Лист Державної служби статистики України “Щодо порядку збору статистичної звітності з праці у 2015 році” від 30.12.2014 року № 12-12/1400

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛИСТ
від 30.12.2014 року № 12-12/1400
Щодо порядку збору статистичної звітності з праці у 2015 році
1. Державна статистична звітність з праці у 2015 році
Згідно з проектом плану державних статистичних спостережень на 2015 рік до органів державної статистики за січень–грудень 2014 року подаються наступні форми звітності:
- № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держстату від 07.08.2013 № 239;
- № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держстату від 07.08.2013 № 239;
- № 6-ПВ (річна) “Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання”, затверджена наказом Держстату від 05.08.2014 № 224;
- № 9-ДС (річна) «Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», затверджена наказом Держстату від 05.08.2014 № 224;
- № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили» – подається за формою, затвердженою наказом Держстату України від 07.08.2014 № 227.
Починаючи з січня та впродовж 2015 року подаються наступні форми звітності:
- № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держстату України від 07.08.2013 № 239;
- № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держстату України від 05.08.2014 № 224.
Графік надання респондентами звітів з питань статистики праці до органів державної статистики наведено у додатку. Ознайомитись з ним Ви можете на сайті Держстату за адресою: «Респондентам» > «Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2015 році» > «Оплата праці та соціально-трудові відносини».
Звертаймо Вашу увагу, що звіти приймаються у к. 100 (1 поверх), крім установ освіти та охорони здоров’я, які звітують в управління по організації роботи з користувачами та респондентами, кожен згідно свого району міста (к.
103, 111– 114). Підприємства, установи та організації Запорізького району надають звіти у к. 112. Також слід зазначити, що ГУС приймає електронну звітність засобами телекомунікаційного зв’язку.
Для заповнення зазначених форм державних статистичних спостережень з праці Вам необхідно керуватися наступними документами:
- Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286 зареєстрованою в Міністерстві юстиції 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату України від 05.10.2006 № 466);
- Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 27.01.2004 за № 114/8713;
- Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затвердженою наказом Держкомстату від 26.10.2009 № 403, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 15.12.2009 за № 1211/17227 (зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 27.02.2013 № 67);
- Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затвердженою наказом Держкомстату від 26.10.2009 № 404, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 15.12.2009 за № 1212/17228 (зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 27.02.2013 № 68);
- Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) “Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання”, затвердженою наказом Держкомстату від 06.11.2006 № 508, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 17.11.2006 за № 1212/13086 (зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 10.12 2012 № 511);
- Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) «Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», затвердженою наказом Держкомстату від 07.10.2010 № 415, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 27.10.2010 за № 985/18280;
- Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили», затвердженою наказом Держкомстату від 07.10.2010 № 414, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 27.10.2010 за № 984/18279;
- Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затвердженими В.о. Голови Держстату 13.11.2014 за № 17.4-12/48;
- Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) “Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання”, затвердженими Першим заступником Голови Держстату 06.08.2014 за № 18.1-12/21;
- Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», затвердженими Заступником Голови Держстату 07.10.2014 за № 17.4-12/33;
- Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) “Звіт про витрати на утримання робочої сили”, затвердженими Заступником Голови Держстату 07.08.2014 за № 18.1-12/26.
У зв’язку з неможливістю на цей час вносити зміни до інструкцій, які раніше проходили державну реєстрацію в Мін’юсті, та зважаючи на потреби внесення таких змін, були підготовленіроз’яснення щодо заповнення форм, які у 2015р. будуть діяти одночасно з відповідною інструкцією.
2. Зміни у статистичній звітності з праці
Нові форми розроблені з урахуванням змін у національному законодавстві, а також пропозицій, які надходили від респондентів і користувачів статистичної інформації.
Зміни, які позначилися на формі № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» наступні:
- у розділі IІІ «Склад фонду оплати праці» у рядках 5051-5052 введено показники стосовно нарахувань індексації заробітної плати та компенсаційних виплат у зв’язку з порушенням термінів її виплати;
- у зв’язку з проведенням у 2015 році державного статистичного спостереження «Витрати підприємств на утримання робочої сили» вилучено розділ VIІ.
Звертаємо увагу, що показники розділу VI заповнюються юридичною особою, відокремленим підрозділом, включаючи найманих працівників структурних підрозділів, та подаються раз на рік у звіті за січень–грудень.
У формі № 1-РС (один раз на чотири роки) “Звіт про витрати на утримання робочої сили” у розділі ІІ “Витрати на утримання робочої сили” відповідно до чинного законодавства змінено показник у рядку 260 та вилучено рядки 270–290. Інші показники форми зазнали редакційних змін.
Зі змінами щодо форм № 6-ПВ (річна) та № 9-ДС (річна) Ви зможете також ознайомитися на веб-сайті ГУС у Запорізькій області найближчим часом.
Щодо збору та розробки форми № 1-РС (один раз на чотири роки) Вам буде повідомлено після отриманої сукупності респондентів від Держстату.
3. Коло респондентів та взаємодія органів державної статистики з респондентами
Після закінчення формування сукупності для проведення державного статистичного спостереження «Обстеження з питань статистики праці» у 2015 році всі респонденти зможуть ознайомитися з тим, потрапили вони в цю сукупність чи ні на веб-сайті ГУС у Запорізькій області, здійснивши наступні дії: «Ваші звіти у 2015 році» > «Код ЄДРПОУ» > «Пошук» > «Статистика праці». Там же можна знайти електронний варіант бланків, інструкцій та роз’яснень.
Оскільки на протязі року довключення респондентів до кола здійснюється за певними процедурами, просимо Вас заздалегідь повідомляти працівників органів державної статистики про зміни, які відбуваються з Вашим підприємством (приєднання, злиття, поділ тощо).
Звертаємо Вашу увагу, що на веб-сайті Держстату розміщено метаописи державних статистичних спостережень, в яких викладено мету, методологію, затверджений інструментарій, основні показники та статистичні видання. Переглянути ці матеріали можна, здійснивши наступні дії: «Методологія та класифікація» > «Методологічні положення зі статистики» > «Статистика праці». Електронний варіант бланків, інструкцій та роз’яснень буде знаходиться за адресою: «Звітна документація» > «Альбом форм державних статистичних спостережень на 2015 рік» > «Статистика оплати праці та соціально-трудових відносин». У теперішній час переглянути форми можна на сайті Держстату, здійснивши наступні дії: «Нормативно-правова база та регуляторна діяльність» > «Нормативні та нормативно-правові акти Держстату» > «Статистика праці» > «2014 Наказ Державної служби статистики «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» 05.08.2014 № 224».
Також нагадуємо, що Державна служба статистики України запрошує всіх респондентів України до співпраці щодо подання електронної звітності. Подання звітності в електронній формі у значній мірі спрощує для респондентів задачу звітування до органів державної статистики, оскільки відбувається автоматично за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку у зручний для складача час в будь-якій з найпоширеніших бухгалтерських програм. Окремо слід зауважити, що респондент, якій подав звіт в електронному вигляді з дотриманням усіх встановлених умов та отримав квитанцію про приймання, не зобов’язаний подавати такий звіт на папері.
4. Окремі аспекти проведення ДСС «Стан виплати заробітної плати у 2015 році»
Без змін залишився порядок організації та методологія проведення державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», порядок розробки і поширення його результатів, а також принципи формування сукупності звітних одиниць визначені Методологічними положеннями з організації державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», затвердженими наказом Держкомстату від 20.10.2011 № 264 у редакції наказу Держкомстату від 23.12.2011 № 394.
Начальник Головного управління
В.П. Головешко
 
Додаток
Календар подання форм державних статистичних спостережень з питань статистики праці в 2015 році
 
Граничний термін подання форм державних статистичних спостережень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Оплата праці та соціально-трудові відносини
1-ПВ (місячна)
12.01
09.02
10.03
07.04
07.05
08.06
07.07
07.08
07.09
07.10
09.11
07.12
1-ПВ (квартальна)
12.01
   
07.04
   
07.07
   
07.10
   
9-ДС (річна)
 
09.02
                   
6-ПВ (річна)
 
09.02
                   
1-РС (один раз на чотири роки)
     
07.04
             
Лист Державної служби статистики України “Щодо порядку збору статистичної звітності з праці у 2015 році” від 30.12.2014 року № 12-12/1400

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>