Лист Державної служби статистики України “Щодо форми державного статистичного спостереження № 1-НК (річна)”Звіт про роботу аспірантури та докторантури” від 01.07.2014 р. № 18.1-12/14

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 01.07.2014 р. № 18.1-12/14
Щодо форми державного статистичного спостереження № 1-НК (річна)”Звіт про роботу аспірантури та докторантури”
Загальні положення
Ці роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 1-НК (річна) “Звіт про роботу аспірантури та докторантури” (далі – форма).
Форма відображає інформацію про вищі навчальні заклади, наукові установи, які мають аспірантуру та/або докторантуру (далі – установи).
Форма відображає дані первинної облікової документації, яку має установа – накази про зарахування до аспірантури або докторантури, особові справи зарахованих тощо.
Розділ А. Загальна інформація
Розділ містить інформацію щодо виду установи, яка має аспірантуру чи докторантуру (вищий навчальний заклад – ВНЗ; наукова установа – НУ) та сфери управління, у якій вона перебуває (орган державної влади; Національна галузева академія наук, Національна академія наук).
Розділ I. Кількість аспірантів, прийом і випуск
Графа А у вільних рядках охоплює інформацію про назви наукових спеціальностей, графа Б – відповідні коди наукових спеціальностей. Назви та коди спеціальностей відповідають Переліку наукових спеціальностей, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1057 (далі – Перелік).
Графи 1 та 2 по кожній з перелічених спеціальностей уміщують інформацію про кількість осіб, прийнятих до аспірантури.
Графи 3 та 5 містять інформацію про загальну кількість аспірантів, фактично випущених у звітному році.
Графи 4 та 6 відображають дані про кількість аспірантів, які успішно захистили дисертації і були випущені з аспірантури. Графи 4 та 6 не містять інформації про кількість здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які захистили дисертації в цій установі, але працювали над дисертаціями поза аспірантурою.
Графи 7 та 8 відображають дані про кількість аспірантів на кінець звітного року. Графи 7 та 8 уміщують відомості про осіб, які перервали навчання з поважних причин (знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відсутні з інших поважних причин, передбачених законодавством України) та яким продовжено навчання в аспірантурі.
Цей розділ не містить інформації про аспірантів із числа іноземних громадян та осіб без громадянства.
Рядок 101 дорівнює сумі даних заповнених рядків за всіма графами.
Розділ II. Підготовка аспірантів із зарубіжних країн
Розділ уміщує інформацію про аспірантів із числа іноземних громадян та осіб без громадянства.
Графа А у вільних рядках містить назви наукових спеціальностей, графа Б – коди зазначених спеціальностей. Назви та коди наукових спеціальностей відповідають Переліку.
Графа 1 вміщує інформацію про загальну кількість прийнятих до аспірантури у звітному році, графи 2 – 4 відображають інформацію щодо джерел фінансування їх навчання.
Дані графи 1 за всіма рядками дорівнюють сумі даних граф 2 – 4.
Графа 5 містить інформацію про загальну кількість фактично випущених у звітному році аспірантів, графи 6 – 8 відображають інформацію щодо джерел фінансування їх навчання.
Дані графи 5 за всіма рядками дорівнюють сумі даних граф 6 – 8.
Графа 9 містить інформацію про загальну кількість аспірантів на кінець звітного року, графи 10 – 12 відображають інформацію щодо джерел фінансування їх навчання.
Дані графи 9 за всіма рядками дорівнюють сумі даних граф 10 – 12.
Рядок 201 дорівнює сумі даних заповнених рядків за всіма графами.
Розділ III. Кількість докторантів, прийом і випуск
Графа А у вільних рядках містить назви наукових спеціальностей, графа Б – коди зазначених спеціальностей. Назви та коди наукових спеціальностей відповідають Переліку.
Графа 1 по кожній з перелічених спеціальностей уміщує інформацію про кількість осіб, прийнятих до докторантури у звітному році.
Графа 2 містить дані про фактичний випуск докторантів у звітному році, графа 3 – про докторантів, які успішно захистили дисертації і були випущені з докторантури.
Графа 4 містить дані про загальну кількість докторантів на кінець звітного року. Графа 4 уміщує відомості про осіб, які перервали навчання з поважних причин (знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відсутні з інших поважних причин, передбачених законодавством України) та яким продовжено навчання в докторантурі.
Рядок 301 дорівнює сумі даних заповнених рядків за всіма графами.
Розділ IV. Розподіл аспірантів і докторантів за джерелами фінансування їх навчання
Розділ містить інформацію щодо джерел фінансування навчання аспірантів та докторантів.
Графи 1, 4, 7 містять дані щодо прийому, випуску та кількості аспірантів (докторантів).
Графи 2, 5, 8 відображають дані про кількість осіб, які навчаються за рахунок державного бюджету.
Графи 3, 6, 9 містять інформацію про кількість осіб, які навчаються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 – 3 за всіма рядками.
Дані графи 1 рядка 401 дорівнюють сумі даних граф 1 – 2 рядка 101 розділу I.
Дані графи 4 дорівнюють сумі даних граф 5 – 6 за всіма рядками.
Дані графи 4 рядка 401 дорівнюють сумі даних граф 3 та 5 рядка 101 розділу I.
Дані графи 7 дорівнюють сумі даних граф 8 – 9 за всіма рядками.
Дані графи 7 рядка 401 дорівнюють сумі даних граф 7 – 8 рядка 101 розділу I.
Дані граф 1, 4, 7 рядка 404 дорівнюють відповідним даним граф 1, 2, 4 рядка 301 розділу III.
Рядок 401 дорівнює сумі даних рядків 402 та 403 за всіма графами.
Розділ V. Розподіл аспірантів і докторантів за віком та статтю
Розділ містить інформацію щодо віку та статі аспірантів (графи 1 та 2) та докторантів (графи 3 та 4).
Дані графи 1 рядка 501 дорівнюють сумі даних граф 7 – 8 рядка 101 розділу I та даним рядка 401 графи 7 розділу IV.
Дані графи 2 рядка 501 дорівнюють даним графи 9 рядка 101 розділу I.
Дані граф 3, 4 рядка 501 дорівнюють відповідним даним граф 4, 5 рядка 301 розділу III.
Дані графи 3 рядка 501 дорівнюють даним графи 7 рядка 404 розділу IV.
Рядок 501 дорівнює сумі даних заповнених рядків за всіма графами.
Директор департаменту
статистики послуг
І. В. Калачова
Лист Державної служби статистики України “Щодо форми державного статистичного спостереження № 1-НК (річна)”Звіт про роботу аспірантури та докторантури” від 01.07.2014 р. № 18.1-12/14

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>