Лист Державної фіскальної служби України “Щодо проведення податкової переоцінки об’єктів основних засобів станом на 31.12.2014 р.” від 02.03.2015 р. № 4307/6/99-99-19-02-02-15

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 02.03.2015 р. № 4307/6/99-99-19-02-02-15
Щодо проведення податкової переоцінки об’єктів основних засобів станом на 31.12.2014 р.
Державна фіскальна служба України розглянула лист <…> щодо проведення переоцінки об’єктів основних засобів станом на 31.12.2014 р. на індекс інфляції за 2014 рік та починаючи з 01.01.2015 р. нарахування амортизації на переоцінену вартість і повідомляє.
Відповідно до п. 146.21 ст. 146 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації.
Збільшення вартості об’єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.
Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Згідно з п. 144.1 ст. 144 Кодексу сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно до ст. 146 Кодексу, підлягає амортизації.
28 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, положення якого у частині справляння податку на прибуток підприємств набрали чинності 01.01.2015 р.
Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, пп. 138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім “виробничого” методу.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (П(С)БО 7), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
Разом з тим п. 11 підрозділу 4 розділу XX “Перехідних положень” Кодексу передбачено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 – 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.
Отже, амортизації підлягає балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015 р., сформована станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку.
В. о. Голови
М. Мокляк
Лист Державної фіскальної служби України “Щодо проведення податкової переоцінки об’єктів основних засобів станом на 31.12.2014 р.” від 02.03.2015 р. № 4307/6/99-99-19-02-02-15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>