Лист Державної служби статистики України “Щодо порядку проведення державного статистичного спостереження за формою № 9-ДС за 2014 рік” від 31.12.2014 року № 12-04/1401

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 31.12.2014 року № 12-04/1401

Щодо порядку проведення державного статистичного спостереження за формою № 9-ДС за 2014 рік

Наказом Держстату від 12.11.2014 № 335 затверджено Методологічні положення державного статистичного спостереження „Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” (далі – форма № 9-ДС). Ознайомитися з цим документом можна на сайті Держстату у розділах „Нормативно-правова база” або „Методологія та класифікації”.

Наказом Держстату від 05.08.2014 № 224 затверджено новий бланк форми № 9-ДС (річна) „Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” , що пов’язано з такими змінами у

показниках:

- у розділі І змінено вікові групи у графах 5 і 6;

- у розділі ІІІ внесено зміни в перелік підстав вибуття працівників зі служби з метою отримання даних про ті підстави, які мають найбільшу питому вагу;

- у розділі ІV додано графу 5 „кількість працівників, які підвищили кваліфікацію за направленнями в Україні” з метою уникнення помилок під час заповнення респондентом граф 4–10.

Респондентам радимо під час заповнення форми користуватися Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”, затвердженими заступником Голови Держстату України 07.10.2014 за № 17.4-12/33.

Форму подають усі установи (організації), на працівників яких поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Починаючи з 2015 року обстеженню підлягають лише ті установи, які є юридичними особами.

З метою охоплення спостереженням усіх державних службовців до сукупності звітних одиниць включаються територіальні органи Державної податкової служби України та Державної фіскальної служби України, Державної митної служби України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України.

Звіти всіма установами складаються на ту частину працівників, які мають статус державних службовців.

Звіти обласної, районних державних адміністрацій та обласної, міських рад потрібно заповнювати в цілому по установі без поділу на апарат і малочисельні відділи. Розріз надання звітів цими установами було узгоджено з останніми

наприкінці листопада 2014 року.

Віднесення посад працівників органів державної влади та інших установ до відповідних категорій посад державних службовців здійснюється з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 703 „Про віднесення

деяких посад працівників органів державної влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”. Протягом 2014 року внесено зміни до цієї постанови.

Певні моменти, на які потрібно звернути увагу при заповненні звітів описано нижче.

В І розділі респондентам потрібно зробити розподіл облікової кількості працівників на 31.12.2014 у відповідності до статі, категорії посад та віку. Наразі звертаємо увагу, що до облікової кількості працівників на кінець року

включаються жінки, які знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або у відпусках по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством.

Віднесення працівників до керівників або службовців здійснюється відповідно до професійно-кваліфікаційних характеристик їхніх посад, які зазначаються в посадових інструкціях (положеннях).

Відповідно до статті 14 „Класифікація посад в органах місцевого самоврядування” Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” секретарі обласних, районних, міських, сільських і селищних рад аналогічно до заступників голів відповідних рад відносяться до керівників.

Особливу увагу прохання приділити показникам плинності кадрів.

Облікова кількість штатних працівників р.101 гр.1 (на 31.12.2014) = р.101 гр.1 (на 31.12.2013) + р.301 гр.1 (на 31.12.2014) – р. 301 гр.8 (на 31.12.2014).

Якщо в установі відбулося у порівнянні з 2013 роком збільшення (зменшення) облікової кількості штатних працівників-службовців (р.101), то прохання написати причину цього явища. Приклад 1: збільшення за рахунок переводу працівників з посад недержавних службовців до категорії державних. Приклад 2: збільшення за рахунок уточнення облікової кількості працівників на кінець попереднього року.

У гр.8–14 розділу ІІ включається інформація щодо кількості працівників, які вже здобули вищу освіту і мають відповідний документ про закінчення навчального закладу. Проаналізуйте, будь ласка, кількість працівників, які мають

освіту (сума гр.8, 9) по кожній категорії керівників та спеціалістів на відповідність загальній кількості державних службовців (гр.1 рядків 101–115). Сума гр. 8, 9 не може бути більшою за ці рядки. Також виникають сумніви щодо

кількості працівників без освіти (особливо керівників).

Розділ ІІІ. Гр. 6, 7 є складовими гр.1. Тому, гр.1 = сумі гр. 2–5, а гр. 8 = сумі гр. 9–16.

Розділ IV. У графі 1 вказуються працівники, які здобули вищу освіту у звітному році (як за рахунок коштів державного бюджету, так і за власнийрахунок) і на початок року вже працювали на посаді державного службовця або посадової особи місцевого самоврядування. Прохання звернути увагу, що якщо заповнено гр. 2 або 3 цього розділу, то обов’язково повинена бути заповнена гр.10. ІІ розділу. У графі 4, 5 та 9 враховується вся кількість працівників, які підвищили кваліфікацію за різними програмами як в Україні, так і за кордоном. Але у графах 6, 7 та 8 працівник враховується стільки разів, скільки він навчався, тобто сума гр. 6,7,8 може бути більше, ніж графа 5.

Якщо підвищення кваліфікації державних службовців (посадових осіб) за напрямом підготовки „Державне управління” проходило у формі короткострокових курсів, його потрібно відображати у графі 7.

У рядках 401–415 розділу IV відображаються дані по всіх державних службовцях (посадових особах місцевого самоврядування), які здобули освіту або підвищили кваліфікацію у звітному році, включаючи тих, які вибули з

установи.

Нагадуємо, що сума витрат на підвищення кваліфікації вказується у тис.грн. з одним десятковим знаком.

Якщо сама установа не понесла витрат на навчання, то просимо надати пояснення. Наприклад, витрат на відрядження не було – навчання без виїзду за межи населеного пункту або за рахунок головної організації.

Звертаємо увагу на передбачені обов’язкові співставлення:

ряд.501 гр.1 ф. № 9-ДС = ряд.1040 гр.2 ф. № 1-ПВ місячна “Звіт з праці” за січень–грудень 2014р.;

ряд.502 гр.1 ф. № 9-ДС = ряд. 5010 ф. № 1-ПВ квартальна “Звіт з праці” за січень–грудень 2014р.;

ряд.503 гр.1 ф. № 9-ДС = ряд. 5020 ф. № 1-ПВ квартальна “Звіт з праці” за січень–грудень 2014р.

Також просимо Вас проаналізувати співвідношення середньої заробітної плати державних та недержавних службовців і у випадках диспропорції цих показників зробити пояснення.

Заробітна плата державних службовців розраховується наступним шляхом: гр.2 р.502 : гр.2 р.501 : 12 х 1000

Заробітна плата недержавних службовців розраховується за наступною формулою: (гр.1 р.502 – гр.2 р.502) : (гр.1 р.501 – гр.2 р.501) : 12 х 1000

Нагадуємо, що до середньооблікової кількості штатних працівників не включаються жінки, які знаходяться у відпустках по вагітності та пологах і відпусках по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого законодавством.

Звіт подається установами (організаціями) на адресу органів державної статистики не пізніше 9 лютого 2014 року.

Установи м.Запоріжжя та Запорізького району подають звіти до «Єдиного вікна», яке знаходиться на 1 поверсі будівлі Головного управління статистики у Запорізькій області.

Начальник Головного управління                                                           В.П. Головешко
 

Додаток

Приклади пояснення до звітів за ф. № 9-ДС за 2014 рік

Збільшення/зменшення облікової кількості державних службовців(посадових осіб) у порівнянні з 2013 роком за рахунок:

– переводу працівників з посад недержавних службовців до категорії державних та навпаки ЄДРПОУ

– уточнення облікової кількості працівників на кінець попереднього року ЄДРПОУ

– інше (вказати) ЄДРПОУ

Підтверджуємо наявність працівників без освіти (особливо керівників)

ЄДРПОУ

Установа не понесла витрати на підвищення кваліфікації за рахунок:

– навчання без виїзду за межи населеного пункту ЄДРПОУ

– оплати головною організацією ЄДРПОУ

Диспропорція співвідношення середньої заробітної плати державних та недержавних службовців за рахунок:

– зайнятості недержавних службовців на неповну ставку ЄДРПОУ

– округлення середньооблікової кількості державних службовців ЄДРПОУ

– округлення середньооблікової кількості недержавних службовців ЄДРПОУ

– інше (вказати) ЄДРПОУ

Лист Державної служби статистики України “Щодо порядку проведення державного статистичного спостереження за формою № 9-ДС за 2014 рік” від 31.12.2014 року № 12-04/1401

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>