Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України “Щодо розроблення інструкцій з охорони праці” від 20.01.2015 р. № 343/0/8-9.1-9/6/15

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 20.01.2015 р. № 343/0/8-9.1-9/6/15
Щодо розроблення інструкцій з охорони праці
Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначено у Законі України “Про охорону праці” (далі – Закон).
До основоположних принципів реалізації державної політики в сфері охорони праці відноситься пріоритет життя і здоров’я працівників та повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.
Враховуючи зазначене, положеннями статті 13 Закону передбачено, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у тому числі створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства) та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами підприємства з охорони праці.
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666, встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці (далі – Інструкції), визначає порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасування чинних інструкцій.
Відповідно до пункту 1.2 Інструкція є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі – роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.
Інструкції поділяються на: інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів з охорони праці; примірні інструкції; інструкції, що діють на підприємстві.
Так, згідно з пунктом 4.3.2 інструкції, що діють на підприємстві, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного металурга тощо), служби організації праці та заробітної плати.
Перелік необхідних інструкцій розробляється на підставі затвердженого на підприємстві штатного розпису у відповідності з ДК 003-95 “Державний класифікатор України. Класифікатор професій”.
Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються роботодавцем і розсилаються в усі структурні підрозділи (служби) підприємства.
Враховуючи зазначене, розроблення інструкцій з охорони праці здійснюється на кожний певний вид робіт або за певною професією на робочих місцях для працівників, які виконують ці роботи.
Заступник Голови Держгірпромнагляду
С. Дунас
Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України “Щодо розроблення інструкцій з охорони праці” від 20.01.2015 р. № 343/0/8-9.1-9/6/15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>