Лист Державної фіскальної служби України “Щодо відповідальності бухгалтерів бюджетних установ” від 28.01.2015 р. № 25-14/81

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 28.01.2015 р. № 25-14/81
Щодо відповідальності бухгалтерів бюджетних установ
Державна фінансова інспекція України в межах своєї компетенції розглянула звернення <…> щодо відповідальності бухгалтерів бюджетних установ та повідомляє про свою позицію з порушених питань.
Відповідно до ч. 3 ст. 56 Бюджетного кодексу України завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах – головного бухгалтера визначаються Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59 затверджено Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи (далі – Типове положення № 59), яким передбачено:
- бухгалтерська служба відповідно до покладених на неї завдань забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій (підпункт 6 пункту 7);
- головний бухгалтер відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства, а також погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам (підпункти 9, 11 пункту 13);
- головний бухгалтер у разі отримання від керівника бюджетної установи розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає керівникові бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, та керівникові органу Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення (пункт 14);
- головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами (пункт 20).
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та пунктом 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88 (далі – Положення № 88), передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.
Пунктом 1.6 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286 та зареєстрованої в Мін’юсті 30.11.2005 р. за № 1442/11722, до первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників віднесено накази та табель обліку використання робочого часу.
При цьому відповідно до пункту 2.15 Положення № 88 первинні документи підлягають обов’язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув’язка окремих показників.
Таким чином, вказаними нормативно-правовими актами визначений обов’язок бухгалтера перевіряти відповідність первинних документів вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку, а тому він несе відповідальність за нарахування заробітної плати, здійснення інших виплат на підставі неправомірних документів.
Голова
М. Гордієнко
Лист Державної фіскальної служби України “Щодо відповідальності бухгалтерів бюджетних установ” від 28.01.2015 р. № 25-14/81

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>