Лист Головного укправління Державної фіскальної служби України у Чернівецькій області “Щодо заповнення податкової звітності з ПДВ” від 15.04.2015 р. № 548/10/24-13-17-02-17

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛИСТ
від 15.04.2015 р. № 548/10/24-13-17-02-17
Щодо заповнення податкової звітності з ПДВ
Головне управління ДФС у Чернівецькій області, на виконання завдання Державної фіскальної служби України від 02.04.2015 р. № 11552/7/99-99-17-02-02-17 розглянуло Ваш запит <…> в межах своєї компетенції та відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі по тексту — Кодекс), надає податкову консультацію.
Відповідно до підпункту 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, податковий кредит — сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.
Згідно з підпунктом 198.3 статті 198 Кодексу, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій — не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку із:
придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
Положенням статті 201 Кодексу визначено, що платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу.
Згідно з підпунктом 201.8 статті 201 Кодексу право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.
Відповідно до пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, починаючи з 1 січня 2015 року, платник податку повинен вести реєстр документів, зазначених у підпунктах «а» — «в» пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу. Оскільки наказ Міністерства доходів і зборів України від 22.09.2014р. № 958 «Про затвердження форми реєстру виданих і отриманих податкових накладних та порядку його ведення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005, залишається чинним, платники податку можуть за власним бажанням обліковувати зазначені документи, використовуючи форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. При цьому, як Реєстр виданих та отриманих податкових накладних який платником податку ведеться за власним бажанням, так і реєстр документів, зазначених у підпунктах «а» -»в» пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, якщо такий реєстр ведеться платником окремо від Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до контролюючого органу, починаючи із звітності за січень 2015 року, не подається.
Подання податкової звітності з ПДВ за січень 2015 року здійснюється за формою і в порядку, затвердженими наказом Мінфіну України від 23.09.2014 р. № 966 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість».
Подання податкової звітності з ПДВ за звітні (податкові) періоди лютий 2015р./І квартал 2015р. та наступні звітні періоди здійснюватиметься за формою і в порядку, затвердженими наказом Мінфіну України від 23.01.2015р. № 13 «Про внесення змін до деяких нормативно — правових актів Міністерства фінансів України».
При заповненні декларації з ПДВ у рядку 11.1 відображають без ПДВ придбання товарів/послуг на території України, які призначені для господарської діяльності й для обкладених ПДВ операцій за ставкою 20 %, 7 %, або 0 %.
У рядку 11.2 показують вартість товарів/послуг, куплених на митній території України без ПДВ, якщо їх планують використовувати в пільгованих операціях — звільнених від ПДВ або, що не є об’єктом обкладання ПДВ.
Назва рядка 11 свідчить про те, що тут потрібно показати у тому числі обсяги придбань у неплатників ПДВ, за послугами банку (без нарахування ПДВ) та інші придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без ПДВ з метою їх використання у межах господарської діяльності. Порядок № 966 жодних винятків щодо цього не містить. Однак розшифровувати їх у додатку Д5 не потрібно.
Рядок 14 заповнюється тільки платниками податку, які подають загальну декларацію з ПДВ, в якій відображаються розрахунки з бюджетом (пп. З п. 4 р. V Порядку 966). У ньому показують придбання товарів/послуг, необоротних активів як на митній території України, так і їх імпорт, а також отримані послуги нерезидента, місце постачання яких на території України, за умови, що всі ці придбання непризначені для використання в господарській діяльності. За підрядками 14.1 та 14.2 такі операції розподіляють за принципом — куплені вони з ПДВ або без ПДВ. Додаток Д5 заповнюють тільки до рядка 14.1.
Підставою для заповнення рядків 11.1, 11.2 та 14.2 є первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХIV із змінами та доповненнями.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Перший заступник начальника
О. Соломко
 
Лист Головного укправління Державної фіскальної служби України у Чернівецькій області “Щодо заповнення податкової звітності з ПДВ” від 15.04.2015 р. № 548/10/24-13-17-02-17

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>