Лист Державної служби статистики України “Щодо показників форм № 3-лг (річна) та № 3-лг (квартальна) державного статистичного спостереження “Лісогосподарська діяльність” від 06.01.2015 р. № 17.4-12/1

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 06.01.2015 р. № 17.4-12/1
ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби статистики України
І. М. Жук
від 06 січня 2015 року
Щодо показників форм № 3-лг (річна) та № 3-лг (квартальна) державного статистичного спостереження “Лісогосподарська діяльність”
I. Загальні положення
1. Ці роз’яснення містять інформацію щодо показників форм № 3-лг (річна) та № 3-лг (квартальна) (далі – форми) державного статистичного спостереження “Лісогосподарська діяльність”.
2. Форми державного статистичного спостереження “Лісогосподарська діяльність” відображають результати експлуатації та використання лісів юридичними особами, яким надано у користування або власність ліси, за всіма регіонами здійснення діяльності.
3. В основі показників форм лежать документи первинного обліку: лісорубні та лісові квитки, акти огляду місць використання лісових ресурсів, книги обліку лісових пожеж та порушень правил пожежної безпеки в лісах, акти лісопатологічних і санітарних обстежень насаджень, акти-наряди виконаних робіт, відомості інвентаризації осередків шкідників і хвороб лісу, книги обліку осередків шкідників, хвороб лісу і лісозахисних заходів, а також матеріали детального та рекогносцирувального нагляду, лісовпорядкування і спеціальних обстежень, акти технічного приймання лісових культур, книги обліку порушень лісового законодавства або безпосередньо факти порушень лісового законодавства, що оформлені протоколами про адміністративне правопорушення.
4. Вартісні показники форм не включають податку на додану вартість.
5. Звіт уміщує дані в одиницях виміру, які вказані у формах.
6. Показники форми № 3-лг (квартальна) формуються на дискретній основі, тобто безпосередньо за звітний квартал, аналогічно відповідним показникам форми № 3-лг (річна).
II. Показники форми № 3-лг (річна)
1. Щодо розділу I “Обсяги продукції лісового господарства”
1.1. Показники форми № 3-лг (квартальна) тотожні показникам графи 1 розділу I форми № 3-лг (річна).
1.2. Графа 1 містить інформацію про всю лісозаготівельну діяльність у цілому по підприємству у звітному році.
1.3. У графі 2 відображається інформація щодо обсягу ліквідної деревини, переробленої на власному підприємстві, яка включає кількість деревини, що була оброблена виключно у цехах власного підприємства (розпилювання, лущення, різання та будь-яка інша обробка) або використана для виробництва енергії, незалежно від цілей подальшого використання деревини або виробленої енергії.
1.4. Рядок 100 містить дані про загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства, обрахований у фактичних оптових цінах (тарифах) звітного періоду.
Зазначений показник уключає:
а) обсяги заготівлі лісових ресурсів (продукцію лісозаготівель, деревні соки, живицю, природні смоли, матеріали для плетіння і декоративного використання, насіння, сіянці та саджанці дерев і чагарників тощо), визначені за оптовими цінами франко-верхнього складу чи франко-нижнього складу;
б) витрати на роботи та послуги, пов’язані з веденням лісового господарства, а саме: лісокультурні роботи в лісовому фонді, охорона лісу від пожеж, боротьба зі шкідниками та хворобами лісу, створення захисних лісових насаджень, лісовпорядкування, проектно-пошукові роботи тощо;
в) надання послуг, пов’язаних із веденням лісового господарства, іншим лісокористувачам.
1.5. Рядок 110 містить дані про обсяги продукції лісозаготівель, які є складовою частиною загального обсягу продукції, відображеного в рядку 100.
Цей показник не включає вартості нетоварних нерозкряжованих хлистів (крім реалізованих споживачам) на всіх пунктах (франко).
1.6. Рядок 200 містить дані про обсяги заготовленої ліквідної деревини, уключаючи деревину, заготовлену під час проведення підготовчих робіт.
До ліквідної деревини може належати деревина, що буде використовуватися з господарською метою.
Підготовчі роботи включають у себе заходи з розчищення в межах виділених лісових ділянок місць під лісові склади та їх упорядження; обладнання волоків, пасік, вирубування дерев і чагарників, які заважають безпечній роботі.
1.7. Рядок 210 містить дані про обсяг заготівлі деревини в стиглих і перестійних деревостанах у порядку рубок головного користування.
1.8. Рядок 300 містить дані щодо заготівлі лісоматеріалів круглих із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини.
1.9. Рядок 310 містить дані про ту частину заготовлених лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва пиломатеріалів і заготовок.
Рядки 311 – 314 містять відповідні дані за породами дерев: хвойні, дубові, букові, ясеневі.
1.10. Рядок 320 містить дані про ту частину заготовлених лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва клеєної фанери і шпону (лісоматеріали для виробництва струганого шпону, лісоматеріали для лущіння).
Рядки 321 – 323 містять відповідні дані за окремими породами дерев: дубові, букові, ясеневі.
Рядок 330 із заготовлених лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва клеєної фанери і шпону (рядок 320), містить дані про ту частину лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва струганого шпону.
1.11. Рядок 350 містить дані про ту частину заготовлених лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва целюлози і деревної маси (баланси), з яких виділяються лісоматеріали хвойних порід (рядок 351).
1.12. Рядок 360 містить дані про заготівлю інших сортиментів лісоматеріалів круглих, крім тих, які призначені для виробництва пиломатеріалів і заготовок, для виробництва клеєної фанери і шпону, для виробництва целюлози і деревної маси (баланси), із яких виділяються лісоматеріали хвойних порід (рядок 361).
1.13. Рядок 370 із інших заготовлених лісоматеріалів круглих (рядок 360), містить дані про ту частину лісоматеріалів круглих, які призначені для будівництва.
1.14. Рядок 400 містить дані щодо заготівлі паливної деревини (включаючи деревину для виробництва деревного вугілля), із яких виділяється деревина хвойних порід (рядок 410).
1.15. Рядки 420 та 430 із загальної кількості заготовленої паливної деревини містять дані відповідно про обсяги заготовлених дров’яної деревини для технологічних потреб та дров для опалення. Сума даних за рядками 420 та 430 відповідає даним рядка 400.
2. Щодо підрозділу 2.1 “Фактична рубка за системами та видами рубок” розділу II “Фактична рубка”
2.1. Підрозділ містить інформацію про рубки деревостанів за системами та видами.
2.2. Графи 1, 5 підрозділу 2.1 містять дані про площу фактичної рубки та заходів звітного року. Сума даних граф 1 і 5 за рядком 1000 відображає загальну площу рубок та заходів звітного року.
2.3. Графи 2, 6 відображають заготівлю деревини у звітному році. Сума даних граф 2 і 6 за рядком 1000 відображає загальну кількість заготовленої деревини у звітному році.
2.4. Графи 3, 7 містять інформацію щодо кількості заготовленої ліквідної деревини у звітному році (відповідно із граф 2 і 6). Сума даних граф 3 і 7 за рядком 1000 відображає загальну кількість заготовленої ліквідної деревини у звітному році та відповідає даним рядка 200 розділу I.
2.5. Графи 4, 8 містять дані про кількість заготовленої ділової деревини у звітному році (відповідно із граф 3 і 7). До ділової деревини (графи 4, 8) можуть належати усі лісоматеріали круглі. Сума даних граф 4 і 8 за рядком 1000 відображає загальну кількість заготовленої ділової деревини у звітному році та відповідає даним рядка 300 розділу I.
2.6. Графи 1, 2, 3, 4 містять дані про обсяги заготівлі деревини та фактичну площу рубок і заходів протягом звітного року, без урахування обсягів підготовчих робіт.
2.7. Графи 5, 6, 7, 8 містять дані про обсяги заготівлі деревини та фактичну площу рубок і заходів під час проведення підготовчих робіт у звітному році.
2.8. Рядок 1100 містить дані про всі системи рубок головного користування: суцільні, поступові, вибіркові, комбіновані. Відповідно сума граф 3 та 7 по рядку 1100 відповідає даним рядка 210 розділу I.
2.9. Рядок 1110 містить дані про поступові, вибіркові та комбіновані системи рубок головного користування, а рядок 1111 містить дані лише про кінцевий прийом поступових рубок.
До поступових можуть належати рубки, під час яких передбачається видалення деревостану за кілька прийомів.
До вибіркових можуть належати рубки, під час яких періодично вирубується частина стиглих і перестійних дерев, а лісова ділянка залишається постійно вкритою лісовою рослинністю.
До комбінованих можуть належати рубки, під час яких поєднуються елементи різних видів поступових і вибіркових систем рубок.
2.10. Рядок 1200 містить дані щодо рубок формування й оздоровлення лісів та інших заходів, пов’язаних із веденням лісового господарства.
2.11. Рядок 1210 містить суму даних щодо рубок освітлення (рядок 1211), прочищення (рядок 1212), проріджування (рядок 1213) та прохідних рубок (рядок 1214).
2.12. До інших видів рубок формування й оздоровлення лісів та інших заходів, пов’язаних із веденням лісового господарства (рядок 1220), уключаються вибіркові санітарні (рядок 1221), суцільні санітарні (рядок 1222), лісовідновні (рядок 1223), переформування (рядок 1224), реконструктивні (рядок 1225), ландшафтні (рядок 1226) рубки та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства (рядок 1227), до яких входять розрубка просік та протипожежних розривів, догляд за підростом, ліквідація захаращеності тощо.
До лісовідновних рубок можуть належати комплексні рубки, які поєднують елементи рубок головного користування та рубок догляду для поновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складної породної, ярусної та вікової структури деревостанів.
До рубок переформування можуть належати комплексні рубки, спрямовані на поступове перетворення одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження.
До реконструктивних рубок можуть належати рубки, що проводяться з метою заміни малоцінних і похідних молодняків на цільові та поєднуються із здійсненням заходів, пов’язаних зі штучним відновленням лісів.
До ландшафтних рубок можуть належати рубки, що проводяться з метою формування лісопаркових ландшафтів і підвищення їх естетичної, оздоровчої цінності та стійкості в рекреаційно-оздоровчих лісах, лісах, що мають історико-культурне призначення, а також у рекреаційних зонах національних природних та регіональних парків.
2.13. Рядок 1300 містить дані щодо інших заходів, не пов’язаних із веденням лісового господарства (розчищення лісових ділянок, укритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо).
3. Щодо підрозділу 2.2 “Фактична рубка за породним складом деревостанів” розділу II “Фактична рубка”
3.1. Підрозділ містить інформацію про рубки за породним складом деревостанів.
3.2. Графи 1, 2, 3 містять дані про площу фактичної рубки та заходів з ведення лісового господарства породного складу деревостанів, а також заготівлю деревини без урахування проведених підготовчих робіт. Графа 1 за рядком 2000 відповідає графі 1 за рядком 1000. Графа 2 за рядком 2000 відповідає графі 2 за рядком 1000. Графа 3 містить дані про кількість заготовленої ліквідної деревини у звітному році. Графа 3 за рядком 2000 відповідає графі 3 за рядком 1000.
3.3. Рядок 2000 містить дані про загальну площу рубок та заходів, заготівлю деревини у тому числі ліквідної, у деревостанах з відповідними панівними породами (які становлять більшу частину деревостану за запасом або за площею) у звітному році. У рядках 2001 – 2012 містяться дані, що характеризують площі рубок та заходів, заготівлю деревини, у тому числі ліквідної, у деревостанах з відповідними панівними породами, які визначаються на підставі актів огляду місць використання лісових ресурсів та лісорубних квитків.
Рядок 2000 відповідає сумі даних рядків 2001 – 2012.
4. Щодо розділу III “Заготівля ліквідної деревини від рубок головного користування”
4.1. Рядок 3000 містить дані про щорічну, науково обґрунтовану норму заготівлі деревини в порядку рубок головного користування (розрахункову лісосіку), яку затверджено центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для кожного власника, постійного користувача лісів.
4.2. Рядок 4000 містить дані про обсяги заготівлі у відповідності зі спеціальним дозволом на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубного квитка) та використаних запасів деревини за звітний рік.
4.3. Рядок 5000 містить дані про обсяги фактично заготовленої ліквідної деревини в порядку рубок головного користування за звітний рік.
4.4. Графа 1 містить дані про загальну суму заготівлі ліквідної деревини за господарствами, з якої виділяються хвойне (графа 2), твердолистяне (графа 6), м’яколистяне (графа 11) господарства.
4.5. Графи 3 – 5, 7 – 10, 12 – 14 містять дані про заготівлю ліквідної деревини за господарськими секціями вищезазначених господарств.
5. Щодо розділу IV “Заготівля другорядної лісової продукції”
5.1. Розділ містить дані про обсяги заготівель другорядних лісових матеріалів (живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків, новорічних ялинок) та продукції побічних лісових користувань (сіна, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, очерету), уключаючи спеціально створені для цього насадження, які здійснюються для потреб виробничої та комерційної діяльності в порядку спеціального використання лісових ресурсів і проводяться за плату на підставі лісового квитка в межах відведених лісових ділянок.
5.2. Крім того, в розділі відображаються дані про обсяги заготівлі (виробництва) деревного вугілля традиційним методом.
5.3. Дані розділу не містять обсягів заготівлі другорядних лісових ресурсів (лікарської сировини, ягід тощо) та здійснення користування (заготівля сіна, випасання худоби тощо) на сільськогосподарських угіддях, наданих для потреб лісового господарства.
6. Щодо розділу V “Лісові пожежі”
6.1 Розділ відображає дані обліку лісових пожеж та їх наслідків, які сталися у звітному році на землях лісового фонду, незалежно від виду, категорії, розміру площі та причин виникнення. У той же час розділ не включає випадків горіння відходів та сміття на відкритій території, випадків горіння, зумовленого специфікою технологічного процесу виробництва (наприклад – спалювання порубкових решток на лісосіках тощо).
6.2. Рядок 7000 містить дані про кількість неконтрольованих виникнень та розповсюджень вогню по території лісового фонду (лісових пожеж).
6.3. Рядок 7100 містить дані про загальну площу лісових земель, пройдену пожежами.
6.4. Рядки 7110, 7120, 7130 із загальної площі лісових земель, пройденої пожежами, виділяють дані про площі пожеж на лісових землях, що мали різні види розповсюдження.
Рядок 7110 уключає дані про площу пожеж, які розповсюджуються по надґрунтовому покриву (мохи, лишайники, трави, чагарники, деревний опад, лісова підстилка, вітролом тощо) і нижньому пологу (підріст, підлісок).
Рядок 7120 відображає дані про площу пожеж, при яких вогонь розповсюджується в кроновому просторі лісових насаджень. При цьому низовий вогонь може розглядатися як складова частина верхової пожежі.
Рядок 7130 містить площу пожеж, які супроводжуються горінням торфового шару ґрунту.
6.5. Рядок 7200 містить дані про площі пожеж, що виникли на нелісових землях, наданих для потреб лісового господарства.
6.6. Рядки 7300, 7400 містять дані про обсяг згорілого та пошкодженого лісу на пні та заготовленої лісової продукції.
6.7. Рядок 7500 містить дані про загальні збитки (прямі та побічні), заподіяні лісовому господарству від пожеж лісу.
6.8. Рядки 7510, 7520 містять дані про прямі збитки від пожеж: матеріальні цінності, знищені та/або пошкоджені внаслідок безпосереднього впливу небезпечних факторів пожежі (згорілий ліс на пні, заготовлена лісова продукція, будівлі, кордони, автомобілі тощо).
6.9. Рядки 7530, 7540, 7550 відображають дані про побічні збитки від пожеж: витрати на гасіння пожежі (вартість вогнегасних речовин, пально-мастильних матеріалів тощо), ліквідацію її наслідків (ураховуючи соціально-економічні та екологічні втрати), у тому числі на розробку згарищ; втрати, зумовлені простоєм у виробництві, перервою в роботі, зміною графіка руху транспортних засобів тощо.
6.10. Рядок 7530 містить дані про вартість робіт на відновлення лісів.
6.11. Рядок 7540 містить дані про вартість робіт з підготовки території для створення лісових культур (розробка згарищ).
6.12. Рядок 7550 містить дані про вартість витрат, пов’язаних з гасінням лісових пожеж, які включають у себе заробітну плату (з нарахуваннями) зайнятих гасінням пожежі працівників організацій, залучених на гасіння пожежі, інших категорій населення, вартість вогнегасних речовин, пально-мастильних матеріалів тощо.
7. Щодо розділу VI “Загибель лісових деревостанів”
7.1. Розділ VI містить дані про випадки загибелі лісових деревостанів, включаючи лісові культури, які визнані загиблими внаслідок суб’єктивних та об’єктивних причин, протягом звітного року. До загиблих можуть належати деревостани, які підлягають за своїм станом суцільній санітарній рубці.
7.2. Графа 1 відображає дані про загальну площу, на якій стався факт загибелі лісових деревостанів. Із неї (у графі 2) виділяється площа, на якій стався факт загибелі хвойних лісових деревостанів.
7.3. Графа 3 відображає дані про обсяги загибелі лісових деревостанів. У випадку, коли гинуть окремі дерева з масиву деревостанів, графа 1 містить прочерк, а графа 3 містить інформацію про обсяг загиблої деревини.
7.4. Рядок 8000 містить дані про лісові деревостани, які визнані загиблими з будь-яких причин.
7.5. Рядки 8010 та 8020 містять дані про лісові деревостани, які визнані загиблими, відповідно від пошкодження шкідливими комахами та від хвороб лісу.
7.6. Рядок 8030 містить дані про лісові деревостани, які визнані загиблими від впливу несприятливих погодних умов (засуха, вимокання, морози, вітри тощо).
7.7. Рядки 8040 та 8050 відображають дані про лісові деревостани, які визнані загиблими відповідно від лісових пожеж та з інших причин (пошкодження промисловими викидами, механізмами, потрава тваринами, недостатній і неякісний догляд тощо). За наявності декількох причин загибелі деревостанів відображають дані щодо площі, унаслідок якої загинула найбільша кількість деревостанів.
8. Щодо підрозділу 7.1 “Відтворення лісів” розділу VII “Проведення лісокультурних робіт”
8.1. Графа 1 відображає дані про площі відтворення лісів, які включають інформацію про відновлення на лісових землях, не вкритих лісовою рослинністю (зруби, згарища, насадження, що загинули, тощо), та лісорозведення на нелісових землях, переданих для потреб лісового господарства.
8.2. Графа 2 відображає дані із графи 1 про площі лісорозведення.
8.3. Рядок 9300 містить дані про загальні площі відтворення лісів та лісорозведення. Дані рядка 9300 відповідають сумі даних рядків 9310, 9320 та за графою 2 відповідають даним рядка 9700 за графою 1.
8.4. Рядок 9310 відображає дані про садіння і висівання лісу на зрубах, згарищах, інших не вкритих лісовою рослинністю землях, що підлягають залісенню, на яких природне поновлення головної породи неможливе або відбувається незадовільно (крім посадки шелюги та інших попередніх заходів для наступної посадки).
8.5. Рядок 9320 відображає дані про природне поновлення лісів на площах зрубів з достатнім і якісним самосівом, підростом, кореневими і пневими паростками або за умови його появи протягом 1 – 2 років після рубки.
8.6. Рядки 9400 та 9500 містять дані про площі переведення лісових культур та природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі.
9. Щодо підрозділу 7.2 “Лісорозведення та знелісення за породним складом деревостанів” розділу VII “Проведення лісокультурних робіт”
9.1. Графи 1 – 5 підрозділу 7.2 містять дані про загальну площу лісорозведення на нелісових землях, переданих для потреб лісового господарства, та її розподіл до лісорозведення за категоріями земель. Дані графи 1 відповідають сумі даних граф 2 – 5.
9.2. Графа 6 містить дані про загальну площу знелісення (перетворення лісів у безлісні ділянки, зі зміною цільового призначення, повне знищення лісової рослинності та переведення земель в іншу категорію) у звітному році. Графи 7 – 10 містять дані про категорії земель, до якої може належать площа землі після проведення знелісення. Графа 6 відповідає сумі граф 7 – 10.
9.3. Графа 11 розділу містить дані про обсяги заготовленої у звітному році деревини на ділянках, де відбувалося знелісення.
9.4. Рядок 9700 містить загальну інформацію про лісорозведення (графи 1 – 5) та знелісення (графи 6 – 11).
9.5. У рядках 9701 – 9712 міститься інформація про лісорозведення та знелісення в розрізі деревних порід, визначена на основі матеріалів інвентаризації лісових культур, рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, актів використання лісових ресурсів. Дані рядка 9700 відповідають сумі рядків 9701 – 9712.
10. Щодо розділу VIII “Наявність осередків шкідників і хвороб лісу”
10.1. Графа 1 містить дані про площу насаджень, лісових культур і розсадників, яка вражена шкідниками і хворобами на початок звітного року.
10.2. Графа 2 містить дані про площу насаджень, які були вражені шкідниками і хворобами протягом звітного року.
10.3. Графа 3 містить дані про площу насаджень, на якій у звітному році ліквідовані осередки шкідників і хвороб лісу в результаті проведених заходів та під впливом природних факторів.
10.4. Графа 4 містить дані про площу осередків шкідників і хвороб лісу на кінець звітного року. Графа 4 = графи (1 + 2) – графа 3.
10.5. Графа 5 містить дані про площу осередків шкідників і хвороби лісу, що потребують негайних заходів боротьби. Дані графи 5 повинні бути меншими або відповідати даним графи 4.
10.6. У тих випадках, якщо одні й ті ж насадження заселені декількома видами шкідників чи уражені декількома видами хвороб, їхня площа наводиться тільки один раз – за переважним видом шкідника (хвороби).
10.7. Рядок 10000 містить дані про загальну площу насаджень, лісових культур і розсадників, яка вражена шкідниками і хворобами. У рядках 10010 – 10040 виділяються площі, вражені хвоєгризучими, листогризучими, іншими шкідниками та хворобами лісу. Дані рядка 10000 відповідають сумі рядків 10010, 10020, 10030, 10040.
11. Щодо розділу IX “Незаконні рубки”
11.1. Розділ містить дані щодо незаконних рубок, що оформлені документально і матеріали щодо яких передані до органів внутрішніх справ, прокуратури, судів.
11.2. Рядок 10300 містить дані про кількість випадків незаконних рубок дерев і чагарників.
11.3. Рядок 10400 містить дані про обсяги знищеної або пошкодженої деревини.
11.4. Рядок 10500 містить дані про площу знищення або пошкодження лісових культур та молодняку природного походження.
11.5. Рядок 10600 містить дані про суму заподіяної шкоди внаслідок незаконних рубок лісу.
12. Щодо розділу X “Антропогенна діяльність на землях лісового фонду”
12.1. Рядок 10700 містить дані про загальну площу лісів та інших лісовкритих площ у користуванні або власності на кінець звітного року.
12.2. Графа 1 містить дані про обсяги проведених антропогенних заходів на площах земель лісового фонду, які були у користуванні та власності протягом звітного року. Із неї виділяються дані щодо антропогенних заходів, які були проведені у звітному році на землях лісорозведення (графа 2).
12.3. Рядки 11100 та 11200 містять дані про обсяги внесених азотних мінеральних добрив (у перерахунку на 100 % поживної речовини), вапняного борошна та інших вапнякових матеріалів у звітному році.
12.4. Рядок 11300 містить дані про площі осушених земель у звітному році, всього (графа 1), із яких виділяються землі, осушені на органічних (торф’яних) ґрунтах (рядок 11310).
12.5. Рядок 11400 містить дані про площі земель, на яких у звітному році проведено роботи щодо боротьби зі шкідниками і хворобами лісу біологічними та хімічними препаратами. Дані рядка 11400 відповідають сумі рядків 11410 та 11420.
12.6. Рядок 11410 містить дані про площі земель, на яких у звітному році проведено роботи із захисту лісів від шкідників і хвороб, які здійснюються шляхом використання хижих та паразитуючих комах (ентомофагів), застосування грибних, бактеріальних і вірусних препаратів, створення та розвішування штучних гнізд птахів, розселення і огороджування мурашників, створення реміз.
12.7. Рядок 11420 містить дані про площі земель, на яких у звітному році проведено роботи із захисту лісів від шкідників і хвороб, які здійснюються шляхом обробки лісових насаджень наземною апаратурою й апаратурою із застосуванням авіації, профілактичні обприскування в розсадниках, боротьба зі шкідниками лісу, що заселяють ґрунт, та інші види робіт.
12.8. Показники в рядках 11500 і 11600 містять дані на кінець звітного періоду.
12.9. Рядок 11500 містить дані про загальну кількість не вивезеної з лісосіки деревини, яка підлягає реалізації, незалежно від строків її заготівлі, а рядок 11510 – про кількість невивезеної деревини від рубок головного користування.
12.10. Рядок 11600 містить дані про загальну площу, яка залишилась неочищеною після рубок та заходів, а рядок 11610 – про залишок неочищених площ від суцільних рубок, до яких зарахований кінцевий прийом поступових рубок.
Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища Держстату

О.М. Прокопенко

Лист Державної служби статистики України “Щодо показників форм № 3-лг (річна) та № 3-лг (квартальна) державного статистичного спостереження “Лісогосподарська діяльність” від 06.01.2015 р. № 17.4-12/1

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>