Лист Державної фіскальної служби України “Щодо включення до залишкової балансової вартості необоротних активів суми незавершених капітальних інвестицій” від 06.03.2015 р. № 4684/6/99-99-19-03-02-15

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 06.03.2015 р. № 4684/6/99-99-19-03-02-15
Щодо включення до залишкової балансової вартості необоротних активів суминезавершених капітальних інвестицій
Державна фіскальна служба України розглянула лист <…> щодо включення до залишкової балансової вартості необоротних активів для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування суми незавершених капітальних інвестицій та повідомляє.
Відповідно до п. 198.3 статті 198 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається, зокрема, з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи).
Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду.
Згідно з підпунктом 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку надається платникам податку, які мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування, або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подачі відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на термін до двох років), а також:
а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом – протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів)
або
б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування виходячи із цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію.
Податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку (пункт 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”).
Відповідно до пункту 5.3 статті 5 розділу I Кодексу терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Визначення терміна “необоротні активи” надане розділом I “Загальні положення” Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за № 336/22868) (далі – НПБО 1).
Згідно з цим визначенням необоротні активи – всі активи, що не є оборотними (оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу).
У фінансовій звітності необоротні активи платника відображаються у додатку 1 до НПБО 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”, а саме у розділі 1 Балансу. При цьому у складі необоротних активів окремим показником обліковуються і незавершені капітальні інвестиції (код рядка Балансу 1005).
Таким чином, при розрахунку показника залишкової балансової вартості необоротних активів, який є одним із критеріїв для отримання платником автоматичного бюджетного відшкодування, мають бути враховані відповідні показники розділу 1 Балансу “Необоротні активи”, у тому числі і з урахуванням вартості незавершених капітальних інвестицій.
Разом з тим при визначенні права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають бути враховані вимоги підпункту 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу щодо відповідності встановленим критеріям обсягів інвестицій в необоротні активи або наявності відповідного обсягу операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовується нульова ставка.
В. о. Голови
М. Мокляк
Лист Державної фіскальної служби України “Щодо включення до залишкової балансової вартості необоротних активів суми незавершених капітальних інвестицій” від 06.03.2015 р. № 4684/6/99-99-19-03-02-15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>