Лист Державної казначейської служби України “Про виконання місцевих бюджетів” від 14.02.2015 р № 17-08/190-2692

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.02.2015 р № 17-08 / 190-2692

Про виконання місцевих бюджетів

<…>

До питання 1:

Статтею 73 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) встановлено, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради можуть отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів в Відповідно до частини п’ятої статті 43 Кодексу.

Відповідно до статті 11 Закону України від 21.05.1997 р № 280 «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Згідно з пунктами 13) та 16) частини четвертої статті 42 Закону сільський, селищний, міський голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою, і укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

Механізм покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням здійснення захищених видатків загального фонду, шляхом надання територіальними органами Казначейства на договірних умовах позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування ними визначено Порядком покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р № 1204 (далі – Порядок № 1204).

Для надання позики Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної місцевої ради подає не пізніше, ніж за два робочих дні до дня, в який необхідно його отримати, в територіальний орган Казначейства заяву про надання позики і розрахунок обсягу тимчасового касового розриву за формами , встановленими Міністерством фінансів України (пункт 5 Порядку № 1204).

Згідно з пунктом 9 Порядку № 1204 договір про надання позики укладається територіальним органом Казначейства з відповідним місцевим фінансовим органом на підставі письмового звернення заявника до територіального органу. Укладені договори реєструються територіальним органом Казначейства в журналі реєстрації договорів про надання позик.

Згідно з пунктом 36) частини 1 статті 2 Кодексу сільська, селищна, міська (міста районного значення) голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо такий орган не створено згідно із законом.

До питання 2:

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 2 Кодексу бюджетне призначення – повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане Кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Кошторис – основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподілу бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень (пункт 30 частини 1 статті 2 Кодексу).

Згідно з пунктом 5 статті 48 Кодексу Казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

Забороняються без внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах державного бюджету (місцевого бюджету) на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків і видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування), за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами (частина 11 статті 23 Кодексу).

Крім того, пунктом 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р № 228, визначено підстави для внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету і план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувача), помісячний план використання бюджетних коштів.

Заступник Голови                                                       Т. Грицун

Лист Державної казначейської служби України “Про виконання місцевих бюджетів” від 14.02.2015 р № 17-08/190-2692

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>