Лист Державної податкової служби України “Щодо витрат на ремонт та витрат по операціях із пов’язаними особами” від 09.07.2012 р. № 12372/6/15-1216

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.07.2012 р. № 12372/6/15-1216

Щодо витрат на ремонт та витрат по операціях із пов’язаними особами

Додатково див. лист
 Державної податкової служби України
 від 17 серпня 2012 року № 1043/0/71-12/15-1417,
 лист Міністерства доходів і зборів України
 від 17 липня 2013 року № 7057/6/99-99-19-03-02-1513
Державна податкова служба України розглянула листи ВАТ <…> з питань справляння податку на прибуток і повідомляє.

Щодо витрат із поліпшення та ремонту основних засобів

Відповідно до п. 146.11 ст. 146 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що призводить до зростання майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюються ремонт та поліпшення.
Згідно з п. 146.12 ст. 146 Кодексу сума витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат.
Відповідно до пунктів 138.2, 138.4 та 138.5 ст. 138 Кодексу облік витрат здійснюється у разі їх фактичного понесення платником за умови їх підтвердження відповідними первинними документами.
Отже, платник податків має право визначити порядок відображення вартості ремонтів та поліпшень об’єктів основних засобів у податковому обліку, а саме:
• або віднести до складу витрат у сумі, яка перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року, а суму перевищення віднести на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюються ремонт та поліпшення,
• або у повній сумі віднести на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюються ремонт та поліпшення, навіть якщо сума десятивідсоткового обмеження ще не вичерпана.
При цьому відображення таких витрат у податковій декларації з податку на прибуток відбувається з урахуванням п. 138.11 ст. 138 Кодексу.

Про витрати по операціях із пов’язаними особами

Відповідно до пп. 153.2.1 п. 153.2 ст. 153 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов’язаним особам, визначається відповідно до договірних цін, але не менших від звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу, у разі якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги).
Згідно з другим абзацом пп. 153.2.6 п. 153.2 ст. 153 Кодексу витрати, понесені у зв’язку з продажем (обміном) товарів, виконанням робіт, наданням послуг пов’язаним з таким платником податку особам або за операціями з давальницькою сировиною, визнаються в розмірі, що не перевищує доходи, отримані від такого продажу (обміну).
Відповідно до пп. 14.1.228 п. 14.1 ст. 14 Кодексу собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг для цілей розділу III цього Кодексу – витрати, що прямо пов’язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням цього розділу.
Згідно з положеннями п. 138.6 ст. 138 Кодексу собівартість придбаних та реалізованих товарів формується згідно з ціною їх придбання з урахуванням ввізного мита та витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу.
Згідно з п. 138.4 ст. 138 Кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподілений постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
Отже, витратами, що понесені підприємством у зв’язку з реалізацією товарів, що придбані ВАТ <…>, є витрати, які формують собівартість придбаних та реалізованих товарів, визначену згідно з положеннями п. 138.4 ст. 138 Кодексу.
Таким чином, у разі продажу вироблених ВАТ <…> товарів пов’язаним особам витрати, понесені у зв’язку з продажем таких товарів, визнаються в розмірі, що не перевищує доходи, отримані від такого продажу. При цьому при визначенні витрат, понесених у зв’язку з продажем таких товарів, враховується тільки їх собівартість, визначена згідно з п. 138.4 ст. 138 Кодексу, без врахування інших витрат, зокрема витрат на збут таких товарів, визначених згідно із пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Кодексу.
Голова                                  О. Клименко
Лист Державної податкової служби України “Щодо витрат на ремонт та витрат по операціях із пов’язаними особами” від 09.07.2012 р. № 12372/6/15-1216

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>