Лист Державної служби статистики України “Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 – житлофонд (річна) “Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року” від 12.12.2014 р. № 17.4-12/73

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 12.12.2014 р. № 17.4-12/73
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 – житлофонд (річна) “Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року”
І. Загальні положення
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-житлофонд (річна) “Житловий фонд станом на 1 січня 20__ року” (далі – форма).
Форма відображає інформацію про житловий фонд як сукупність житлових приміщень у житлових будинках, гуртожитках та нежитлових будівлях.
Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507, за призначенням будівлі розподіляються на два види – житлові та нежитлові.
До житлових будівель належать будинки одноквартирні, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки.
До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних та ін.
До нежитлових будівель – готелі, ресторани, кафе та подібні будівлі; офісні та торговельні будівлі; будівлі транспорту та засобів зв’язку; промислові будівлі та склади; будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення; будівлі нежитлові інші (будівлі сільськогосподарського призначення, для культової та релігійної діяльності, в’язниці, армійські  казарми та ін.).
Форма відповідає даним первинної облікової документації: технічних паспортів, інвентарних книг, поверхових планів та експлікацій до них, погосподарськoго обліку та інших документів.
У разі наявності житлового фонду в декількох адміністративно-територіальних одиницях кількість заповнених бланків форми відповідає кількості адміністративно-територіальних одиниць.
Показники форми відображені у цілих числах.
ІІ. Зміст форми
Розділ І “Площа житлових приміщень на 1 січня 20__ року”
У цьому розділі міститься інформація про загальну та житлову площу житлових приміщень у житлових будинках, у гуртожитках та в нежитлових будівлях.
Графа 1 містить інформацію про загальну площу житлових приміщень (за винятком площі вхідних тамбурів в одноквартирних будинках). При розрахунку загальної площі до окремих частин житла застосовуються знижувальні коефіцієнти: для балконів і терас – 0,3; лоджій – 0,5; засклених балконів – 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор – 1,0.  
Графа 2 містить інформацію про житлову площу житлових приміщень, яка складається з площі житлових кімнат без урахування площ убудованих шаф.  До житлової площі включається також площа квартир, що складається з однієї житлової кімнати, яка є одночасно кухнею.
Рядок 1000 становить суму рядків 1100, 1200 та 1300.
Рядок 1100 містить дані про житлові будинки (уключаючи багатоквартирні житлові будинки та індивідуальні (садибні) житлові будинки).
Рядок 1110 містить дані (із рядка 1100) про індивідуальні (садибні) житлові будинки.
Рядок 1200 містить дані про будинки гуртожитків.
Рядок 1300 містить дані про нежитлові будівлі.
Розділ ІІ “Наявність квартир на 1 січня 20___ року”
У цьому розділі міститься інформація про кількість квартир у житлових будинках та нежитлових будівлях, їх загальну та житлову площу.
Рядок 2000 містить дані щодо квартир у житлових будинках (без житлових приміщень у гуртожитках) і нежитлових будівлях та становить суму рядків 2100-2800.
Крім того, із рядка 2000 додатково виділяються дані щодо комунальних квартир (рядок 2010), незаселених квартир (рядок 2020), незаселених квартир у новобудовах (рядок 2021) і квартир у нежитлових будівлях (рядок 2030).
Розділ ІІІ “Обладнання житлового фонду на 1 січня 20___ року”
Цей розділ містить дані про обладнання квартир та загальної площі житлового фонду водопроводом, гарячим водопостачанням, каналізацією, опаленням, газом.
Графа 1 містить інформацію про кількість квартир у житлових будинках та нежитлових будівлях (без житлових приміщень у гуртожитках), обладнаних відповідними видами благоустрою.
Графа 2 містить інформацію про загальну площу житлових приміщень у житлових будинках, нежитлових будівлях та гуртожитках, обладнану відповідними видами благоустрою.
По рядках 3000-3700 наводиться інформація щодо видів благоустрою.
Розділ ІV “Рух житлового фонду протягом звітного року”
Цей розділ містить дані про надходження та вибуття загальної площі житлових приміщень з 1 січня до 31 грудня звітного року.
Рядок 4000 містить дані про загальну площу житлових приміщень у житлових будинках, гуртожитках та нежитлових будівлях на початок звітного року.
Рядок 4100 містить дані про загальну площу житлових приміщень у житлових будинках, гуртожитках та нежитлових будівлях, яка надійшла за рік.
Рядок 4110 містить дані про загальну площу житлових приміщень, що надійшла за рахунок нового будівництва, уключаючи переобладнання нежитлових приміщень у житлові, надбудов уже існуючих житлових будинків та добудов до них.
Рядок 4120 містить дані про загальну площу житлових приміщень, прийняту на баланс від інших підприємств, установ, організацій.
Рядок 4130 містить дані про загальну площу житлових приміщень, недообліковану в попередньому звітному році та виявлену під час проведення інвентаризації, а також недообліковану внаслідок неправильного територіального обліку житлового фонду і не включену до звіту раніше з інших причин (помилки, викривлення тощо).
Рядок 4200 включає дані про загальну площу житлових приміщень у житлових будинках, гуртожитках та нежитлових будівлях, яка вибула з різних причин з 1 січня по 31 грудня звітного року.
Рядок 4210 містить дані про загальну площу ветхих будинків, що знесені протягом звітного року відповідно до рішення органів місцевого самоврядування, й аварійних будинків, які ліквідовані (здійснено переселення мешканців) за звітний період на основі актів, затверджених органами місцевого самоврядування (включаючи дані про ветхі й аварійні будинки, які на підставі прийнятих місцевими органами виконавчої влади рішень підлягали зносу у звітному році, але ще не знесені).
Рядок 4220 містить дані про загальну площу житлових приміщень у будинках, які зруйновані або отримали пошкодження, що не можуть бути усунені, унаслідок стихійного лиха, землетрусів, пожеж і аварій (крім побутових), просідань, зсувів, селевих потоків та снігових лавин, а також інших подій, пов’язаних із природними явищами та фізико-географічними умовами території.
Рядок 4230 містить дані про загальну площу житлових приміщень, що вибула у зв’язку з переобладнанням житлових приміщень у нежитлові. У цей рядок не враховують загальну площу ветхих і аварійних будинків, переобладнаних у нежитлові будівлі.
Рядок 4240 містить дані про загальну площу житлових приміщень у будинках, знесених під час реконструкції та забудови населених пунктів у зв’язку з відводом земель під нове будівництво незалежно від того, надана земля для забудови житловими будинками чи об’єктами іншого характеру.
Рядок 4241 містить дані (із рядка 4240) про загальну площу житлових приміщень у будинках, придатних для проживання, але знесених у зв’язку з відводом земель під нове житлове будівництво.
Рядок 4242 містить дані (із рядка 4240) про загальну площу житлових приміщень будинків, придатних для проживання, але знесених у зв’язку з відводом земель для забудови об’єктами промислового характеру, соціально-культурного призначення та інше.
Рядок 4250 містить дані про загальну площу житлових приміщень, яка знята з балансу у зв’язку з передачею іншим підприємствам, установам і організаціям.
Рядок 4251 містить дані (із рядка 4250) про загальну площу житлових приміщень, яка знята з балансу підприємств, установ, організацій у зв’язку з передачею органам місцевої виконавчої влади.
Рядок 4260 містить дані про загальну площу житлових приміщень, зайво обліковану в попередньому звітному періоді та виявлену під час проведення інвентаризації, а також ураховану внаслідок неправильного територіального обліку житлового фонду та включену до форми раніше з інших причин (помилки, викривлення тощо).
Розділ V “Ветхі та аварійні житлові будинки на 1 січня 20___ року”
Розділ уключає дані про наявність ветхих і аварійних житлових будинків,  їх загальну площу та кількість постійних мешканців. Відповідно до Стандарту житлово-комунального господарства України “Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків”, СОУ ЖКГ 75.11 – 35077234. 0015:2009, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.02.2009 № 21, ветхий фонд – житловий будинок, у якого надземні конструктивні елементи, фундамент (або будинок у цілому) обмежено виконують свої функції та фізичний знос будинку становить 61-80%. Аварійний фонд – житловий будинок, у якого надземні конструктивні елементи, фундамент (або будинок у цілому) не відповідають вимогам безпечної експлуатації або частково зруйновані та фізичний знос  будинку становить 81-100%.
Розділу VI “Кількість житлових будинків на 1 січня 20__ року”
Рядок 6000 містить дані про загальну кількість житлових будинків.
Рядки 6100-6400 містять дані  про розподіл житлових будинків за кількістю поверхів: малоповерхові, багатоповерхові, підвищеної поверховості, висотні.
Крім того, рядок 6500 (із рядка 6000) містить дані про кількість будинків гуртожитків, рядок 6600 (із рядка 6000) містить дані про кількість індивідуальних (садибних) житлових будинків, рядок 6700 (із рядка 6000) містить дані про кількість незаселених будинків.
Сума даних рядків 6100-6400 відображає дані рядка 6000.
Заступник директора департаменту
статистики послуг Держстату
О. О. Кармазіна
Лист Державної служби статистики України “Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 – житлофонд (річна) “Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року” від 12.12.2014 р. № 17.4-12/73

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>