частиною п’ятою цієї статті благодійним організаціям надано право здійснювати неприбуткову господарську діяльність, спрямовану на виконання її цілей, визначених установчими документами.
Установчі документи благодійної організації повинні містити джерела активів (доходів) та визначати особливості діяльності такої організації (стаття 14 Закону № 5073).
Види благодійної діяльності перелічені у статті 5 Закону № 5073, зокрема, благодійники можуть здійснювати благодійну діяльність у вигляді безоплатної передачі бенефіціарам доходів від майна і майнових прав, безоплатного надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів.
Крім того, благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей (стаття 16 Закону № 5073).
Відповідно до підпункту 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 ПКУ господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.
Відповідно до статті 3 ГКУ господарська діяльність без мети одержання прибутку є некомерційною господарською діяльністю.
Некомерційне господарювання – це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку (стаття 52 ГКУ).
Слід зазначити, що за результатами розгляду статутних документів благодійного фонду «…..», наданими фондом до ДПІ за місцем податкового обліку, не визначено можливість ведення фондом господарської діяльності, зокрема з безоплатного пошиву одягу та пошиву одягу за плату, без мети одержання прибутку для досягнення ним статутних цілей.
Крім того, статутні документи благодійного фонду «….» не відповідають чинним вимогам пункту 133.4 статті 133 ПКУ.
Водночас Законом України від 17.07.15 № 652 – VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» підрозділ 4 розділу ХХ ПКУ доповнено пунктом 35 наступного змісту: неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами цього Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.
Враховуючи зазначене, до внесення змін до установчих документів благодійний фонд «…..» не має права здійснювати господарську діяльність, зокрема ту, про яку йдеться у запиті.
Проте, за умови дотримання фондом вимог пункту 133.4 статті 133 ПКУ та визначення в статутних документах можливості ведення господарської діяльності, відповідно до статті 16 Закону № 5073, без мети одержання прибутку, що сприятиме досягненню статутних цілей фонду, пошиву одягу потребуючим допомоги дітям та пошив одягу на замовлення за плату з подальшим спрямуванням отриманих коштів від такої діяльності на благодійну діяльність, не оподатковуватиметься податком на прибуток.
Звертаємо увагу, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій (підпункт 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 ПКУ).
З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому статтею 57 цього Кодексу для неприбуткових організацій – платників податку на прибуток.
Начальник
В.В. Копіца
Лист Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області “Щодо оподаткування господарської діяльності благодійної організації” від 07.09.2015 р. № 2154/10/14-29-15-02-20

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>